ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πέμπτη, 1 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΣ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΙΣ

Εἰς τήν στατιστικήν καταναλώσεως τροφίμων εἰς τήν Ἑλλάδα ἀναφέρονται τά ἑξῆς περίεργα: «Παραδόξως χαμηλή διά τήν χώραν μας, πού φημίζεται διά τήν φασολάδα, εἶναι ἡ κατανάλωσις ὀσπρίων. Μόνον τά ἑπτά τοῖς ἑκατόν τῶν δαπανῶν διατροφῆς διατίθενται διά τά ὄσπρια». Ἀλλά ἡ διαβόητος φασολάδα ἦτο, μέχρι χθές σχεδόν, τό ἐθνικόν πιάτο τῶν Ἑλλήνων. Τί ἐμεσολάβησεν, ὥστε νά ἐγκαταλειφθῇ τόσον ἀπότομα; Ἴσως μόνον ἐθεωρήθη ἐκ τῶν ἀποτελεσμάτων της, ὡς… συνηγοροῦσα ὑπέρ τῶν ἀπόψεων τῆς «Ἔ, ρέ!». Ὁπότε ἡ ἐγκατάλειψις ἐξηγεῖται!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ
ΦΥΣΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑ

Δέσμη ἐξ 100 καί πλέον δισεκατομμυρίων προτονίων μεγάλης ἐνεργείας, κινουμένων μέ ταχύτητα ἐγγίζουσαν τήν τοῦ φωτός, διωχετεύθη καί ἐξετινάχθη ἐντός δύο ἑκατομμυριοστῶν τοῦ δευτερολέπτου εἰς τόν δακτυλιωτόν θάλαμον ἐν κενῷ, διαμέτρου 200 μέτρων, τοῦ μεγάλου συγχροτρονίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς ὀργανώσεως εἰς Μέϋρεν, πλησίον τῆς Γενεύης. Εἶναι ἡ πρώτη φορά εἰς τήν ἱστορίαν τῆς Φυσικῆς τῆς λίαν ὑψηλῆς ἐνεργείας, καθ’ ἥν πραγματοποιεῖται παρόμοιον ἀποτέλεσμα. Ὁμάς ἐκ 15 φυσικῶν εἰργάσθη ἐπί τρία καί πλέον ἔτη διά τήν ἐπίτευξίν του.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ