ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ἀπό τήν περιγραφήν δεξιώσεως «εἰς πνευματικόν περιβάλλον», ὅπως τήν περιγράφει ἡ κοσμική στήλη πρωινῆς ἐφημερίδος «Ὑπερίσχυσαν κυρίες μαυροφορεμένες μέ πανομοιότυπες σχεδόν στολές. Ἔτσι ἕνα καπέλλο λευκό, ἴσως πιό κατάλληλο γιά σκί παρά γιά δεξίωσι, καί κάτι ἄσπρες κάλτσες ἑνός ξένου κυρίου ἦταν ἀφορμή ἀλλαγῆς θέματος τετριμμένων συζητήσεων». Λαμπρόν θέμα συζητήσεως πράγματι, ᾑ κάλτσες ἑνός κυρίου πρό πάντων εἰς μίαν κοσμικήν συγκέντρωσιν «πνευματικοῦ περιβάλλοντος». Ἔτσι ἐννοεῖται, διατί αἱ κυρίαι καί οἱ δεσποινίδες τρέχουν εἰς τάς δεξιώσεις: Μορφώνονται!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.– Ἐγνώσθη, ὅτι ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας τοῦ Ο.Η.Ε., προτίθεται νά ἱδρύσῃ εἰς περιοχήν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἰνστιτοῦτον μελέτης ἀρωματικῶν καί φαρμακευτικῶν φυτῶν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Τήν πρωίαν κατῆλθον, εἰς τόν συνοικισμόν Ἁγίου Φαναρίου Πειραιῶς, ὁ κ. Ὑπουργός καί ὁ κ. Ὑφυπ. Προνοίας καί ἐπεσκέφθησαν τήν περιοχήν ὅπου θά ἀνεγερθῇ πρότυπος συνοικισμός, διά τήν στέγασιν 250 οἰκογενειῶν προσφύγων παραπηγματούχων.

Απόψεις

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.