Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ Λευκωσίας, ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς διεκήρυξεν, ὅτι ὅλοι οἱ Τοῦρκοι τῆς νήσου ἀποτελοῦν ἑνιαῖον μέτωπον κατά τῶν Ἑλλήνων, καί διά τοῦτο δέν ὑπάρχουν ὀπαδοί τοῦ Κιουτσούκ ἤ τοῦ Ντεκτάς, ἀλλά μόνον Τοῦρκοι κατά τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλά ποιός ἀμφέβαλλε περί τούτου; Συνεπῶς καί αἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, κανένα ἄλλον δέν εἶχαν σκοπόν, παρά νά ρίψουν στάκτην εἰς τά μάτια ἤ νά ἱκανοποιήσουν τό φερέφωνον τῆς κυβερνήσεως, πού δέν παύει νά ζητῇ τήν ἐπέμβασιν τῆς «φίλης καί συμμάχου Ἀγκύρας».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΝΕΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημ. Ἔργων συζητεῖται ἡ διάνοιξις νέας λεωφόρου ἀπό τῆς Βασ. Κωνσταντίνου καί ἐκεῖθεν τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον», κατά μῆκος τῆς κοίτης Ἰλισσοῦ μέχρι τῆς συναντήσεώς της μέ τήν ὁδόν Μεσογείων, παρά τό Σχολεῖον Χωροφυλακῆς. Μέ τήν διάνοιξιν τῆς λεωφόρου Ἰλισσοῦ, ὡς θά ὀνομασθῇ καί τήν διαπλάτυνσιν τῆς ὁδοῦ Μεσογείων, δημιουργεῖται νέα ὁδική ἀρτηρία παράλληλος τῆς λεωφ. Βασ. Σοφίας-Κηφισίας, ἡ ὁποία, ὡς προστίθεται, θά διευκολύνῃ τήν κίνησιν τῶν τροχοφόρων ἐκ τοῦ κέντρου πρός τά βορειοανατολικά προάστια καί ἀντιθέτως ἐκεῖθεν πρός τήν θάλασσαν.

Απόψεις

Γιατί εἶναι ἀντισυνταγματική ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν

Εφημερίς Εστία
Τί ὑποστηρίζει ὁμαδική αἴτησις ἀκυρώσεως πού κατέθεσαν χθές στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, μέ βάση τήν γνωμοδότηση Παυλόπουλου, 63 Δικηγορικοί Σύλλογοι καί 15 Ἑνώσεις – Πῶς ὁ ἀναδρομικός φορολογικός ἔλεγχος καταργεῖ τό ἀμάχητο καί δέν περιορίζεται στό ἐτήσιο εἰσόδημα

«Σιγά τόν φόρο πού πληρώνουν!»

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ κ. Στουρνάρας, τό σύμπτωμα καί τό πρόβλημα

Στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα: «Ὀπισθοδρόμηση» θεωρεῖ ὁ Π. Μαρινάκης τήν πλατφόρμα Κακλαμάνη γιά ἐπιστροφή στίς ρίζες

Εφημερίς Εστία
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ἐξέλαβε ἡ Κυβέρνησις τό μήνυμα τοῦ κ. Ἀποστόλου Κακλαμάνη σέ ἄρθρο του στήν «Ἑστία» γιά ἐπαναφορά τῆς ΝΔ στήν πατριωτική δεξιά.

Ἐμεῖς καί ὁ ἄγνωστος ἔξω κόσμος…

Δημήτρης Καπράνος
Ὡραῖοι εἴμαστε, οἱ Ἕλληνες.

Πέμπτη, 18 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΚΧΥΔΑΪΣΜΟΣ