ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ Λευκωσίας, ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς διεκήρυξεν, ὅτι ὅλοι οἱ Τοῦρκοι τῆς νήσου ἀποτελοῦν ἑνιαῖον μέτωπον κατά τῶν Ἑλλήνων, καί διά τοῦτο δέν ὑπάρχουν ὀπαδοί τοῦ Κιουτσούκ ἤ τοῦ Ντεκτάς, ἀλλά μόνον Τοῦρκοι κατά τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλά ποιός ἀμφέβαλλε περί τούτου; Συνεπῶς καί αἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, κανένα ἄλλον δέν εἶχαν σκοπόν, παρά νά ρίψουν στάκτην εἰς τά μάτια ἤ νά ἱκανοποιήσουν τό φερέφωνον τῆς κυβερνήσεως, πού δέν παύει νά ζητῇ τήν ἐπέμβασιν τῆς «φίλης καί συμμάχου Ἀγκύρας».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΝΕΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημ. Ἔργων συζητεῖται ἡ διάνοιξις νέας λεωφόρου ἀπό τῆς Βασ. Κωνσταντίνου καί ἐκεῖθεν τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον», κατά μῆκος τῆς κοίτης Ἰλισσοῦ μέχρι τῆς συναντήσεώς της μέ τήν ὁδόν Μεσογείων, παρά τό Σχολεῖον Χωροφυλακῆς. Μέ τήν διάνοιξιν τῆς λεωφόρου Ἰλισσοῦ, ὡς θά ὀνομασθῇ καί τήν διαπλάτυνσιν τῆς ὁδοῦ Μεσογείων, δημιουργεῖται νέα ὁδική ἀρτηρία παράλληλος τῆς λεωφ. Βασ. Σοφίας-Κηφισίας, ἡ ὁποία, ὡς προστίθεται, θά διευκολύνῃ τήν κίνησιν τῶν τροχοφόρων ἐκ τοῦ κέντρου πρός τά βορειοανατολικά προάστια καί ἀντιθέτως ἐκεῖθεν πρός τήν θάλασσαν.

Απόψεις

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923