Πέμπτη, 1 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

Ἀπό τήν περιγραφήν δεξιώσεως «εἰς πνευματικόν περιβάλλον», ὅπως τήν περιγράφει ἡ κοσμική στήλη πρωινῆς ἐφημερίδος «Ὑπερίσχυσαν κυρίες μαυροφορεμένες μέ πανομοιότυπες σχεδόν στολές. Ἔτσι ἕνα καπέλλο λευκό, ἴσως πιό κατάλληλο γιά σκί παρά γιά δεξίωσι, καί κάτι ἄσπρες κάλτσες ἑνός ξένου κυρίου ἦταν ἀφορμή ἀλλαγῆς θέματος τετριμμένων συζητήσεων». Λαμπρόν θέμα συζητήσεως πράγματι, ᾑ κάλτσες ἑνός κυρίου πρό πάντων εἰς μίαν κοσμικήν συγκέντρωσιν «πνευματικοῦ περιβάλλοντος». Ἔτσι ἐννοεῖται, διατί αἱ κυρίαι καί οἱ δεσποινίδες τρέχουν εἰς τάς δεξιώσεις: Μορφώνονται!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.– Ἐγνώσθη, ὅτι ὁ Ὀργανισμός Τροφίμων καί Γεωργίας τοῦ Ο.Η.Ε., προτίθεται νά ἱδρύσῃ εἰς περιοχήν τῆς Βορείου Ἑλλάδος, ἰνστιτοῦτον μελέτης ἀρωματικῶν καί φαρμακευτικῶν φυτῶν.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΟΥΧΟΥΣ

Τήν πρωίαν κατῆλθον, εἰς τόν συνοικισμόν Ἁγίου Φαναρίου Πειραιῶς, ὁ κ. Ὑπουργός καί ὁ κ. Ὑφυπ. Προνοίας καί ἐπεσκέφθησαν τήν περιοχήν ὅπου θά ἀνεγερθῇ πρότυπος συνοικισμός, διά τήν στέγασιν 250 οἰκογενειῶν προσφύγων παραπηγματούχων.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ