Πέμπτη, 1 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΙ

Ἕνα περιοδικόν ἀναγγέλλει θορυβωδῶς, ὅτι θά δημοσιεύσῃ συνέντευξιν τοῦ συνθέτου κ. Θεοδωράκη, ἐπί τοῦ γνωστοῦ καυγᾶ μέ τόν συνάδελφον κ. Χατζιδάκιν: «Καί τώρα –φέρεται λέγων ὁ Θεοδωράκης– ἕνα μόνον ἔχω νά πῶ: ᾙ γέφυρες ἀνάμεσα σέ μένα καί στόν Χατζιδάκι κόπηκαν! Ἐμεῖς οἱ δύο εἴμαστε πιά ἐχθροί!». Αὐτή ἡ ἀδιαλλαξία πρέπει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι μᾶς ἐκπλήσσει: Ἐδῶ δέν «ἐκόπησαν ᾑ γέφυρες ἀνάμεσα στόν… Κεννεδάκη καί τόν Νικητάκη», καί θά κοποῦν ἀμετακλήτως μεταξύ τῶν δύο συνθετῶν; Ἄς ἐπέμβῃ, λοιπόν καί ἐδῶ κανένας λόρδος Ρασσελάκης νά τούς συνδιαλλάξῃ, διά νά σωθῇ ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τούς… ἀτομικούς καυγάδες των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ὡς πληροφορούμεθα, εἰς ἐπανειλημμένας συνεργασίας τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου καί τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, συνεζητήθησαν ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι διά τήν ἔκδοσιν τῶν νέων ὁμολογιῶν, διά τῶν ὁποίων θά ἀντικατασταθοῦν αἱ ὁμολογίαι τῶν ἐσωτερικῶν προπολεμικῶν δανείων, συμφώνως πρός τήν σχετικήν Πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὅλη διαδικασία, ὡς πληροφορούμεθα, θά ἐπισπευσθῇ δημοσιευομένης συντόμως τῆς προβλεπομένης σχετικῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ