Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ἀπό τήν περιγραφήν δεξιώσεως «εἰς πνευματικόν περιβάλλον», ὅπως τήν περιγράφει ἡ κοσμική στήλη πρωινῆς ἐφημερίδος «Ὑπερίσχυσαν κυρίες μαυροφορεμένες μέ πανομοιότυπες σχεδόν στολές. Ἔτσι ἕνα καπέλλο λευκό, ἴσως πιό κατάλληλο γιά σκί παρά γιά δεξίωσι, καί κάτι ἄσπρες κάλτσες ἑνός ξένου κυρίου ἦταν ἀφορμή ἀλλαγῆς θέματος τετριμμένων συζητήσεων». Λαμπρόν θέμα συζητήσεως πράγματι, ᾑ κάλτσες ἑνός κυρίου πρό πάντων εἰς μίαν κοσμικήν συγκέντρωσιν «πνευματικοῦ περιβάλλοντος». Ἔτσι ἐννοεῖται, διατί αἱ κυρίαι καί οἱ δεσποινίδες τρέχουν εἰς τάς δεξιώσεις: Μορφώνονται!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.– Ἐγνώσθη, ὅτι ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας τοῦ Ο.Η.Ε., προτίθεται νά ἱδρύσῃ εἰς περιοχήν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἰνστιτοῦτον μελέτης ἀρωματικῶν καί φαρμακευτικῶν φυτῶν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Τήν πρωίαν κατῆλθον, εἰς τόν συνοικισμόν Ἁγίου Φαναρίου Πειραιῶς, ὁ κ. Ὑπουργός καί ὁ κ. Ὑφυπ. Προνοίας καί ἐπεσκέφθησαν τήν περιοχήν ὅπου θά ἀνεγερθῇ πρότυπος συνοικισμός, διά τήν στέγασιν 250 οἰκογενειῶν προσφύγων παραπηγματούχων.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ