Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ἀπό τήν περιγραφήν δεξιώσεως «εἰς πνευματικόν περιβάλλον», ὅπως τήν περιγράφει ἡ κοσμική στήλη πρωινῆς ἐφημερίδος «Ὑπερίσχυσαν κυρίες μαυροφορεμένες μέ πανομοιότυπες σχεδόν στολές. Ἔτσι ἕνα καπέλλο λευκό, ἴσως πιό κατάλληλο γιά σκί παρά γιά δεξίωσι, καί κάτι ἄσπρες κάλτσες ἑνός ξένου κυρίου ἦταν ἀφορμή ἀλλαγῆς θέματος τετριμμένων συζητήσεων». Λαμπρόν θέμα συζητήσεως πράγματι, ᾑ κάλτσες ἑνός κυρίου πρό πάντων εἰς μίαν κοσμικήν συγκέντρωσιν «πνευματικοῦ περιβάλλοντος». Ἔτσι ἐννοεῖται, διατί αἱ κυρίαι καί οἱ δεσποινίδες τρέχουν εἰς τάς δεξιώσεις: Μορφώνονται!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.– Ἐγνώσθη, ὅτι ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας τοῦ Ο.Η.Ε., προτίθεται νά ἱδρύσῃ εἰς περιοχήν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἰνστιτοῦτον μελέτης ἀρωματικῶν καί φαρμακευτικῶν φυτῶν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Τήν πρωίαν κατῆλθον, εἰς τόν συνοικισμόν Ἁγίου Φαναρίου Πειραιῶς, ὁ κ. Ὑπουργός καί ὁ κ. Ὑφυπ. Προνοίας καί ἐπεσκέφθησαν τήν περιοχήν ὅπου θά ἀνεγερθῇ πρότυπος συνοικισμός, διά τήν στέγασιν 250 οἰκογενειῶν προσφύγων παραπηγματούχων.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924