Πέμπτη, 1 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ

Εἰς τήν στατιστικήν καταναλώσεως τροφίμων εἰς τήν Ἑλλάδα ἀναφέρονται τά ἑξῆς περίεργα: «Παραδόξως χαμηλή διά τήν χώραν μας, πού φημίζεται διά τήν φασολάδα, εἶναι ἡ κατανάλωσις ὀσπρίων. Μόνον τά ἑπτά τοῖς ἑκατόν τῶν δαπανῶν διατροφῆς διατίθενται διά τά ὄσπρια». Ἀλλά ἡ διαβόητος φασολάδα ἦτο, μέχρι χθές σχεδόν, τό ἐθνικόν πιάτο τῶν Ἑλλήνων. Τί ἐμεσολάβησεν, ὥστε νά ἐγκαταλειφθῇ τόσον ἀπότομα; Ἴσως μόνον ἐθεωρήθη ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων της, ὡς… συνηγοροῦσα ὑπέρ τῶν ἀπόψεων τῆς «Ἔ, ρέ!». Ὁπότε ἡ ἐγκατάλειψις ἐξηγεῖται!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ

Δέσμη ἐξ 100 καί πλέον δισεκατομμυρίων προτονίων μεγάλης ἐνεργείας, κινουμένων μέ ταχύτητα ἐγγίζουσαν τήν τοῦ φωτός, διωχετεύθη καί ἐξετινάχθη ἐντός δύο ἑκατομμυριοστῶν τοῦ δευτερολέπτου εἰς τόν δακτυλιωτόν θάλαμον ἐν κενῷ, διαμέτρου 200 μέτρων, τοῦ μεγάλου συγχροτρονίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὀργανώσεως εἰς Μέϋρεν, πλησίον τῆς Γενεύης. Εἶναι ἡ πρώτη φορά εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Φυσικῆς τῆς λίαν ὑψηλῆς ἐνεργείας, καθ’ ἥν πραγματοποιεῖται παρόμοιον ἀποτέλεσμα. Ὁμάς ἐκ 15 φυσικῶν εἰργάσθη ἐπί τρία καί πλέον ἔτη διά τήν ἐπίτευξίν του.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!