Παρασκευή, 9 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΑ!

«Ὁ γνωστός ὡς “Ἐρυθρός πρωθιερεύς” τοῦ Καντέρμπουρυ δρ Χιοῦλε Τζόνσον ἐδήλωσεν ὅτι “ἡ Σοβιετική Ἕνωσις κυβερνᾶται ὑπό χριστιανικῶν ἀρχῶν”». Εἰς συνέντευξίν του, εἶπεν ὅτι «εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν τρέφουν τό σῶμα καί ὀξύνουν τό πνεῦμα. Αὐτό, κατά τήν γνώμην μου, εἶναι ὁ Χριστιανισμός». Λησμονεῖ ὅμως ὅτι ὁ Χριστιανισμός συνοψίζεται εἰς μερικάς ἐντολάς τάς ὁποίας ἔχουν ἐλαφρῶς ἀλλοιώσει οἱ κομμουνισταί: Λ.χ., τό «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου», τό ἔχουν κάμει «Κατασκόπευσον τούς γονεῖς σου καί κατέδωσον αὐτούς εἰς τήν ἀστυνομίαν», καί τό «Οὐ φονεύσεις», τό μετέβαλαν εἰς «Οὐκ ἀφήσεις ρουθοῦνι ἀντιδραστικοῦ!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

610 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, ἐρωτηθείς περί τοῦ ὕψους της πρός τούς δήμους καί κοινότητας κρατικῆς ἐνισχύσεως διά τό 1962, ἐδήλωσεν ὅτι συνολικῶς θά λάβουν ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ 610 ἑκατομμύρια δραχμῶν, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἐσόδου ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ. Σημειωτέον, ὅτι μόνον ἐκ τοῦ ἐσόδου τοῦ καπνοῦ θά ἔπρεπεν οἱ ὀργανισμοί τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως νά ἐλάμβανον ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ὑπέρ τό ἕν δισεκατομμύριον δραχμῶν.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ