Πέμπτη, 1 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΙ

Ἕνα περιοδικόν ἀναγγέλλει θορυβωδῶς, ὅτι θά δημοσιεύσῃ συνέντευξιν τοῦ συνθέτου κ. Θεοδωράκη, ἐπί τοῦ γνωστοῦ καυγᾶ μέ τόν συνάδελφον κ. Χατζιδάκιν: «Καί τώρα –φέρεται λέγων ὁ Θεοδωράκης– ἕνα μόνον ἔχω νά πῶ: ᾙ γέφυρες ἀνάμεσα σέ μένα καί στόν Χατζιδάκι κόπηκαν! Ἐμεῖς οἱ δύο εἴμαστε πιά ἐχθροί!». Αὐτή ἡ ἀδιαλλαξία πρέπει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι μᾶς ἐκπλήσσει: Ἐδῶ δέν «ἐκόπησαν ᾑ γέφυρες ἀνάμεσα στόν… Κεννεδάκη καί τόν Νικητάκη», καί θά κοποῦν ἀμετακλήτως μεταξύ τῶν δύο συνθετῶν; Ἄς ἐπέμβῃ, λοιπόν καί ἐδῶ κανένας λόρδος Ρασσελάκης νά τούς συνδιαλλάξῃ, διά νά σωθῇ ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τούς… ἀτομικούς καυγάδες των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ὡς πληροφορούμεθα, εἰς ἐπανειλημμένας συνεργασίας τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου καί τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, συνεζητήθησαν ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι διά τήν ἔκδοσιν τῶν νέων ὁμολογιῶν, διά τῶν ὁποίων θά ἀντικατασταθοῦν αἱ ὁμολογίαι τῶν ἐσωτερικῶν προπολεμικῶν δανείων, συμφώνως πρός τήν σχετικήν Πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὅλη διαδικασία, ὡς πληροφορούμεθα, θά ἐπισπευσθῇ δημοσιευομένης συντόμως τῆς προβλεπομένης σχετικῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Απόψεις

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!