ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Πατριωτισμός καί τζαμί

TΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ δέν πᾶνε καλά

Τά ραντάρ τῶν ἁρμόδιων κρατικῶν ὑπηρεσιῶν «συλλαμβάνουν» περίεργες κινήσεις τῆς Ἄγκυρας στά Δωδεκάνησσα καί στήν Ἀθήνα. Οἱ Τοῦρκοι δέν ἔχουν ἐγκαταλείψει τήν φιλοδοξία τους νά ἡγηθοῦν τῶν ἁπανταχοῦ μουσουλμάνων τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας, πλέον τῆς Θράκης, ἰδία δέ τῶν 250.000 μουσουλμάνων τῶν Ἀθηνῶν, καί πρός τοῦτο κινοῦνται δραστήρια στό παρασκήνιο. Ἡ συμμαχία τους μέ γνωστό δικαιωματιστή μουσουλμάνο τῶν Ἀθηνῶν (καί τήν αὐτόμολο σύζυγό του), ὁ ὁποῖος ἀντιτίθεται μέ σφοδρότητα στήν ἵδρυση καί λειτουργία τοῦ τεμένους στό Βοτανικό, εἶναι ἡ πρώτη ἔνδειξη τῆς τουρκικῆς κινητικότητας πού «ἔπιασαν» τά ἑλληνικά ραντάρ προσφάτως. Τό σχῆμα αὐτό θά ὑποστηριχθεῖ καί θά ἐνισχυθεῖ ποικιλοτρόπως, ἠθικῶς καί ὑλικῶς, ὡς δούρειος ἵππος, μέ τίς γνωστές μεθόδους πού ἀκολουθοῦν οἱ γαλαντόμοι Τοῦρκοι σέ αὐτές τίς περιπτώσεις. Παράλληλα, γιά πρώτη φορά ἡ Ἄγκυρα κινεῖται μέ μεγάλη ἐπιθετικότητα στά Δωδεκάνησα. Ἐκεῖ, μουσουλμάνοι τῆς Κῶ καί τῆς Ρόδου, προφανῶς καθοδηγούμενοι ἀπό τήν ἴδια, ξεκίνησαν ἐκστρατεία διαμαρτυρίας ὑπέρ τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης, μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι τάχα ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία ἔκλεισε πέντε μειονοτικά σχολεῖα στήν περιοχή. Αὐτό δέν ἔχει ξανασυμβεῖ ποτέ.

Σέ ἄλλες ἐποχές τέτοιες κινήσεις θά μποροῦσαν νά θεωρηθοῦν ἀπό τίς ἁρμόδιες ὑπηρεσίες ἕως καί ρουτίνας καί νά ὑποτιμηθοῦν. Στήν συγκεκριμένη γεωπολιτική συγκυρία ὅμως ἀπαγορεύεται. Σᾶς δώσαμε μιά γεύση ἀπό χθές ἄλλωστε «γιατί». Τά ζητήματα τῆς θρησκείας εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένα μέ τά θέματα τῆς τρομοκρατίας καί τῆς ἐσωτερικῆς ἀσφάλειας. Ἀφοροῦν περισσότερα τοῦ ἑνός δικαιώματα καί περισσότερες τῆς μίας ἐλευθερίες. Ἀφοροῦν τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν μουσουλμάνων, ἀλλά ἀφοροῦν τά δικαιώματα καί τίς ἐλευθερίες τῶν χριστιανῶν. Ἡ πιθανότης νά ζήσουμε Μπατακλάν καί στήν Ἀθήνα αὐξάνεται ἄν δέν δράσουμε γρήγορα γιά νά διαλύσουμε αὐτούς τούς πυρῆνες. Ἤδη οἱ Ἄραβες μετριοπαθεῖς τοῦ Ἰσλάμ τῶν Ἀθηνῶν ὀργανώνουν θρησκευτικές τελετές (ὅπως ἡ πρόσφατη γιά τήν Θυσία τοῦ Ἀβραάμ στό Ὀλυμπιακό Στάδιο) προκειμένου νά ἀνακόψουν τήν τουρκική ὁρμητικότητα. Ὡστόσο, ὅπως λένε οἱ καλά γνωρίζοντες, ἡ μελλοντική ἀσφάλεια τῆς πόλεως τῶν Ἀθηνῶν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀποφασιστικότητα τῆς Κυβέρνησης καί τοῦ Δήμου νά λειτουργήσουν μέ ἀξιοπιστία τό τέμενος τοῦ Βοτανικοῦ. Αὐτό εἶναι τό κομβικό σημεῖο.

Ὅπως ἐξελίσσονται τά πράγματα, ἀποτελεῖ περίπου πατριωτική πράξη ἡ λειτουργία του. Ὁ διορισμός μελῶν τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, ὁ διορισμός τοῦ ἰμάμη, ἡ ἔναρξη τῶν προσευχῶν. Τά ἐπίσημα ἐγκαίνια-ἄτυπα ἔχουν γίνει. Καί τοῦτο, διότι ἡ λειτουργία τοῦ Βοτανικοῦ θά δώσει σκέπη στούς μετριοπαθεῖς Ἄραβες πιστούς μουσουλμάνους, οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν τήν Ἄγκυρα πάνω ἀπό τό κεφάλι τους, εἰδικῶς σέ θέματα πού ἀγγίζουν τόν πυρῆνα τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν τους καί τῆς πίστης τους. Τό τζαμί θά λειτουργήσει ὡς μεγάλος προβολέας, ὁ ὁποῖος θά ἐντοπίσει καί θά ἀποκαλύψει στό «ἐκκλησίασμα» τούς τυχόν ἐξτρεμιστές φανατικούς ἐξτρεμιστές μουσουλμάνους πού θρέφουμε κάτω ἀπό τόν κόρφο μας. Οὐδέν κρυπτόν. Ἡ λειτουργία του, ἐπίσης, θά δώσει τήν εὐκαιρία στούς μουσουλμάνους τῶν Ἀθηνῶν νά διαπιστώσουν ποιοί τό θέλουν πραγματικά καί ποιοί ὄχι. Ποιοί εἶναι πιστοί μουσουλμάνοι καί ποιοί παίζουν παιχνίδια ὑπονόμευσης τρίτων χωρῶν, κρυπτόμενοι καί βολεμένοι πίσω ἀπό ἀφελεῖς ἀντιδράσεις τῆς ἀκροδεξιᾶς. Δεδομένης τῆς ἄρνησης, μήν πῶ προκατάληψης, πού ὑπάρχει γιά τό Ἰσλάμ σέ ἰσχυρές πλειοψηφίες τοῦ πληθυσμοῦ, δέν εἶναι πολιτικά εὔκολο γιά τήν Κυβέρνηση καί τήν αὐτοδιοίκηση νά ἐγγυηθεῖ τήν ἄμεση λειτουργία του. Τό ἀντιλαμβάνομαι. Ἔχω πλήρη εἰκόνα. Ἀπαιτεῖται τόλμη, γενναιότης καί ἐπεξήγηση. Ὅπως δέν ἦταν εὔκολη ἡ ἵδρυση τοῦ τμήματος Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ἀλλά τώρα ξέρουμε ὅτι ἐπιτελεῖ ἐθνικό σκοπό.

Ὡστόσο, μέ δεδομένη τήν ὅποια γνώση κατέκτησα γιά τό Ἰσλάμ κατά τήν παραμονή μου στήν Θράκη, στήν διάρκεια τῶν φοιτητικῶν μου χρόνων, πείθομαι ἀπό τούς παροικοῦντες τήν Ἱερουσαλήμ: Ἡ προστασία τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν μουσουλμάνων τῶν Ἀθηνῶν ἐγγυᾶται τήν δημόσια τάξη καί τήν ἐσωτερική ἀσφάλεια. Εἶναι περίπου πατριωτική πράξη. Καί ἐν πλήρει γνώσει ὅτι εἶμαι ἐκτεθειμένος στήν καλόπιστη κριτική, τό μοιράζομαι μαζί σας. Ἀναμένοντας καί τόν ἀντίλογο.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.