ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Πέμπτη, 10 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΤΟΥΤΟ ΕΣΤΙ
ΤΟ ΑΙΜΑ ΜΟΥ…

«Ὁ αἰδεσιμώτατος Μπερνάρ Σουαίην, διαμαρτυρόμενος πάστωρ τῆς ἐκκλησίας τοῦ Νάσβιλ, κατεδικάσθη εἰς πρόστιμον 50 δολλαρίων, διότι κατεσκεύαζε λαθραῖον οὐίσκυ ἐντός τῆς ἐκκλησίας. Οὗτος ἰσχυρίσθη ὅτι παρεσκεύαζεν οἶνον διά τήν μετάληψιν τῶν πιστῶν του». Ὡραία δικαιολογία τοῦ αἰδεσιμωτάτου!
Πάντως, τό οὐίσκυ ἔχει τόσον διαδοθῇ μεταξύ τῶν «σνόμπ» κατά τά τελευταῖα ἔτη –ἀκόμη καί ἐδῶ, εἰς τήν Ἑλλάδα– ὥστε δέν ἀποκλείεται νά ἀξιοῦν οἱ ἐν λόγῳ πιστοί ὅπως γίνεται ἡ μετάληψις μέ τό κατά τά ἄλλα ἀηδές αὐτό ποτόν!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τό ὑπουργεῖον Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τάς ὑποδιευθύνσεις Τροχαίας Ἀθηνῶν καί Προαστείων, ζητεῖ ὅπως μέχρι τῆς 30ῆς τρέχοντος ὑποβάλουν, κατά σειράν ἀξιολογήσεως, τά ὀνόματα 30 ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, εἰς τούς ὁποίους θ’ ἀπονεμηθοῦν ἠθικαί ἀμοιβαί καί διάφορα χρηματικά ἔπαθλα, διότι καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τοῦ 1962 δέν ὑπέπεσαν εἰς πειθαρχικόν παράπτωμα καί οὐδέποτε ἠλέγχθησαν παρά τῶν ὀργάνων τροχονομίας. Ἡ ἐπιλογή τῶν ὁδηγῶν αὐτοκινήτων καί ταξί θά γίνῃ ὑπό τήν προσωπικήν εὐθύνην τῶν διοικητῶν τῆς Τροχαίας, μέ ἄκρως ἀντικειμενικά κριτήρια.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ