Παρασκευή, 30 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Τό κομμουνιστικόν ὄργανον κατέγινε προχθές, κακοποιοῦν καί παραποιοῦν τήν Ἱστορίαν τοῦ Εἰκοσιένα καί εἰς τόν φιλελληνισμόν τοῦ Πούσκιν, τοῦ μεγάλου Ρώσσου ποιητοῦ καί πεζογράφου. Ἦτο ὅμως, πράγματι, ὁ Πούσκιν φιλέλλην; Τά λεγόμενα καί γραφόμενα ἀπό τούς καλοθελητάς εἶναι διά πολύ μικρά παιδιά. Ὁ Πούσκιν εἰς μικράν ἡλικίαν ἐφοίτησεν εἰς ἑλληνικόν σχολεῖον τῆς Ὀδησσοῦ καί κατά τήν κήρυξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀνεμίχθη εἰς τήν σημειωθεῖσαν ἐκεῖ ἑλληνόφιλον κίνησιν. Κατόπιν, ὅμως, ἔκαμεν ὅ,τι ἠμποροῦσε διά νά συκοφαντήσῃ καί πλήξῃ τόν ἑλληνικόν ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνα. Ἄς μᾶς ξεφορτώνωνται, λοιπόν, μέ τόν Πούσκιν καί τόν φιλελληνισμόν του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ὅτι τήν 16ην Ἀπριλίου ἀναμένεται Οὑγγρική ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν γενικόν διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ. Ρέτι, προκειμένου νά διεξαγάγῃ συνομιλίας μετά τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποζημιώσεως τῶν ἐθνικοποιηθεισῶν περιουσιῶν τῶν εἰς Οὑγγαρίαν Ἑλλήνων ὑπηκόων. Τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας θά προΐσταται ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Παπαδάκης.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!