ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023

Πέμπτη, 11 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟΣ!


Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ καθείς εἰς τάς Ἡνωμ. Πολιτείας θά ἠμπορῇ εἰς τό ἑξῆς νά συμφάγῃ μέ τόν Πρόεδρον Κέννεδυ· ἀρκεῖ νά ἐγγραφῇ ὡς μέλος τοῦ νεοϊδρυθέντος Συλλόγου «Τό κλάμπ τοῦ προέδρου». Τό τίμημα τῆς ἐγγραφῆς μέλους ἀνέρχεται εἰς τό ἁλμυρόν ποσόν τῶν 300.000 δραχμῶν. Μέχρι τῆς στιγμῆς, ὅμως, ἔχουν ἐγγραφῇ 600 μέλη». Μέ ἄλλας λέξεις, ὁ καημένος ὁ κ. Μακμίλλαν εἶναι πολύ… φθηνότερος ἀπό τόν κ. Κέννεδυ: Μέ ἕνα σελλινάκι, ἠμπορεῖ κανείς νά τόν ἔχῃ ξεναγόν καί νά ὁμιλήσῃ μαζῆ του, εἰς τό Σάσσεξ! Ἀλλ’ ἄς μή λησμονῶμεν ὅτι εἶναι Σκωτσέζος – ἐνῷ ὁ Πρόεδρος Κέννεδυ, Ἀμερικανός…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΑΡΝΕΜ

ΧΑΓΗ.– Ὁ Ὁλλανδικός Τύπος σχολιάζει εὐμενῶς τήν ἄψογον ἐμφάνισιν τῶν Ἑλλήνων Εὐζώνων, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν εἰς τό ἐτήσιον φεστιβάλ τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. εἰς τό Ἄρνεμ, καθώς καί τήν ὀργανωθεῖσαν ἐκεῖ φωτογραφικήν ἔκθεσιν τῶν Ἑλλήνων ἐνόπλων δυνάμεων. Πολυπληθές κοινόν ζωηρῶς ἐπευφημεῖ καθ’ ἑκάστην τήν ἐκτέλεσιν ἀσκήσεως ἀκριβείας ὑπό τῶν ἀνδρῶν τῆς ἀνακτορικῆς φρουρᾶς, τήν μουσικήν αὐτῆς, καθώς καί τήν ἐπίδειξιν ἐθνικῶν χορῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 10.12 με την Εστία: Σύνταγμα Χωροφυλακής Αθηνών

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 10.12 με την Εστία της Κυριακής: ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ • Το έπος της μάχης του Μακρυγιάννη!

Κυριάκο, χάσαμε

Εφημερίς Εστία
Ἡ Οὐάσιγκτων ἐγκαταλείπει τό Κίεβο ἀναγγέλλοντας ἐμμέσως τήν διακοπή τῆς χρηματοδοτήσεως, ἐνῷ τό ΝΑΤΟ προαναγγέλλει διά τοῦ Στόλτενμπεργκ τήν ἧττα τῆς Οὐκρανίας στό μέτωπο! – Τί ἐκέρδισε ἡ Ἑλλάς πού στάθηκε στήν σωστή πλευρά τῆς ἱστορίας;

Θά τά «δώσουμε», μιά μέρα, ξαφνικά

Μανώλης Κοττάκης
Διαπραγμάτευση κάτω ἀπό τό τραπέζι λόγῳ πολιτικοῦ κόστους

Πρεμιέρα τῆς «Νέας Ἀριστερᾶς» μέ ψῆφο πρός τούς τραπεζῖτες

Εφημερίς Εστία
ΟΙ 11 ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀνεκοίνωσαν χθές τό ὄνομα τοῦ φορέως τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος πού συνεκρότησαν καί φέρει τήν ὀνομασία «Νέα Ἀριστερά».

Ἕνας ἀνήσυχος γεωπόνος τοῦ Μοντεβιδέο

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Ρομπέρτο Οὐάσιγκτων Καλκατέρα εἶναι γεωπόνος ἀπό τήν Οὐρουγουάη. Ὑπῆρξε διεθνής ποδοσφαιριστής, ἔπαιξε στήν Νασιονάλ τοῦ Μοντεβιδέο καί ὁ Δημήτριος Καρέλλας τόν ἔφερε νά παίξει, τό 1974, στήν «Νασιονάλ» (Ἐθνικός) τοῦ Πειραιῶς.