Πέμπτη, 1 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΤΟΝΥ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐπίσημον εἴσοδον τοῦ Τόνυ Ἄρμστρογκ- Τζόνς καί… νεοτεύκτου κόμητος Σνόουντον εἰς τήν Βουλήν τῶν Λόρδων: «Ὡς μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ὁ Τόνυ θά ἔχῃ ὅλα τά προνόμια τῶν ἄλλων μελῶν, περιλαμβανομένου καί τοῦ δικαιώματος, ὅπως, εἰς περίπτωσιν θανατικῆς καταδίκης του, ἀπαγχονισθῇ διά μεταξωτοῦ σχοινιοῦ, ἀντί τοῦ κοινοῦ σχοινιοῦ, πού χρησιμοποιεῖται διά τούς κοινούς θανατοπονίτας». Ἀλλά τό… κρέμασμα, τό ὑπέστη ἤδη ὁ Τόνυ, διά τοῦ γάμου του μέ τήν Μαργαρίταν· ἠμπορεῖ δέ κανείς νά εἰπῇ, ὅτι ἐκρεμάσθη μέ μεταξωτόν σχοινίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΛΕΡΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Βασιλικοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος τήν 16ην Μαρτίου ἐ.ἔ. θά προσέλθουν ἐν Πειραιεῖ οἱ ὑποβαλόντες αἰτήσεις καί ἐπιλεγέντες, πρός εἰσαγωγήν, δι’ ἐκπαίδευσιν εἰς τάς Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς ἐν Λέρῳ τῆς Δωδεκάνησου. Ὁ ἀριθμός τῶν εἰσακτέων, διά τήν συμπλήρωσιν τῶν κενῶν θέσεων μαθητῶν, ὡρίσθη εἰς 400.

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, ἀνεκοινώθη, ὅτι αἱ ἐργασίαι διά τόν νέον αὐτοκινητόδρομων Ἀθηνῶν – Λαμίας, συνεχίζονται, θά περατωθοῦν δέ μέχρι τοῦ Ἰουλίου.

Απόψεις

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924