Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ Λευκωσίας, ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς διεκήρυξεν, ὅτι ὅλοι οἱ Τοῦρκοι τῆς νήσου ἀποτελοῦν ἑνιαῖον μέτωπον κατά τῶν Ἑλλήνων, καί διά τοῦτο δέν ὑπάρχουν ὀπαδοί τοῦ Κιουτσούκ ἤ τοῦ Ντεκτάς, ἀλλά μόνον Τοῦρκοι κατά τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλά ποιός ἀμφέβαλλε περί τούτου; Συνεπῶς καί αἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, κανένα ἄλλον δέν εἶχαν σκοπόν, παρά νά ρίψουν στάκτην εἰς τά μάτια ἤ νά ἱκανοποιήσουν τό φερέφωνον τῆς κυβερνήσεως, πού δέν παύει νά ζητῇ τήν ἐπέμβασιν τῆς «φίλης καί συμμάχου Ἀγκύρας».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΝΕΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημ. Ἔργων συζητεῖται ἡ διάνοιξις νέας λεωφόρου ἀπό τῆς Βασ. Κωνσταντίνου καί ἐκεῖθεν τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον», κατά μῆκος τῆς κοίτης Ἰλισσοῦ μέχρι τῆς συναντήσεώς της μέ τήν ὁδόν Μεσογείων, παρά τό Σχολεῖον Χωροφυλακῆς. Μέ τήν διάνοιξιν τῆς λεωφόρου Ἰλισσοῦ, ὡς θά ὀνομασθῇ καί τήν διαπλάτυνσιν τῆς ὁδοῦ Μεσογείων, δημιουργεῖται νέα ὁδική ἀρτηρία παράλληλος τῆς λεωφ. Βασ. Σοφίας-Κηφισίας, ἡ ὁποία, ὡς προστίθεται, θά διευκολύνῃ τήν κίνησιν τῶν τροχοφόρων ἐκ τοῦ κέντρου πρός τά βορειοανατολικά προάστια καί ἀντιθέτως ἐκεῖθεν πρός τήν θάλασσαν.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ