ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Τό κομμουνιστικόν ὄργανον κατέγινε προχθές, κακοποιοῦν καί παραποιοῦν τήν Ἱστορίαν τοῦ Εἰκοσιένα καί εἰς τόν φιλελληνισμόν τοῦ Πούσκιν, τοῦ μεγάλου Ρώσσου ποιητοῦ καί πεζογράφου. Ἦτο ὅμως, πράγματι, ὁ Πούσκιν φιλέλλην; Τά λεγόμενα καί γραφόμενα ἀπό τούς καλοθελητάς εἶναι διά πολύ μικρά παιδιά. Ὁ Πούσκιν εἰς μικράν ἡλικίαν ἐφοίτησεν εἰς ἑλληνικόν σχολεῖον τῆς Ὀδησσοῦ καί κατά τήν κήρυξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀνεμίχθη εἰς τήν σημειωθεῖσαν ἐκεῖ ἑλληνόφιλον κίνησιν. Κατόπιν, ὅμως, ἔκαμεν ὅ,τι ἠμποροῦσε διά νά συκοφαντήσῃ καί πλήξῃ τόν ἑλληνικόν ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνα. Ἄς μᾶς ξεφορτώνωνται, λοιπόν, μέ τόν Πούσκιν καί τόν φιλελληνισμόν του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ὅτι τήν 16ην Ἀπριλίου ἀναμένεται Οὑγγρική ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν γενικόν διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ. Ρέτι, προκειμένου νά διεξαγάγῃ συνομιλίας μετά τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποζημιώσεως τῶν ἐθνικοποιηθεισῶν περιουσιῶν τῶν εἰς Οὑγγαρίαν Ἑλλήνων ὑπηκόων. Τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας θά προΐσταται ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Παπαδάκης.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ