Πέμπτη, 11 Ἀπριλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΘΕΙΣ
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ

Διῆλθεν ἐξ Ἀθηνῶν, ὁ διάσημος Ἀμερικανός ἐφευρέτης τοῦ «D.D.T» (βραβεῖον Νόμπελ), καθηγητής Μύλλερ· καί ἕνα μέρος τοῦ ἐπιστημονικοῦ μας κόσμου προσεπάθησε νά τόν τιμήσῃ. Εχάθη, ὅμως, ἕνα ἀνώτερον παράσημον δι’ αὐτόν τόν εὐεργέτην τῆς ἀνθρωπότητος καί, ἰδίᾳ, τῆς Ἑλλάδος; Κατά δεκάδας φέρουν τούς μεγαλόσταυρούς μας διάφοροι τενεκέδες, ξένοι καί ἡμέτεροι, πρός τούς ὁποίους τό ἔθνος δέν ἔχει τήν παραμικράν ὑποχρέωσιν· καί ὅμως, ὁ ἄνθρωπος, χάρις εἰς τόν ὁποῖον ἡ Ἑλλάς ἐσώθη ἀπό τήν φοβεράν μάστιγα τῆς ἑλονοσίας, δέν ἐκρίθη ἄξιος τοιαύτης διακρίσεως. Ποιός τοῦ εἶπε νά μή μᾶς ἁρπάξῃ 100 ἤ 180 ἑκατομμύρια ἐτησίως;… Τότε θά ἔπαιρνε, βεβαίως, τό ἀνώτατον παράσημον, «μετά ξιφῶν, ταινιῶν καί ἀστέρων»!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΙΔΡΥΘΗ ΝΕΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Εἰσηγήσει τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων κατηρτίσθη σχέδιον πράξεως Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διά τῆς ὁποίας προβλέπεται ἡ ἵδρυσις νέας διευθύνσεως ὑπό τήν ἐπωνυμίαν διεύθυνσις χωροταξίας καί ρυθμιστικῶν σχεδίων. Ἡ νέα διεύθυνσις ἔχει σκοπόν νά προβαίνῃ εἰς τόν συντονισμόν τῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἀφοροῦν τά πολεοδομικά θέματα. Ἀντιθέτως ὅμως πρός τήν ἐνέργειαν ταύτην τοῦ ὑπουργείου, ἐκ μέρους τῶν ἐνδιαφερομένων καταβάλλεται προσπάθεια ὅπως ἱδρυθῇ ἀντί τῆς διευθύνσεως Πολεοδομίας Ἰνστιτοῦτον Πολεοδομίας, τό ὁποῖον θά ἀσχολῆται μέ τά πολεοδομικά ζητήματα.

Απόψεις

Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Μ. Βρεταννίας ἀκύρωσε συνάντηση μέ τόν Πρωθυπουργό τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Σοβαρό διπλωματικό ἐπεισόδιο μέ ἀφορμή τά Γλυπτά τοῦ Παρθενῶνος – Ἐνόχλησις Μητσοτάκη ἀπό τήν ἀπρόοπτο ἐξέλιξη

Ἡ δικηγορία, στίς μέρες μας, εἶναι μέγας ἡρωισμός!

Μανώλης Κοττάκης
ΔΙΚΑΙΩΣ ξέσπασε σάλος μετά τίς δηλώσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐργασίας Πάνου Τσακλόγλου, μέ τίς ὁποῖες προέτρεψε προκλητικῶς τούς δικηγόρους νά ἐργαστοῦν ὡς ντελιβεράδες.

Πρός ἐκμετάλλευσιν οἱ σπάνιες γαῖες

Εφημερίς Εστία
«Η ΕΛΛΑΔΑ εἶναι μιά χώρα πού ἔχει ἀπίστευτο ὀρυκτό πλοῦτο.» Αὐτό ἐδήλωσε ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τήν ὁμιλία του στό Ἑλληνικό Ἐπενδυτικό Συνέδριο πού συνδιοργάνωσαν ἡ Morgan Stanley καί τό Χρηματιστήριο Ἀθηνῶν στό Λονδῖνο.

Ἡ βία ὡς μορφή καθημερινῆς ρουτίνας

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀπαγορεύεται τό κάπνισμα στό λεωφορεῖο» εἶπε ὁ ὁδηγός τοῦ ὀχήματος σέ μιά παρέα νεαρῶν, οἱ ὁποῖοι ἄναψαν τσιγάρο.

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ