Πέμπτη, 10 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ…ΒΟΗΘΕΙΑ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ἔφθασαν εἰς τήν πόλιν μας ἡ λαίδη Βασκόνια, διευθύντρια τῆς Βρεταννικῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἡ κ. Ἑλεονώρα Κλώντ τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου. Αἱ δύο Ἀγγλίδες ἐπεσκέφθησαν τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἐδήλωσαν, ὅτι εὑρίσκεται ὑπό μελέτην τό θέμα τῆς γενικωτέρας προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι ζώων». Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἀπέτυχαν νά λάβουν βοήθειαν ἀπό τούς Συμμάχους, ἔχομεν τοὐλάχιστον τήν παρηγορίαν, ὅτι θά τύχουν βοηθείας τά ζῶα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τῆς Ἑταιρείας Ἠλεκτρικῶν Σιδηροδρόμων, ἀνεκοινώθη εἰς τό ὑπουργεῖον, ὅτι ἐγένετο παραγγελία μικροφωνικῶν συστημάτων, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά λεωφορεῖα, πρός ἀναγγελίαν τῶν σταθμῶν. Ὡς γνωστόν, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τοποθέτησις μικροφωνικῶν συστημάτων εἰς ὅλα τά λεωφορεῖα γραμμῶν.

ΔΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς διοικήσεως τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Πειραιῶς αἱ ἐργατικαί ὀργανώσεις τῆς δυνάμεώς του θά προσφέρουν, ὡς γνωστόν, ὡς γαμήλιον δῶρον, εἰς τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν σφῦραν καί ἄκμονα ἐξ ὀρειχάλκου, ὡς σύμβολον δημιουργικότητος.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ