Πέμπτη, 11 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΦΥΓΟΥΝ;

«Βρεταννικόν ἁλιευτικόν συνέλαβεν εἰς τά δίκτυα του δανικόν ὑποβρύχιον. Τό ἁλιευτικό ἐξετέλει συνήθη ἀποστολήν ἁλιείας ὅταν ἀντελήφθη, ὅτι συνέλαβε κάτι παραδόξως βαρύ. Τό ὑποβρύχιον, τό ὁποῖον συμμετεῖχε ἀσκήσεων τοῦ Ν.Α.Τ.Ο., ἀνεδύθη ὀλίγα λεπτά ἀργότερον». Αὐτά τά… ψάρια θά πιάνουν, φαίνεται, ἀπ’ ἐδῶ καί πέραν, τά ἁλιευτικά ἀνοικτῆς θαλάσσης. Ἀντί ξιφιῶν ἤ τόννων, θά ἐμπλέκωνται εἰς τά δίκτυα των ὑποβρύχια. Ἀλλά τό ζήτημα εἶναι, ποῦ θά καταφύγουν, πλέον, τά ψάρια: Τά πετρέλαια καί τά κατάλοιπά των μολύνουν τήν ἐπιφάνειαν τῆς θαλάσσης, τά ὑποβρύχια τό βάθος• δέν τούς μένει παρά… ὁ οὐρανός!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΣΑΝΑΤΟΡΙΑ

Τό Ὑπ. Προνοίας, δι’ ἐγκυκλίου του πρός ἅπαντα τά Σανατόρια, ὁρίζει ὅπως τήν 31ην τρέχοντος διενεργήσουν ἀπογραφήν τῶν, κατ’ ἐκείνην τήν ἡμέραν, νοσηλευομένων εἰς αὐτά φυματικῶν. Αἱ συνταχθησόμεναι καταστάσεις, τό περιεχόμενον τῶν ὁποίων τυγχάνει ἀπόρρητον, θά ὑποβληθοῦν δι’ ἐμπιστευτικῆς ἀναφορᾶς εἰς τήν ὑπηρεσίαν ἀντιφυμ. ἀγῶνος τοῦ Ὑπ. Προνοίας μέχρι τῆς 15ης Νοεμβρίου ἐ.ἔ. Ἡ ἀπογραφή τῶν ἀσθενῶν ἀποσκοπεῖ εἰς τήν ἐξακρίβωσιν τοῦ πραγματικοῦ ἀριθμοῦ τῶν φυματικῶν τῆς χώρας καί τήν ἐντεῦθεν λῆψιν τῶν ἐνδεικνυομένων μέτρων πρός καταπολέμησιν τῆς νόσου.

Απόψεις

Ὁ Kωνσταντῖνος Καραμανλῆς τό ἵδρυσε ὁ… Γιατρομανωλάκης τό κλείνει!

Εφημερίς Εστία
Λουκέτο στό ἱστορικό Ἑλληνικό Ἵδρυμα Πολιτισμοῦ μέ ἀπόφαση τοῦ ὑφυπουργοῦ, μέ τήν κάλυψη τῆς ὑπουργοῦ Λίνας Μενδώνη – Τό σπουδαῖο ἔργο του μέ παραρτήματα στήν Ἀλεξάνδρεια, τήν Τεργέστη, τήν Ὀδησσό, τό Βελιγράδι καί τά Τίρανα – Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Μουσείου Καβάφη στήν Ἀλεξάνδρεια

Ἔκθεσις-κόλαφος τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ γιά ὑποκλοπές – διαφθορά

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΑ τίς ἐκθέσεις διαφόρων διεθνῶν ὀργανισμῶν γιά τήν κατάσταση τῆς δημοκρατίας καί τῶν δικαιωμάτων στήν Ἑλλάδα, οἱ ὁποῖες ὅλες ἀπαξιώθηκαν μέ δριμύτητα ἀπό τόν Πρωθυπουργό καί τήν Κυβέρνηση, ἔρχεται ἡ ἐτήσια ἔκθεσις τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ νά ἐπιφέρει καίριο πλῆγμα στό ἀφήγημα τοῦ Μεγάρου Μαξίμου γιά τήν ἐλευθερία στήν χώρα.

Ἀνάγνωση σέ κάθε συνεδρίαση τῆς Ὁλομέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Στίς 23 Μαρτίου 1821 οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτες κατέλαβαν, σχεδόν ἀμαχητί, τήν Καλαμάτα. Ἔπεσαν κάτι λιανοτούφεκα στά περίχωρα, ἀλλά χωρίς σπουδαιότητα.

Σάββατον, 23 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ

Ὁ θυμός φεύγει, ἡ ἀπαξία μένει

Εφημερίς Εστία
Τά Τέμπη ἐπιτάσσουν ἀναθεώρηση τοῦ πολιτικοῦ συστήματος