Παρασκευή, 9 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΤΑΤΑ!

«Ὁ γνωστός ὡς “Ἐρυθρός πρωθιερεύς” τοῦ Καντέρμπουρυ δρ Χιοῦλε Τζόνσον ἐδήλωσεν ὅτι “ἡ Σοβιετική Ἕνωσις κυβερνᾶται ὑπό χριστιανικῶν ἀρχῶν”». Εἰς συνέντευξίν του, εἶπεν ὅτι «εἰς τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν τρέφουν τό σῶμα καί ὀξύνουν τό πνεῦμα. Αὐτό, κατά τήν γνώμην μου, εἶναι ὁ Χριστιανισμός». Λησμονεῖ ὅμως ὅτι ὁ Χριστιανισμός συνοψίζεται εἰς μερικάς ἐντολάς τάς ὁποίας ἔχουν ἐλαφρῶς ἀλλοιώσει οἱ κομμουνισταί: Λ.χ., τό «τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου», τό ἔχουν κάμει «Κατασκόπευσον τούς γονεῖς σου καί κατέδωσον αὐτούς εἰς τήν ἀστυνομίαν», καί τό «Οὐ φονεύσεις», τό μετέβαλαν εἰς «Οὐκ ἀφήσεις ρουθοῦνι ἀντιδραστικοῦ!».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

610 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ!

Ὁ ὑπουργός τῶν Ἐσωτερικῶν, ἐρωτηθείς περί τοῦ ὕψους της πρός τούς δήμους καί κοινότητας κρατικῆς ἐνισχύσεως διά τό 1962, ἐδήλωσεν ὅτι συνολικῶς θά λάβουν ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ 610 ἑκατομμύρια δραχμῶν, συμπεριλαμβανομένου καί τοῦ ἐσόδου ἐκ τῆς φορολογίας τοῦ καπνοῦ. Σημειωτέον, ὅτι μόνον ἐκ τοῦ ἐσόδου τοῦ καπνοῦ θά ἔπρεπεν οἱ ὀργανισμοί τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως νά ἐλάμβανον ἐκ τοῦ κρατικοῦ προϋπολογισμοῦ ὑπέρ τό ἕν δισεκατομμύριον δραχμῶν.

Απόψεις

Ὁ Ἐρντογάν ἐκβιάζει τίς ΗΠΑ: Δῶστε μου τά F-16 καί τά F-35 γιά νά ἄρω τό βέτο στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Μήπως πρέπει καί ἐμεῖς νά ἐπαναδιαπραγματευθοῦμε τήν 25ετῆ σύμβαση δανεισμοῦ μέ τό Ἑλσίνκι, πού τό 2011 ζητοῦσε ἐμπράγματες ἐγγυήσεις γιά τά μνημόνια;

Τό ἄτομο καί ἡ κοινωνία: Τί προηγεῖται;

Μανώλης Κοττάκης
ΦΙΛΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ μέ προέτρεψε ἐχθές τό πρωί νά μελετήσω τό…

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

Εφημερίς Εστία
ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

Ἡ χώρα τῆς ὑποτροπῆς, στό κατακάθι τοῦ καφέ

Δημήτρης Καπράνος
«Ἡ ὁλοκλήρωση τοῦ ἐπετειακοῦ ἔτους βρῆκε τήν Ἐπιτροπή μέ ἕνα σημαντικό οἰκονομικό πλεόνασμα.»

Τετάρτη, 16 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ