Παρελθόν μέ μέλλον

Κυβίστησις ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς ὀργανικές θέσεις τῶν ἱερέων

Χθές, πρωΐ Δευτέρας, ἄκουσα τήν προτροπή τῆς ἀγαπημένης μου γερόντισσας Νεκταρίας τῆς Μονῆς Παναγίας Ἐλευθερώτριας στήν Αἴγινα καί ἐκκλησιάστηκα, γιά νά γνωρίσω ἕναν σπάνιο ἄνθρωπο: τόν πατέρα Παῦλο, ὁ ὁποῖος ἀνήκει στήν δύναμη τῆς Μητροπόλεως Ἀτλάντας τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Βορείου καί Νοτίου Ἀμερικῆς στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες. Ὀρθοπεδικός στό ἐπάγγελμα, ἐργάζεται σέ μεγάλο νοσοκομεῖο τῆς Ἀμερικῆς καί κάθε καλοκαίρι ἔρχεται δύο μῆνες στήν Ἑλλάδα.

Σέ αὐτό τό διάστημα ἱερουργεῖ σέ μοναστήρια τοῦ νησιοῦ καί παρέχει δωρεάν τίς ὑπηρεσίες του στό χρηματοδοτούμενο ἀπό τήν Ἐκκλησία νοσοκομεῖο τοῦ νησιοῦ «Ἅγιος Διονύσιος», ἐξετάζοντας δωρεάν ἀσθενεῖς. Ἐάν ὁ ἄνθρωπος αὐτός, πού ἀφοσιώθηκε στήν ἱεροσύνη, εἶχε τήν δυνατότητα νά μεταβεῖ τήν περασμένη Παρασκευή στό Κοινοβούλιο καί νά παρακολουθήσει τήν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Μορφωτικῶν Ὑποθέσεων, ἡ ὁποία εἶχε ὡς ἀντικείμενο ζητήματα ἐργασιακῶν καί συνταξιοδοτικῶν σχέσεων τῶν ἐν Ἑλλάδι κληρικῶν, θά ἄκουγε τόν ἐκπρόσωπο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Νῖκο Φίλη, νά τόν ἀποκαλεῖ «παρελθόν».

Πιό συγκεκριμένα, «μία Ἑλλάδα στραμμένη στό παρελθόν». Πρόκειται γιά φράση ἀπό τά πρακτικά, πού μοῦ ἐπισημαίνει ὁ ἴδιος ὁ Νῖκος Φίλης σέ ἐπιστολή του πρός τήν ἐφημερίδα μας, μέ τήν ὁποία χαρακτηρίζει τό πρωτοσέλιδό μας «ψευδές καί παραπλανητικό» (ὅλη ἡ ἐπιστολή τοῦ κορυφαίου στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν σελ. 8).

Αὐτή εἶναι κατ’ ἀρχάς ἡ βάση τῆς διαφωνίας μας μέ τήν Ἀριστερά, ὄχι μόνο μέ τόν ἀγαπητό κύριο Φίλη: Βλέπουν τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἰδίᾳ τούς κληρικούς της ὡς «παρελθόν». Ἄνευ προσδιορισμοῦ. Ἐνῷ ἐμεῖς, ἀντιθέτως, τούς βλέπουμε ὡς ἕνα «παρελθόν μέ μέλλον». Καί ἐπειδή ἐκεῖνοι τούς ὑποτιμοῦν καί τούς βλέπουν ὡς «παρελθόν», ἐνῷ ἐκπροσωποῦν ἕναν θεσμό μέ παράδοση, ὑπηρεσίες καί προσφορά αἰώνων στό ἔθνος, κάθε φορά πού «πέφτουν» πάνω τους, ἐν προκειμένῳ στήν Βουλή, προσπαθοῦν νά τούς μικραίνουν μέ συμψηφισμούς: «Γιατί ὑπερεκπροσωπήθηκε ἡ Ἐκκλησία καί ὄχι οἱ φοιτητικοί σύλλογοι;». «Γιατί ἀορίστου χρόνου οἱ κληρικοί καί ὄχι οἱ ἐκπαιδευτικοί καί οἱ ἰατροί;», μᾶς λέει ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Τί περίεργο! Ὅταν πρόκειται γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς κληρικούς, τά δικαιώματά τους εἶναι ἀποδεκτά μόνον ὅταν περνᾶνε μέσα ἀπό τήν ἱκανοποίηση ἄλλων δικαιωμάτων ἄλλων κοινωνικῶν ὁμάδων! Μόνα τους δέν μποροῦν! Λές καί πρόκειται γιά παιδιά ἑνός κατώτερου Θεοῦ. Τέτοια ὑποτίμηση, ἀφοῦ, μάλιστα, φθάνει στό σημεῖο νά «δηλώνει» ὅτι δέν ἦταν ἀνεκτή ἡ παραμονή τῶν ἱερέων καί τῶν ἐκπροσώπων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιά μόλις πενῆντα λεπτά στήν αἴθουσα συνεδριάσεων τῆς Ἐπιτροπῆς! Οὔτε ὥρα δέν κατάφεραν νά τούς ἀντέξουν. Οἱ δικαιωματιστές μας. Ποιός ξέρει τί τραύματα κουβαλᾶνε.

Ἐπί τῆς οὐσίας τῆς ἐπιστολῆς τοῦ κυρίου Φίλη τώρα, σύντομες ἐπισημάνσεις:

1. Τό πρωτοσέλιδό μας ἀναφέρει ὅτι ὁ κύριος βουλευτής χρησιμοποίησε τήν λέξη «Μεσαίωνας», ἀναφερόμενος στούς ἐκπροσώπους τῶν κληρικῶν. Δέν βλέπουμε νά τό διαψεύδει ὁ κύριος Φίλης. Ὁ «Μεσαίωνας» παραμένει.

2. Εἶναι καί οἱ ΗΠΑ «Μεσαίωνας», πού ἔχουν μόνιμη θέση προτεστάντη ἱερέα στήν Γερουσία καί στήν Βουλή;

3. Ὁ πρώην ὑπουργός ἰσχυρίζεται ὅτι δέν ζήτησε ἀποβολή ἱερέων ἀλλά διαμαρτυρήθηκε γιατί ἡ Ἐκκλησία «ὑπερεκπροσωπήθηκε». Ἐμμέσως τί σημαίνει, ἄραγε, αὐτό; Νά μείνουν στήν αἴθουσα;

4. Τό νομοσχέδιο περιεῖχε ρυθμίσεις, πού ἀφοροῦσαν τίς Ἐκκλησίες τῆς Ἑλλάδος, τῆς Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων. Ἡ ἐπιτροπή κάλεσε ἐκπροσώπους καί τῶν τριῶν Ἐκκλησιῶν καί ἐκπροσώπους τῶν κληρικῶν τους (οἱ δύο τελευταῖες ὑπάγονται στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο). Τί ἐννοεῖ μέ τό ρῆμα «ὑπερεκπροσωπήθηκε» ὁ κύριος βουλευτής; Ὅτι δέν ἔπρεπε νά κληθοῦν στήν συνεδρίαση ἐκπρόσωποι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης καί τῶν Δωδεκανήσων, ἐπειδή βγάζουν ἀναφυλαξία στήν θέα τοῦ μαύρου ράσου ὁ κύριος Φίλης, ὁ κύριος Μάρκου καί ἡ κυρία Ἀναγνωστοπούλου;

5. Μέ χαρά διαπιστώνουμε, τέλος, τήν ἀλλαγή θέσης τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τό κρίσιμο ζήτημα τῶν ὀργανικῶν θέσεων τῶν ἱερέων. Ἡ ρύθμιση πού εἶχε προτείνει ὡς κυβέρνηση ἡ Ἀριστερά στήν Ἐκκλησία, προέβλεπε τήν ἀπόλυση 10.000 ἱερέων ἀπό τίς ὀργανικές τους θέσεις, ὥστε νά ἀδειάσουν καί νά καλυφθοῦν ἀπό διορισμούς ψηφοφόρων τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Σέ ἀντάλλαγμα, ἡ κυβέρνηση τότε δέσμευε ἕνα πάγιο ποσό ἀπό τόν προϋπολογισμό, πού θά διέθετε στήν Ἐκκλησία γιά τήν μισθοδοσία τους! Γιά πόσο; Ἄγνωστο! Τώρα ἔρχεται ὁ κύριος Φίλης καί ἐπαναδιατυπώνει τήν θέση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ὡς ἑξῆς: «οἱ ἱερεῖς πρέπει νά ἔχουν ὀργανική θέση καί νά ἀπολαμβάνουν τά ἀπορρέοντα δικαιώματα». Χαιρετίζουμε αὐτή τήν νέα θέση τοῦ κυρίου Φίλη καί τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί εὐχόμεθα, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα τῆς ψήφισης τῶν ρυθμίσεων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας στήν Βουλή, ἡ Ἀριστερά, γιά μία φορά ἔστω, νά κάνει τό χρέος της. Συμπεραίνουμε: Εἶναι πιά καιρός νά πάψει ἡ ἑλληνική Ἀριστερά νά ἀντιμετωπίζει τήν Ἐκκλησία καί τούς κληρικούς ὡς τούς φτωχούς συγγενεῖς τῶν θεσμῶν. Εἶναι καιρός νά πάψει, ὅταν γίνεται συζήτηση γιά τά δικαιώματα τῶν κληρικῶν, ὅπως κάθε κοινωνικῆς ὁμάδας, νά φαντάζεται «ψηφοθηρία». Εἶναι καιρός νά τούς σεβαστεῖ. Ἐμπράκτως. Εἶναι τέτοιο, ἄλλωστε, τό κλῖμα πού ἔχει δημιουργηθεῖ στό ἐσωτερικό τῆς Ἐκκλησίας, μετά τήν συμπεριφορά πού ἐπέδειξε ὅλο τό πολιτικό σύστημα ἀπέναντι στόν κλῆρο κατά τήν διάρκεια τῆς πανδημίας, ὥστε, καί νά γινόταν, κάθε ἀπόπειρα ψηφοθηρίας εἶναι μάταιη. Ὁ κλῆρος ἔχει αὐτονομηθεῖ ἀπό τά κόμματα καί ἀπό τούς μητροπολῖτες γιά λόγους ἀξιακούς, πού συνδέονται μέ δογματικά θέματα. Ἡ ρύθμιση γιά τίς ὀργανικές θέσεις εἶναι τό ἐλάχιστο πού θά μποροῦσε νά κάνει ἡ πολιτεία, γιά νά ἱκανοποιήσει αὐτό τό «παρελθόν», πού μᾶς μετακινεῖ μέ τήν πνευματική του πληρότητα κάθε μέρα «στό μέλλον».

Απόψεις

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924

Δευτέρα, 25 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΙ

«Συγγνώμη» ἀπό τό Ἰσραήλ ζήτησε ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀριστερᾶς

Εφημερίς Εστία
Κυβίστησις Κασσελάκη μετά τίς ἐντονώτατες παρατηρήσεις τοῦ πρέσβεώς του σχετικῶς πρός τίς δηλώσεις του γιά τήν «Χαμάς» – Συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις