Πέμπτη, 1 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΙ

Ἕνα περιοδικόν ἀναγγέλλει θορυβωδῶς, ὅτι θά δημοσιεύσῃ συνέντευξιν τοῦ συνθέτου κ. Θεοδωράκη, ἐπί τοῦ γνωστοῦ καυγᾶ μέ τόν συνάδελφον κ. Χατζιδάκιν: «Καί τώρα –φέρεται λέγων ὁ Θεοδωράκης– ἕνα μόνον ἔχω νά πῶ: ᾙ γέφυρες ἀνάμεσα σέ μένα καί στόν Χατζιδάκι κόπηκαν! Ἐμεῖς οἱ δύο εἴμαστε πιά ἐχθροί!». Αὐτή ἡ ἀδιαλλαξία πρέπει νά ὁμολογήσωμεν ὅτι μᾶς ἐκπλήσσει: Ἐδῶ δέν «ἐκόπησαν ᾑ γέφυρες ἀνάμεσα στόν… Κεννεδάκη καί τόν Νικητάκη», καί θά κοποῦν ἀμετακλήτως μεταξύ τῶν δύο συνθετῶν; Ἄς ἐπέμβῃ, λοιπόν καί ἐδῶ κανένας λόρδος Ρασσελάκης νά τούς συνδιαλλάξῃ, διά νά σωθῇ ἡ ἀνθρωπότης ἀπό τούς… ἀτομικούς καυγάδες των!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Ὡς πληροφορούμεθα, εἰς ἐπανειλημμένας συνεργασίας τῶν ἁρμοδίων Ὑπηρεσιῶν τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου καί τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, συνεζητήθησαν ὅλαι αἱ λεπτομέρειαι διά τήν ἔκδοσιν τῶν νέων ὁμολογιῶν, διά τῶν ὁποίων θά ἀντικατασταθοῦν αἱ ὁμολογίαι τῶν ἐσωτερικῶν προπολεμικῶν δανείων, συμφώνως πρός τήν σχετικήν Πρᾶξιν τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου. Ἡ ὅλη διαδικασία, ὡς πληροφορούμεθα, θά ἐπισπευσθῇ δημοσιευομένης συντόμως τῆς προβλεπομένης σχετικῆς ὑπουργικῆς ἀποφάσεως.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;