ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Τό κομμουνιστικόν ὄργανον κατέγινε προχθές, κακοποιοῦν καί παραποιοῦν τήν Ἱστορίαν τοῦ Εἰκοσιένα καί εἰς τόν φιλελληνισμόν τοῦ Πούσκιν, τοῦ μεγάλου Ρώσσου ποιητοῦ καί πεζογράφου. Ἦτο ὅμως, πράγματι, ὁ Πούσκιν φιλέλλην; Τά λεγόμενα καί γραφόμενα ἀπό τούς καλοθελητάς εἶναι διά πολύ μικρά παιδιά. Ὁ Πούσκιν εἰς μικράν ἡλικίαν ἐφοίτησεν εἰς ἑλληνικόν σχολεῖον τῆς Ὀδησσοῦ καί κατά τήν κήρυξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀνεμίχθη εἰς τήν σημειωθεῖσαν ἐκεῖ ἑλληνόφιλον κίνησιν. Κατόπιν, ὅμως, ἔκαμεν ὅ,τι ἠμποροῦσε διά νά συκοφαντήσῃ καί πλήξῃ τόν ἑλληνικόν ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνα. Ἄς μᾶς ξεφορτώνωνται, λοιπόν, μέ τόν Πούσκιν καί τόν φιλελληνισμόν του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ὅτι τήν 16ην Ἀπριλίου ἀναμένεται Οὑγγρική ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν γενικόν διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ. Ρέτι, προκειμένου νά διεξαγάγῃ συνομιλίας μετά τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποζημιώσεως τῶν ἐθνικοποιηθεισῶν περιουσιῶν τῶν εἰς Οὑγγαρίαν Ἑλλήνων ὑπηκόων. Τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας θά προΐσταται ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Παπαδάκης.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ