ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 10 Μαΐου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΝΕΑ…ΒΟΗΘΕΙΑ!

Ἐκ Κερκύρας τηλεγραφοῦν: «Ἔφθασαν εἰς τήν πόλιν μας ἡ λαίδη Βασκόνια, διευθύντρια τῆς Βρεταννικῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἡ κ. Ἑλεονώρα Κλώντ τοῦ Βρεταννικοῦ Συμβουλίου. Αἱ δύο Ἀγγλίδες ἐπεσκέφθησαν τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἑταιρείας Προστασίας Ζώων καί ἐδήλωσαν, ὅτι εὑρίσκεται ὑπό μελέτην τό θέμα τῆς γενικωτέρας προστασίας τῶν ἐν Ἑλλάδι ζώων». Ἀφοῦ οἱ Ἕλληνες ἀπέτυχαν νά λάβουν βοήθειαν ἀπό τούς Συμμάχους, ἔχομεν τοὐλάχιστον τήν παρηγορίαν, ὅτι θά τύχουν βοηθείας τά ζῶα των!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Ὑπό τῆς Ἑταιρείας Ἠλεκτρικῶν Σιδηροδρόμων, ἀνεκοινώθη εἰς τό ὑπουργεῖον, ὅτι ἐγένετο παραγγελία μικροφωνικῶν συστημάτων, τά ὁποῖα θά ἐγκατασταθοῦν εἰς τά λεωφορεῖα, πρός ἀναγγελίαν τῶν σταθμῶν. Ὡς γνωστόν, εἶναι ὑποχρεωτική ἡ τοποθέτησις μικροφωνικῶν συστημάτων εἰς ὅλα τά λεωφορεῖα γραμμῶν.

ΔΩΡΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς διοικήσεως τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου Πειραιῶς αἱ ἐργατικαί ὀργανώσεις τῆς δυνάμεώς του θά προσφέρουν, ὡς γνωστόν, ὡς γαμήλιον δῶρον, εἰς τήν πριγκίπισσαν Σοφίαν σφῦραν καί ἄκμονα ἐξ ὀρειχάλκου, ὡς σύμβολον δημιουργικότητος.

Απόψεις

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ