Παρασκευή, 5 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΙΣ-ΕΛΛΗΝ!

Ὑπέρ τό δέον εἰλικρινής ἐδείχθη πρός τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνας ἡ παρεπιδημοῦσα εἰς Ἀθήνας νέα Ἀγγλίς συγγραφεύς Τζαίην Ἄρντεν: «Δέν τῆς ἀρέσει τίποτε τό ἑλληνικό, ἐκτός ἀπό τό κλῖμα!» εἶπεν.
«Ἀντιπαθεῖ δέ τόν τρόπον τοῦ φέρεσθαι τοῦ Ἕλληνος, τά ἑλληνικά ποτά καί τό “ποτέ τήν Κυριακή”».

Καί, ὡς πρός μέν τό κλῖμα, εἶπε μίαν κοινοτοπίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὅλοι εἶναι σύμφωνοι. Εἰς τήν ἀντιπάθειαν πρός τούς Ἕλληνας εἶναι σύμφωνος πρός τόν ἀείμνηστον Περικλῆν Γιαννόπουλον, ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «Τί θαυμάσιος τόπος ἡ Ἑλλάς, ἄν ἔλειπαν οἱ Ἕλληνες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων θά γίνῃ αὔριον τήν 11ην π.μ. μέ ἐπισημότητα εἰς τήν πρό τοῦ δημαρχείου τοῦ Πειραιῶς περιοχήν. Θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ πρόεδρος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί αἱ λοιπαί πολιτικαί καί στρατιωτικαί ἀρχαί.

Εἰς τάς Ἀθήνας ἡ τελετή θά γίνῃ, μερίμνῃ τοῦ Δήμου, εἰς τήν πλατεῖαν Δεξαμενῆς τήν 11ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ δημάρχου καί μελῶν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου καί ἐκπροσώπων ἀθηναϊκῶν ὀργανώσεων. Ἡ φιλαρμονική τοῦ δήμου καί τῆς Ἀστυνομίας θά ἀποδίδῃ τιμάς.

Απόψεις

Ἀσυλία καί ἀκαταδίωκτο γιά τραπεζῖτες πού «κουρεύουν» δάνεια

Εφημερίς Εστία
Καί γιά ἀξιωματούχους πού ὑπογράφουν ἰδιωτικοποιήσεις ἐκποιῶντας μετοχές ΔΕΚΟ μέ χαμηλό τίμημα – Μόνο μετά ἀπό ἄδεια εἰδικῆς ἐπιτροπῆς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἡ ἄσκησις ποινικῆς διώξεως ἐναντίον τους – Τί προβλέπει ἡ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν πού κατετέθη στήν Βουλή

Οἱ ἰδέες ἔχουν δύναμη

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΒΡΑΔΥ τῶν ἐκλογῶν τῆς 9ης Ἰουνίου, οἱ ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Μέγαρο Μαξίμου ἑτοίμασαν μία δήλωση πού ἀπεῖχε πάρα πολύ ἀπό τήν ἐπικρατοῦσα πολιτική ἀτμόσφαιρα στήν χώρα.

Καραμανλῆς -Σαμαρᾶς θά μιλήσουν σέ παρουσίαση βιβλίου

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ἀναμένεται ἡ παρουσίασις τοῦ βιβλίου τοῦ Διευθυντοῦ τῆς «Ἑστίας» κ. Μανώλη Κοττάκη «Οἱ ἀπόρρητοι φάκελοι Καραμανλῆ», καθώς πρόκειται νά τοποθετηθοῦν δύο πρώην Πρωθυπουργοί.

Ὁ σπουδαῖος μουσικός Νῖκος Σαραγούδας

Δημήτρης Καπράνος
Ἔψαχνα στά σόσιαλ νά βρῶ τήν εἴδηση γιά τήν ἀπώλεια τοῦ σπουδαίου μουσικοῦ Νίκου Σαραγούδα, ἀλλά δέν τήν εὕρισκα…

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΙ!