Πέμπτη, 11 Ἰουνίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΓΕΡΟΙ

Ὑπό τόν τίτλον «Τόπον στά νιάτα!», ἀπογευματινή ἐφημερίς τοῦ Κέντρου δημοσιεύει γελοιογραφίαν τοῦ Ἰσμέτ Ἰνονού-γέροντος ὑπερήλικος καί λέγοντος: «Ποιός λογαριάζει, τζάνεμ, τήν Γερουσία! Τό ἔθνος ἔχει ἐμᾶς τούς νέους!» Ἀλλ’ ὡς γνωστόν, ὁ Ἰσμέτ, γεννηθείς τῷ 1884 καί, ἄρα, 80 ἐτῶν, σήμερον, εἶναι περίπου συνομήλικος τοῦ κ. Παπανδρέου-πατρός. Βεβαίως, εἶναι ἀστεῖον οἱ γελοιογράφοι τοῦ Κέντρου νά εἰρωνεύονται τόν Ἰσμέτ, ὡς ἐσχατόγηρον! Ἐκτός ἐάν, εἰς τήν σημερινήν Ἑλλάδα, τό «τόπον στά νιάτα» σημαίνει «τόπον στόν Ἀνδρέαν!» –ὁπότε ἀλλάζει τό πρᾶγμα. Διότι καί ὁ κ. Πρωθυπουργός-πατήρ, ἐρωτηθείς, τελευταίως, πόσων ἐτῶν εἶναι, ἀπήντησε δεικνύων τόν Πρωθυπουργόν-υἱόν: «Τί τά θέλετε αὐτά; Νά! Εἶμαι 45, ὅσο κι’ ὁ Ἀνδρέας!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΥΣΤΙΚΟΣ
Ο ΦΑΚΕΛΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

Ὁ κ. Παπανδρέου προέβη τήν πρωίαν εἰς τήν κάτωθι δήλωσιν: «Ἐπιθυμῶ νά ἐπαναλάβω, ὅτι ὁλόκληρος ὁ φάκελλος τοῦ Κυπριακοῦ εὑρίσκεται εἰς τήν διάθεσιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως». Ἐξ ἄλλου, ὁ κ. Πρωθυπουργός ἰσχυρίσθη ὅτι εἶναι ἀπολύτως ἀνακριβές ὅτι προσεκλήθη νά μετάσχῃ εἰς διάσκεψιν διά τό Κυπριακόν καί ὅτι ἡ Ἑλληνική κυβέρνησις, ἐνῷ δέν ἔχει οὐδεμία ἀντίρρησιν νά ἔλθῃ εἰς ἀπ’ εὐθείας ἐπαφήν μετά τοῦ προέδρου Τζόνσον, ἀποκρούει κατηγορηματικῶς τήν σύγκλησιν τριμεροῦς διασκέψεως μέ συμμετοχήν τῆς Τουρκίας καί τῆς Μεγάλης Βρεταννίας.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.