ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Πέμπτη, 10 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ…ΒΟΗΘΕΙΑ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ἔφθασαν εἰς τήν πόλιν μας ἡ λαίδη Βασκόνια, διευθύντρια τῆς Βρεταννικῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἡ κ. Ἑλεονώρα Κλώντ τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου. Αἱ δύο Ἀγγλίδες ἐπεσκέφθησαν τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἐδήλωσαν, ὅτι εὑρίσκεται ὑπό μελέτην τό θέμα τῆς γενικωτέρας προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι ζώων». Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἀπέτυχαν νά λάβουν βοήθειαν ἀπό τούς Συμμάχους, ἔχομεν τοὐλάχιστον τήν παρηγορίαν, ὅτι θά τύχουν βοηθείας τά ζῶα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τῆς Ἑταιρείας Ἠλεκτρικῶν Σιδηροδρόμων, ἀνεκοινώθη εἰς τό ὑπουργεῖον, ὅτι ἐγένετο παραγγελία μικροφωνικῶν συστημάτων, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά λεωφορεῖα, πρός ἀναγγελίαν τῶν σταθμῶν. Ὡς γνωστόν, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τοποθέτησις μικροφωνικῶν συστημάτων εἰς ὅλα τά λεωφορεῖα γραμμῶν.

ΔΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς διοικήσεως τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Πειραιῶς αἱ ἐργατικαί ὀργανώσεις τῆς δυνάμεώς του θά προσφέρουν, ὡς γνωστόν, ὡς γαμήλιον δῶρον, εἰς τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν σφῦραν καί ἄκμονα ἐξ ὀρειχάλκου, ὡς σύμβολον δημιουργικότητος.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!