Πέμπτη, 1 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΤΟΝΥ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐπίσημον εἴσοδον τοῦ Τόνυ Ἄρμστρογκ- Τζόνς καί… νεοτεύκτου κόμητος Σνόουντον εἰς τήν Βουλήν τῶν Λόρδων: «Ὡς μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ὁ Τόνυ θά ἔχῃ ὅλα τά προνόμια τῶν ἄλλων μελῶν, περιλαμβανομένου καί τοῦ δικαιώματος, ὅπως, εἰς περίπτωσιν θανατικῆς καταδίκης του, ἀπαγχονισθῇ διά μεταξωτοῦ σχοινιοῦ, ἀντί τοῦ κοινοῦ σχοινιοῦ, πού χρησιμοποιεῖται διά τούς κοινούς θανατοπονίτας». Ἀλλά τό… κρέμασμα, τό ὑπέστη ἤδη ὁ Τόνυ, διά τοῦ γάμου του μέ τήν Μαργαρίταν· ἠμπορεῖ δέ κανείς νά εἰπῇ, ὅτι ἐκρεμάσθη μέ μεταξωτόν σχοινίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΛΕΡΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Βασιλικοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος τήν 16ην Μαρτίου ἐ.ἔ. θά προσέλθουν ἐν Πειραιεῖ οἱ ὑποβαλόντες αἰτήσεις καί ἐπιλεγέντες, πρός εἰσαγωγήν, δι’ ἐκπαίδευσιν εἰς τάς Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς ἐν Λέρῳ τῆς Δωδεκάνησου. Ὁ ἀριθμός τῶν εἰσακτέων, διά τήν συμπλήρωσιν τῶν κενῶν θέσεων μαθητῶν, ὡρίσθη εἰς 400.

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, ἀνεκοινώθη, ὅτι αἱ ἐργασίαι διά τόν νέον αὐτοκινητόδρομων Ἀθηνῶν – Λαμίας, συνεχίζονται, θά περατωθοῦν δέ μέχρι τοῦ Ἰουλίου.

Απόψεις

Ὁ κρυφός ρυθμιστής τῶν ἐκλογῶν

Μανώλης Κοττάκης
Γιατί τό ΚΚΕ δέν ἐπιθυμεῖ τήν παλινόρθωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί προσπαθεῖ νά θέσει ἐκτός Βουλῆς τό MέΡΑ25 τοῦ Γιάνη Βαρουφάκη – Ποιόν θά ὠφελήσει ἡ ἀνακατανομή τῆς ἀριστερῆς ψήφου – Ἡ ἀφαίρεσις τῆς σκουριᾶς καί τά νέα καθήκοντα στίς νέες συνθῆκες

Ἀκαταδίωκτο ἀπό τίς Ἐρινύες δέν ὑπάρχει

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ἡ λέξις «ἐπιτροπή» εἶναι σέ πολλές περιπτώσεις συνώνυμη μέ τήν ἀνευθυνότητα.

Τό ἕνα τρίτο τῶν πολιτῶν συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση Ἀνδρουλάκη

Εφημερίς Εστία
ΤΟ 31,6% τῶν ψηφοφόρων συμφωνεῖ μέ τήν πρόταση τοῦ κ. Νίκου Ἀνδρουλάκη γιά Πρωθυπουργό Χ. Τό ποσοστό αὐτό, δηλαδή, ἀπορρίπτει τόσο τόν κ. Μητσοτάκη ὅσο καί τόν κ. Τσίπρα.

Ἡ πολιτική ὀρθότης καί ὁ νέος ὁλοκληρωτισμός

Δημήτρης Καπράνος
Ἀποτροπιασμό προκαλεῖ πλέον ἡ πολιτική ὀρθότης, ἡ μέθοδος, δηλαδή, μέ τήν ὁποία ἡ σημερινή, στεῖρα ἕως ἀρνητική σέ παραγωγή ἰδεῶν καί ἔργων ἐποχή, ἔχει παρέμβει γιά νά ἀποκαταστήσει τήν τάξη.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
O KΟΣΜΟΣ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΙΑΙ