Πέμπτη, 1 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΣΧΟΙΝΙ ΤΟΥ ΤΟΝΥ

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν, σχετικῶς μέ τήν ἐπίσημον εἴσοδον τοῦ Τόνυ Ἄρμστρογκ- Τζόνς καί… νεοτεύκτου κόμητος Σνόουντον εἰς τήν Βουλήν τῶν Λόρδων: «Ὡς μέλος τῆς Βουλῆς τῶν Λόρδων, ὁ Τόνυ θά ἔχῃ ὅλα τά προνόμια τῶν ἄλλων μελῶν, περιλαμβανομένου καί τοῦ δικαιώματος, ὅπως, εἰς περίπτωσιν θανατικῆς καταδίκης του, ἀπαγχονισθῇ διά μεταξωτοῦ σχοινιοῦ, ἀντί τοῦ κοινοῦ σχοινιοῦ, πού χρησιμοποιεῖται διά τούς κοινούς θανατοπονίτας». Ἀλλά τό… κρέμασμα, τό ὑπέστη ἤδη ὁ Τόνυ, διά τοῦ γάμου του μέ τήν Μαργαρίταν· ἠμπορεῖ δέ κανείς νά εἰπῇ, ὅτι ἐκρεμάσθη μέ μεταξωτόν σχοινίον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΙ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΟΛΑΣ ΛΕΡΟΥ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ Βασιλικοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος τήν 16ην Μαρτίου ἐ.ἔ. θά προσέλθουν ἐν Πειραιεῖ οἱ ὑποβαλόντες αἰτήσεις καί ἐπιλεγέντες, πρός εἰσαγωγήν, δι’ ἐκπαίδευσιν εἰς τάς Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς ἐν Λέρῳ τῆς Δωδεκάνησου. Ὁ ἀριθμός τῶν εἰσακτέων, διά τήν συμπλήρωσιν τῶν κενῶν θέσεων μαθητῶν, ὡρίσθη εἰς 400.

Η ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημοσίων Ἔργων, ἀνεκοινώθη, ὅτι αἱ ἐργασίαι διά τόν νέον αὐτοκινητόδρομων Ἀθηνῶν – Λαμίας, συνεχίζονται, θά περατωθοῦν δέ μέχρι τοῦ Ἰουλίου.

Απόψεις

Διαφωνία Δένδια – Μητσοτάκη γιά τό… Ἀζερμπαϊτζάν

Εφημερίς Εστία
Τί ἀναφέρει ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν σέ ἀνάρτησή του – Καί στό βάθος διένεξις γιά τήν χρήση τῶν ὅρων «κυριαρχία» καί «κυριαρχικά δικαιώματα» σέ Αἰγαῖο καί Μεσόγειο

Φίλοι «σας» οἱ Τοῦρκοι, κύριε Πρόεδρε, ὄχι ὅμως καί φίλοι «μας»!

Μανώλης Κοττάκης
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ ὑποστηρίζει ὅτι τό τουρκολιβυκό μνημόνιο εἶναι παράνομο…

«Μικρασία: ὅσο σέ θυμᾶμαι, ζεῖς!»

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ πατρίδες τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Μικρᾶς Ἀσίας εἶναι…

Ἡ Νέα Δημοκρατία «ἔκλεισε» τά σαράντα ὀκτώ

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, τό 1974, ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς ἵδρυσε τήν Νέα Δημοκρατία…

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ