Παρασκευή, 9 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΑ!

«Ὁ γνωστός ὡς “Ἐρυθρός πρωθιερεύς” τοῦ Καντέρμπουρυ δρ Χιοῦλε Τζόνσον ἐδήλωσεν ὅτι “ἡ Σοβιετική Ἕνωσις κυβερνᾶται ὑπό χριστιανικῶν ἀρχῶν”». Εἰς συνέντευξίν του, εἶπεν ὅτι «εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν τρέφουν τό σῶμα καί ὀξύνουν τό πνεῦμα. Αὐτό, κατά τήν γνώμην μου, εἶναι ὁ Χριστιανισμός». Λησμονεῖ ὅμως ὅτι ὁ Χριστιανισμός συνοψίζεται εἰς μερικάς ἐντολάς τάς ὁποίας ἔχουν ἐλαφρῶς ἀλλοιώσει οἱ κομμουνισταί: Λ.χ., τό «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου», τό ἔχουν κάμει «Κατασκόπευσον τούς γονεῖς σου καί κατέδωσον αὐτούς εἰς τήν ἀστυνομίαν», καί τό «Οὐ φονεύσεις», τό μετέβαλαν εἰς «Οὐκ ἀφήσεις ρουθοῦνι ἀντιδραστικοῦ!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

610 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, ἐρωτηθείς περί τοῦ ὕψους της πρός τούς δήμους καί κοινότητας κρατικῆς ἐνισχύσεως διά τό 1962, ἐδήλωσεν ὅτι συνολικῶς θά λάβουν ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ 610 ἑκατομμύρια δραχμῶν, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἐσόδου ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ. Σημειωτέον, ὅτι μόνον ἐκ τοῦ ἐσόδου τοῦ καπνοῦ θά ἔπρεπεν οἱ ὀργανισμοί τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως νά ἐλάμβανον ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ὑπέρ τό ἕν δισεκατομμύριον δραχμῶν.

Απόψεις

Ἡ Ἑλλάς ἐπαινεῖ τήν Τουρκία καί ἐκείνη ἐπιτίθεται μέ συκοφαντίες

Εφημερίς Εστία
Ἐμεῖς ὀνειρευόμαστε ἑλληνο-τουρκικό σύμφωνο φιλίας ὅπως ἔκαναν τό 1930 οἱ Βενιζέλος – Κεμάλ καί διακηρύττουμε ὅτι ἡ γείτων εἶναι «σημαντική χώρα» – Αὐτοί μᾶς κατηγοροῦν γιατί θωρακίζουμε ἀμυντικῶς τά νησιά μας!

Τά Ἔθνη ἔχουν ἀξιοπρέπεια

Μανώλης Κοττάκης
(ἤ πῶς κερδίζεις τήν εἰρήνη)

Αὔξησις τελῶν διελεύσεως σέ Σουέζ καί Βόσπορο

Εφημερίς Εστία
ΑΥΞΗΣΗ τοῦ κόστους ταξιδίων στά πλοῖα…

Εὐτυχῶς ἡ Τρίπολη θυμᾶται καλύτερα…

Δημήτρης Καπράνος
Στόν ὑπολογιστή μου -καί ὄχι ἀπ’ εὐθείας σέ ἐθνικό δίκτυο- παρακολούθησα τήν χθεσινή παρέλαση στήν Τρίπολη…

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ