Πέμπτη, 10 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ…ΒΟΗΘΕΙΑ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ἔφθασαν εἰς τήν πόλιν μας ἡ λαίδη Βασκόνια, διευθύντρια τῆς Βρεταννικῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἡ κ. Ἑλεονώρα Κλώντ τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου. Αἱ δύο Ἀγγλίδες ἐπεσκέφθησαν τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἐδήλωσαν, ὅτι εὑρίσκεται ὑπό μελέτην τό θέμα τῆς γενικωτέρας προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι ζώων». Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἀπέτυχαν νά λάβουν βοήθειαν ἀπό τούς Συμμάχους, ἔχομεν τοὐλάχιστον τήν παρηγορίαν, ὅτι θά τύχουν βοηθείας τά ζῶα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τῆς Ἑταιρείας Ἠλεκτρικῶν Σιδηροδρόμων, ἀνεκοινώθη εἰς τό ὑπουργεῖον, ὅτι ἐγένετο παραγγελία μικροφωνικῶν συστημάτων, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά λεωφορεῖα, πρός ἀναγγελίαν τῶν σταθμῶν. Ὡς γνωστόν, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τοποθέτησις μικροφωνικῶν συστημάτων εἰς ὅλα τά λεωφορεῖα γραμμῶν.

ΔΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς διοικήσεως τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Πειραιῶς αἱ ἐργατικαί ὀργανώσεις τῆς δυνάμεώς του θά προσφέρουν, ὡς γνωστόν, ὡς γαμήλιον δῶρον, εἰς τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν σφῦραν καί ἄκμονα ἐξ ὀρειχάλκου, ὡς σύμβολον δημιουργικότητος.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ