Παρασκευή, 5 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΙΣ-ΕΛΛΗΝ!

Ὑπέρ τό δέον εἰλικρινής ἐδείχθη πρός τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνας ἡ παρεπιδημοῦσα εἰς Ἀθήνας νέα Ἀγγλίς συγγραφεύς Τζαίην Ἄρντεν: «Δέν τῆς ἀρέσει τίποτε τό ἑλληνικό, ἐκτός ἀπό τό κλῖμα!» εἶπεν.
«Ἀντιπαθεῖ δέ τόν τρόπον τοῦ φέρεσθαι τοῦ Ἕλληνος, τά ἑλληνικά ποτά καί τό “ποτέ τήν Κυριακή”».

Καί, ὡς πρός μέν τό κλῖμα, εἶπε μίαν κοινοτοπίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὅλοι εἶναι σύμφωνοι. Εἰς τήν ἀντιπάθειαν πρός τούς Ἕλληνας εἶναι σύμφωνος πρός τόν ἀείμνηστον Περικλῆν Γιαννόπουλον, ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «Τί θαυμάσιος τόπος ἡ Ἑλλάς, ἄν ἔλειπαν οἱ Ἕλληνες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων θά γίνῃ αὔριον τήν 11ην π.μ. μέ ἐπισημότητα εἰς τήν πρό τοῦ δημαρχείου τοῦ Πειραιῶς περιοχήν. Θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ πρόεδρος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί αἱ λοιπαί πολιτικαί καί στρατιωτικαί ἀρχαί.

Εἰς τάς Ἀθήνας ἡ τελετή θά γίνῃ, μερίμνῃ τοῦ Δήμου, εἰς τήν πλατεῖαν Δεξαμενῆς τήν 11ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ δημάρχου καί μελῶν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου καί ἐκπροσώπων ἀθηναϊκῶν ὀργανώσεων. Ἡ φιλαρμονική τοῦ δήμου καί τῆς Ἀστυνομίας θά ἀποδίδῃ τιμάς.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ