Πέμπτη, 10 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ
ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ…

«Ὁ αἰδεσιμώτατος Μπερνάρ Σουαίην, διαμαρτυρόμενος πάστωρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Νάσβιλ, κατεδικάσθη εἰς πρόστιμον 50 δολλαρίων, διότι κατεσκεύαζε λαθραῖον οὐίσκυ ἐντός τῆς ἐκκλησίας. Οὗτος ἰσχυρίσθη ὅτι παρεσκεύαζεν οἶνον διά τήν μετάληψιν τῶν πιστῶν του». Ὡραία δικαιολογία τοῦ αἰδεσιμωτάτου!
Πάντως, τό οὐίσκυ ἔχει τόσον διαδοθῇ μεταξύ τῶν «σνόμπ» κατά τά τελευταῖα ἔτη –ἀκόμη καί ἐδῶ, εἰς τήν Ἑλλάδα– ὥστε δέν ἀποκλείεται νά ἀξιοῦν οἱ ἐν λόγῳ πιστοί ὅπως γίνεται ἡ μετάληψις μέ τό κατά τά ἄλλα ἀηδές αὐτό ποτόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τάς ὑποδιευθύνσεις Τροχαίας Ἀθηνῶν καί Προαστείων, ζητεῖ ὅπως μέχρι τῆς 30ῆς τρέχοντος ὑποβάλουν, κατά σειράν ἀξιολογήσεως, τά ὀνόματα 30 ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, εἰς τούς ὁποίους θ’ ἀπονεμηθοῦν ἠθικαί ἀμοιβαί καί διάφορα χρηματικά ἔπαθλα, διότι καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ 1962 δέν ὑπέπεσαν εἰς πειθαρχικόν παράπτωμα καί οὐδέποτε ἠλέγχθησαν παρά τῶν ὀργάνων τροχονομίας. Ἡ ἐπιλογή τῶν ὁδηγῶν αὐτοκινήτων καί ταξί θά γίνῃ ὑπό τήν προσωπικήν εὐθύνην τῶν διοικητῶν τῆς Τροχαίας, μέ ἄκρως ἀντικειμενικά κριτήρια.

Απόψεις

Στά πρόθυρα συγκρούσεως ΗΠΑ – Κίνα στά Στενά τῆς Ταϊβάν

Εφημερίς Εστία
Εκδηλη εἶναι ἡ ἀνησυχία τῆς Οὐάσιγκτων γιά τίς προθέσεις τοῦ Πεκίνου στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, δεδομένης τῆς ἐντάσεως πού ἐπικρατεῖ ἐκεῖ τά τελευταῖα 24ωρα.

Τό περιβάλλον, ἡ προστασία του καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Χθές εἴχαμε τήν Παγκόσμια Ἡμέρα Περιβάλλοντος. Ἐντελῶς τυχαίως, ἦταν καί «τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Λές καί ἤθελε ἡ Θεία Χάρις νά μᾶς τονίσει ὅτι πρέπει νά προσέχουμε, ἤτοι «Τό περιβάλλον καί τά μάτια μας»!

Πέμπτη, 6 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΧΩΝΑΚΙ

Την Κυριακή 11.06 με την Εστία: Βασιλεύς Κωνσταντίνος Β΄

Εφημερίς Εστία
Στις 11.06 με την Εστία της Κυριακής: Οι συγκλονιστικές λεπτομέρειες της Ιστορίας • Κωνσταντίνος Β’!

PRODEA Investments: Οι χώροι εργασίας χρειάζεται να είναι ανθρωποκεντρικοί

Εφημερίς Εστία
Τη σημασία του σχεδιασμού και της κατασκευής χώρων εργασίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής και τις προσδοκίες των εργαζομένων ανέδειξε η συζήτηση που συνδιοργάνωσε η PRODEA Investments στο πλαίσιο του TEDx Athens 2023.