Παρασκευή, 9 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ

Κατά πληροφορίας ἐκ Λευκωσίας, ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος τῆς Βουλῆς διεκήρυξεν, ὅτι ὅλοι οἱ Τοῦρκοι τῆς νήσου ἀποτελοῦν ἑνιαῖον μέτωπον κατά τῶν Ἑλλήνων, καί διά τοῦτο δέν ὑπάρχουν ὀπαδοί τοῦ Κιουτσούκ ἤ τοῦ Ντεκτάς, ἀλλά μόνον Τοῦρκοι κατά τῶν Ἑλλήνων. Ἀλλά ποιός ἀμφέβαλλε περί τούτου; Συνεπῶς καί αἱ δηλώσεις τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, κανένα ἄλλον δέν εἶχαν σκοπόν, παρά νά ρίψουν στάκτην εἰς τά μάτια ἤ νά ἱκανοποιήσουν τό φερέφωνον τῆς κυβερνήσεως, πού δέν παύει νά ζητῇ τήν ἐπέμβασιν τῆς «φίλης καί συμμάχου Ἀγκύρας».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΣΧΕΔΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΝΟΙΞΙΣ ΝΕΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ

Ἐκ τοῦ ὑπ. Δημ. Ἔργων συζητεῖται ἡ διάνοιξις νέας λεωφόρου ἀπό τῆς Βασ. Κωνσταντίνου καί ἐκεῖθεν τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον», κατά μῆκος τῆς κοίτης Ἰλισσοῦ μέχρι τῆς συναντήσεώς της μέ τήν ὁδόν Μεσογείων, παρά τό Σχολεῖον Χωροφυλακῆς. Μέ τήν διάνοιξιν τῆς λεωφόρου Ἰλισσοῦ, ὡς θά ὀνομασθῇ καί τήν διαπλάτυνσιν τῆς ὁδοῦ Μεσογείων, δημιουργεῖται νέα ὁδική ἀρτηρία παράλληλος τῆς λεωφ. Βασ. Σοφίας-Κηφισίας, ἡ ὁποία, ὡς προστίθεται, θά διευκολύνῃ τήν κίνησιν τῶν τροχοφόρων ἐκ τοῦ κέντρου πρός τά βορειοανατολικά προάστια καί ἀντιθέτως ἐκεῖθεν πρός τήν θάλασσαν.

Απόψεις

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.

Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΛΥΚΩΝ