ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΑ!

«Ὁ γνωστός ὡς “Ἐρυθρός πρωθιερεύς” τοῦ Καντέρμπουρυ δρ Χιοῦλε Τζόνσον ἐδήλωσεν ὅτι “ἡ Σοβιετική Ἕνωσις κυβερνᾶται ὑπό χριστιανικῶν ἀρχῶν”». Εἰς συνέντευξίν του, εἶπεν ὅτι «εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν τρέφουν τό σῶμα καί ὀξύνουν τό πνεῦμα. Αὐτό, κατά τήν γνώμην μου, εἶναι ὁ Χριστιανισμός». Λησμονεῖ ὅμως ὅτι ὁ Χριστιανισμός συνοψίζεται εἰς μερικάς ἐντολάς τάς ὁποίας ἔχουν ἐλαφρῶς ἀλλοιώσει οἱ κομμουνισταί: Λ.χ., τό «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου», τό ἔχουν κάμει «Κατασκόπευσον τούς γονεῖς σου καί κατέδωσον αὐτούς εἰς τήν ἀστυνομίαν», καί τό «Οὐ φονεύσεις», τό μετέβαλαν εἰς «Οὐκ ἀφήσεις ρουθοῦνι ἀντιδραστικοῦ!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

610 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, ἐρωτηθείς περί τοῦ ὕψους της πρός τούς δήμους καί κοινότητας κρατικῆς ἐνισχύσεως διά τό 1962, ἐδήλωσεν ὅτι συνολικῶς θά λάβουν ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ 610 ἑκατομμύρια δραχμῶν, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἐσόδου ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ. Σημειωτέον, ὅτι μόνον ἐκ τοῦ ἐσόδου τοῦ καπνοῦ θά ἔπρεπεν οἱ ὀργανισμοί τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως νά ἐλάμβανον ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ὑπέρ τό ἕν δισεκατομμύριον δραχμῶν.

Απόψεις

«Κυβέρνησις» δικαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἡ Πολιτεία μεταθέτει τίς εὐθῦνες της γιά τούς πλειστηριασμούς καί τά funds καθώς καί γιά τήν συμμετοχή τοῦ κόμματος Κασιδιάρη στίς ἐκλογές στήν Ὁλομέλεια καί Τμήματα τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Τό ἴδιο ἐπιχειρεῖ καί μέ τίς ὑποκλοπές

Τηλεφώνημα Μητσοτάκη στόν ὑβριστή τῆς Ὀρθοδοξίας, κ. Τατσόπουλο

Εφημερίς Εστία
ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις Τατσόπουλου, μέ ἀφορμή τήν ἀπόλυσή του ἀπό τήν ἐφημερίδα «Τά Νέα» (ἐπειδή ἐπροτίμησε νά δώσει προηγουμένως συνέντευξη στό «Πρῶτο Θέμα»  γιά τό περιστατικό τῆς συλλήψεώς του.)

Γιά νά μαθαίνουμε τήν Ἱστορία μας…

Δημήτρης Καπράνος
Σάν χθές, 2 Φεβρουαρίου, τό 1950, ἔφυγε ἀπό τήν ζωή ὁ μέγας μαθηματικός Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆ, στό ἔργο τοῦ ὁποίου στηρίχθηκε μέρος τῆς περίφημης «Θεωρίας τῆς σχετικότητος», ὅπως ἔχει ἀναφέρει ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊνστάιν.

Σάββατον, 2 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΙ ΝΗΣΟΙ ΦΙΤΖΙ

Την Κυριακή 05.02 με την Εστία: Τζορτζ Όργουελ & ΕΣΤΙΑζω

Εφημερίς Εστία
Στις 05.02 με την Εστία της Κυριακής: Τα γνωστότερα έργα του Τζορτζ Όργουελ σε σκληρόδετη αυθεντική έκδοση!