Πέμπτη, 11 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΟΣ!


Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ καθείς εἰς τάς Ἡνωμ. Πολιτείας θά ἠμπορῇ εἰς τό ἑξῆς νά συμφάγῃ μέ τόν Πρόεδρον Κέννεδυ· ἀρκεῖ νά ἐγγραφῇ ὡς μέλος τοῦ νεοϊδρυθέντος Συλλόγου «Τό κλάμπ τοῦ προέδρου». Τό τίμημα τῆς ἐγγραφῆς μέλους ἀνέρχεται εἰς τό ἁλμυρόν ποσόν τῶν 300.000 δραχμῶν. Μέχρι τῆς στιγμῆς, ὅμως, ἔχουν ἐγγραφῇ 600 μέλη». Μέ ἄλλας λέξεις, ὁ καημένος ὁ κ. Μακμίλλαν εἶναι πολύ… φθηνότερος ἀπό τόν κ. Κέννεδυ: Μέ ἕνα σελλινάκι, ἠμπορεῖ κανείς νά τόν ἔχῃ ξεναγόν καί νά ὁμιλήσῃ μαζῆ του, εἰς τό Σάσσεξ! Ἀλλ’ ἄς μή λησμονῶμεν ὅτι εἶναι Σκωτσέζος – ἐνῷ ὁ Πρόεδρος Κέννεδυ, Ἀμερικανός…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΥΖΩΝΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΑΡΝΕΜ

ΧΑΓΗ.– Ὁ Ὁλλανδικός Τύπος σχολιάζει εὐμενῶς τήν ἄψογον ἐμφάνισιν τῶν Ἑλλήνων Εὐζώνων, οἱ ὁποῖοι συμμετέχουν εἰς τό ἐτήσιον φεστιβάλ τῶν χωρῶν μελῶν τοῦ Ν.Α.Τ.Ο. εἰς τό Ἄρνεμ, καθώς καί τήν ὀργανωθεῖσαν ἐκεῖ φωτογραφικήν ἔκθεσιν τῶν Ἑλλήνων ἐνόπλων δυνάμεων. Πολυπληθές κοινόν ζωηρῶς ἐπευφημεῖ καθ’ ἑκάστην τήν ἐκτέλεσιν ἀσκήσεως ἀκριβείας ὑπό τῶν ἀνδρῶν τῆς ἀνακτορικῆς φρουρᾶς, τήν μουσικήν αὐτῆς, καθώς καί τήν ἐπίδειξιν ἐθνικῶν χορῶν.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ