ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 5 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΜΙΣ-ΕΛΛΗΝ!

Ὑπέρ τό δέον εἰλικρινής ἐδείχθη πρός τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνας ἡ παρεπιδημοῦσα εἰς Ἀθήνας νέα Ἀγγλίς συγγραφεύς Τζαίην Ἄρντεν: «Δέν τῆς ἀρέσει τίποτε τό ἑλληνικό, ἐκτός ἀπό τό κλῖμα!» εἶπεν.
«Ἀντιπαθεῖ δέ τόν τρόπον τοῦ φέρεσθαι τοῦ Ἕλληνος, τά ἑλληνικά ποτά καί τό “ποτέ τήν Κυριακή”».

Καί, ὡς πρός μέν τό κλῖμα, εἶπε μίαν κοινοτοπίαν, εἰς τήν ὁποίαν ὅλοι εἶναι σύμφωνοι. Εἰς τήν ἀντιπάθειαν πρός τούς Ἕλληνας εἶναι σύμφωνος πρός τόν ἀείμνηστον Περικλῆν Γιαννόπουλον, ὁ ὁποῖος ἔλεγε: «Τί θαυμάσιος τόπος ἡ Ἑλλάς, ἄν ἔλειπαν οἱ Ἕλληνες»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

Ἡ τελετή τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων θά γίνῃ αὔριον τήν 11ην π.μ. μέ ἐπισημότητα εἰς τήν πρό τοῦ δημαρχείου τοῦ Πειραιῶς περιοχήν. Θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ πρόεδρος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί αἱ λοιπαί πολιτικαί καί στρατιωτικαί ἀρχαί.

Εἰς τάς Ἀθήνας ἡ τελετή θά γίνῃ, μερίμνῃ τοῦ Δήμου, εἰς τήν πλατεῖαν Δεξαμενῆς τήν 11ην π.μ. παρουσίᾳ τοῦ δημάρχου καί μελῶν τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου καί ἐκπροσώπων ἀθηναϊκῶν ὀργανώσεων. Ἡ φιλαρμονική τοῦ δήμου καί τῆς Ἀστυνομίας θά ἀποδίδῃ τιμάς.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ