Πέμπτη, 1 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΤΟΝΥ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐπίσημον εἴσοδον τοῦ Τόνυ Ἄρμστρογκ- Τζόνς καί… νεοτεύκτου κόμητος Σνόουντον εἰς τήν Βουλήν τῶν Λόρδων: «Ὡς μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ὁ Τόνυ θά ἔχῃ ὅλα τά προνόμια τῶν ἄλλων μελῶν, περιλαμβανομένου καί τοῦ δικαιώματος, ὅπως, εἰς περίπτωσιν θανατικῆς καταδίκης του, ἀπαγχονισθῇ διά μεταξωτοῦ σχοινιοῦ, ἀντί τοῦ κοινοῦ σχοινιοῦ, πού χρησιμοποιεῖται διά τούς κοινούς θανατοπονίτας». Ἀλλά τό… κρέμασμα, τό ὑπέστη ἤδη ὁ Τόνυ, διά τοῦ γάμου του μέ τήν Μαργαρίταν· ἠμπορεῖ δέ κανείς νά εἰπῇ, ὅτι ἐκρεμάσθη μέ μεταξωτόν σχοινίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΛΕΡΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Βασιλικοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος τήν 16ην Μαρτίου ἐ.ἔ. θά προσέλθουν ἐν Πειραιεῖ οἱ ὑποβαλόντες αἰτήσεις καί ἐπιλεγέντες, πρός εἰσαγωγήν, δι’ ἐκπαίδευσιν εἰς τάς Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς ἐν Λέρῳ τῆς Δωδεκάνησου. Ὁ ἀριθμός τῶν εἰσακτέων, διά τήν συμπλήρωσιν τῶν κενῶν θέσεων μαθητῶν, ὡρίσθη εἰς 400.

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, ἀνεκοινώθη, ὅτι αἱ ἐργασίαι διά τόν νέον αὐτοκινητόδρομων Ἀθηνῶν – Λαμίας, συνεχίζονται, θά περατωθοῦν δέ μέχρι τοῦ Ἰουλίου.

Απόψεις

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ