Πέμπτη, 11 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ;

«Βρεταννικόν ἁλιευτικόν συνέλαβεν εἰς τά δίκτυα του δανικόν ὑποβρύχιον. Τό ἁλιευτικό ἐξετέλει συνήθη ἀποστολήν ἁλιείας ὅταν ἀντελήφθη, ὅτι συνέλαβε κάτι παραδόξως βαρύ. Τό ὑποβρύχιον, τό ὁποῖον συμμετεῖχε ἀσκήσεων τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀνεδύθη ὀλίγα λεπτά ἀργότερον». Αὐτά τά… ψάρια θά πιάνουν, φαίνεται, ἀπ’ ἐδῶ καί πέραν, τά ἁλιευτικά ἀνοικτῆς θαλάσσης. Ἀντί ξιφιῶν ἤ τόννων, θά ἐμπλέκωνται εἰς τά δίκτυα των ὑποβρύχια. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι, ποῦ θά καταφύγουν, πλέον, τά ψάρια: Τά πετρέλαια καί τά κατάλοιπά των μολύνουν τήν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης, τά ὑποβρύχια τό βάθος• δέν τούς μένει παρά… ὁ οὐρανός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ

Τό Ὑπ. Προνοίας, δι’ ἐγκυκλίου του πρός ἅπαντα τά Σανατόρια, ὁρίζει ὅπως τήν 31ην τρέχοντος διενεργήσουν ἀπογραφήν τῶν, κατ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν, νοσηλευομένων εἰς αὐτά φυματικῶν. Αἱ συνταχθησόμεναι καταστάσεις, τό περιεχόμενον τῶν ὁποίων τυγχάνει ἀπόρρητον, θά ὑποβληθοῦν δι’ ἐμπιστευτικῆς ἀναφορᾶς εἰς τήν ὑπηρεσίαν ἀντιφυμ. ἀγῶνος τοῦ Ὑπ. Προνοίας μέχρι τῆς 15ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. Ἡ ἀπογραφή τῶν ἀσθενῶν ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐξακρίβωσιν τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν φυματικῶν τῆς χώρας καί τήν ἐντεῦθεν λῆψιν τῶν ἐνδεικνυομένων μέτρων πρός καταπολέμησιν τῆς νόσου.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!