ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 5 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΙΣ-ΕΛΛΗΝ!

Ὑπέρ τό δέον εἰλικρινής ἐδείχθη πρός τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνας ἡ παρεπιδημοῦσα εἰς Ἀθήνας νέα Ἀγγλίς συγγραφεύς Τζαίην Ἄρντεν: «Δέν τῆς ἀρέσει τίποτε τό ἑλληνικό, ἐκτός ἀπό τό κλῖμα!» εἶπεν.
«Ἀντιπαθεῖ δέ τόν τρόπον τοῦ φέρεσθαι τοῦ Ἕλληνος, τά ἑλληνικά ποτά καί τό “ποτέ τήν Κυριακή”».

Καί, ὡς πρός μέν τό κλῖμα, εἶπε μίαν κοινοτοπίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὅλοι εἶναι σύμφωνοι. Εἰς τήν ἀντιπάθειαν πρός τούς Ἕλληνας εἶναι σύμφωνος πρός τόν ἀείμνηστον Περικλῆν Γιαννόπουλον, ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «Τί θαυμάσιος τόπος ἡ Ἑλλάς, ἄν ἔλειπαν οἱ Ἕλληνες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων θά γίνῃ αὔριον τήν 11ην π.μ. μέ ἐπισημότητα εἰς τήν πρό τοῦ δημαρχείου τοῦ Πειραιῶς περιοχήν. Θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ πρόεδρος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί αἱ λοιπαί πολιτικαί καί στρατιωτικαί ἀρχαί.

Εἰς τάς Ἀθήνας ἡ τελετή θά γίνῃ, μερίμνῃ τοῦ Δήμου, εἰς τήν πλατεῖαν Δεξαμενῆς τήν 11ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ δημάρχου καί μελῶν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου καί ἐκπροσώπων ἀθηναϊκῶν ὀργανώσεων. Ἡ φιλαρμονική τοῦ δήμου καί τῆς Ἀστυνομίας θά ἀποδίδῃ τιμάς.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ