«Πατριωτῶν» ἀνδραγαθήματα

H ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ τηλεγραφημάτων τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας τῶν Ἀθηνῶν στόν ἱστότοπο WikiLeaks (τά ἀνακάλυψε ὁ ἐξαιρετικός συνάδελφος Μιχάλης Ἰγνατίου), σύμφωνα μέ τά ὁποῖα ὁ Γιῶργος Παπανδρέου…

… ὡς πρωθυπουργός βιαζόταν νά κλείσει τά ἑλληνοτουρκικά καί τό Σκοπιανό ἆρον ἆρον μετά τίς ἐκλογές τοῦ 2009, «γιατί ἀργότερα θά ἔχω δεμένα τά χέρια μου λόγω τῆς οἰκονομίας» (ὅλα σχεδιασμένα!), ἐγείρει πλῆθος θεμάτων σέ πάρα πολλά μέτωπα. Ἀπό τά ὅσα ἐπιλεκτικά ἔχει πεῖ μέχρι στιγμῆς δημοσίως τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν κατά προηγουμένων κυβερνήσεων ἕως καί τήν ποιότητα τῆς διεύρυνσης τῆς κεντροδεξιᾶς παράταξης μέ στελέχη τῆς κεντροαριστερᾶς. Ὅλα τά ἀκουμποῦν.

Ἐάν γιά παράδειγμα ἰσχύουν ὅσα ἀναφέρονται στά τηλεγραφήματα τῆς πρεσβείας ἀπό τήν Ἀθήνα, ὅτι ὁ Παπανδρέου πρότεινε στόν Γκρούεφσκυ «νά ἀφήσουν στήν ἄκρη τά θέματα τῆς ταυτότητας καί τῆς γλώσσας», τότε γιατί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπεχείρησε ἐπανειλημμένως νά βγάλει «λάδι» τόν πρώην πρωθυπουργό πώς τάχα ἀπό τό 2010 ἐπί ἰδικῶν του ἡμερῶν ἀρχίσαμε νά θέτουμε στόν ΟΗΕ θέμα «μακεδονικῆς γλώσσας»; Αὐτά τά τηλεγραφήματα δέν ὑπέπεσαν στήν ἀντίληψη τοῦ κ. ὑπουργοῦ; Ὅτι ἐπίσης ὁ ΓΑΠ πρότεινε τό ὄνομα «Βόρεια Μακεδονία» γιά διεθνῆ χρήση μόνον χωρίς καμμία συνταγματική ἀλλαγή, δέν ἦταν ἄξιο λόγου; Μόνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ἐμπίπτει στόν κύκλο τῶν ἐνδιαφερόντων τοῦ γραφείου τοῦ κ. ὑπουργοῦ;

Οἱ ἀποκαλύψεις αὐτές πού γίνονται ὀνομαστικά γιά τόν Γιῶργο Παπανδρέου ἔρχονται νά προστεθοῦν σέ πλεῖστες ἄλλες πού εἴτε ἔγιναν ἀπό τόν ὑπουργό Ἐξωτερικῶν (χωρίς νά κατονομαστοῦν οἱ δρᾶστες) εἴτε ἀπό ἄλλους στό παρελθόν. Τίς θυμίζω μία πρός μία: ὁ κ. Κοτζιᾶς ἀποκάλυψε παρουσίᾳ μου σέ τηλεοπτική ἐκπομπή τόν Ἰανουάριο ὅτι ὑπῆρξε κυβέρνηση πού στό παρελθόν ἔδωσε ὁδηγία σέ ὑπουργούς καί διπλωμάτες της νά μήν θέτουν θέμα ἀπομάκρυνσης τοῦ Ἀττίλα στό πλαίσιο τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ σχεδίου Ἀννάν!!! Τούς κ. Σημίτη καί Παπανδρέου ἐννοοῦσε, κανείς δέν τό ἀρνήθηκε ὅταν τό ἐπισημάναμε. Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν ἀποκάλυψε προσφάτως ὅτι ὑπῆρξε πρωθυπουργός πού ἐκχώρησε στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ τήν ἁρμοδιότητα νά διαλέξει τό νέο ὄνομα τῶν Σκοπίων, μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι ἡ Ἑλλάδα θά τό ἐπικύρωνε ἀμέσως μετά!!! Ρωτήσαμε εὐθέως ἄν ἡ καταγγελία ἀφορᾶ τόν κ. Σημίτη, πάλι οὐδείς θέλησε νά μᾶς ἀπαντήσει. Στό βιβλίο τοῦ Βασίλη Μαρκεζίνη «Μία νέα ἐξωτερική πολιτική γιά τήν Ἑλλάδα» δημοσιεύεται ἡ μαρτυρία πρώην ὑπουργοῦ Ἄμυνας τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, ὅτι ὁ Παπανδρέου πίεζε τήν ἀδελφή κυβέρνηση τῆς Λευκωσίας νά μήν θέτει θέμα ΑΟΖ στίς συνομιλίες πού εἶχε μέ τήν διεθνῆ κοινότητα!!! Τέλος ὁ Μιχάλης Ἰγνατίου στό βιβλίο του γιά τά Ἴμια ἀποκαλύπτει τηλεγράφημα τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς ἐπί Σημίτη δεσμεύτηκε στίς ΗΠΑ μετά τά Ἴμια ὅτι δέν θά ἀσκήσει ποτέ στό μέλλον τό κυριαρχικό της δικαίωμα νά ἐπεκτείνει τήν αἰγιαλίτιδα ζώνη της στά 12 μίλια!!!

Ἐλᾶτε τώρα νά κάνουμε τόν λογαριασμό καί νά ρωτήσουμε: ἄν ἐκλεγμένος ἡγέτης μας ἀπεμπολεῖ τήν ΑΟΖ, τά 12 μίλια, τό ὄνομα τῆς Μακεδονίας, τήν γλῶσσα καί τήν ταυτότητα τῶν Ἑλλήνων Μακεδόνων, ἄν δέν τόν πειράζει ὁ Ἀττίλας στήν Κύπρο καί ἄν ἐπιδιώκει ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ νά κρίνει τήν ἑλληνική κυριαρχία στά νησιά τό πολιτικό δικαστήριο τοῦ ΟΗΕ στήν Χάγη, τότε αὐτόν τόν ἄνθρωπο πῶς τόν λές; Αὐτούς τούς ἀνθρώπους πῶς τούς λές; Τά ἀνδραγαθήματά τους ὑπέρ τῆς πατρίδας εἶναι ἀξεπέραστα. Ἡ Ἑλλάς τούς χρωστάει: τίς ἧττες της. Φθάνω στή ΝΔ. Φορεῖς τῶν ἀντιλήψεων αὐτῶν ἔχουν ἐγκατασταθεῖ σέ θέσεις κλειδιά ἐντός τοῦ πυρῆνα της. Ἑπτά, ὀκτώ σίγουρα. Στελέχη τοῦ κ. Σημίτη, στελέχη ὑπουργῶν τοῦ Παπανδρέου, στελέχη προσκείμενα στόν κ. Βενιζέλο. Δέν ἔχουν ὅλα τίς αὐτές ἀντιλήψεις βεβαίως –κάποιους τούς γνωρίζω καί τούς ἐκτιμῶ ἰδιαίτερα– ἀλλά πάντως ἡ πλειονότης αὐτῶν παρομοίως σκέπτεται. Χωρίς ψυχή καί DNA παράταξης. Ἀπόλυτο δικαίωμα τοῦ ἐκλεγμένου ἀρχηγοῦ νά τούς ἐνσωματώσει βεβαίως, δικαίωμα δικό μας ἀπό τήν ἄλλη νά λέμε –τώρα πού εἶναι νωρίς, αὔριο πού θά κυβερνᾶ ἴσως εἶναι ἀργά– ὅτι δέν εἶναι συμβατοί μέ τό DNA τῆς παράταξης. Ἄρα δέν μποροῦν νά ἀποτελοῦν τό κέντρο βάρους τῆς παράταξης.

Απόψεις

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;