ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Τό κομμουνιστικόν ὄργανον κατέγινε προχθές, κακοποιοῦν καί παραποιοῦν τήν Ἱστορίαν τοῦ Εἰκοσιένα καί εἰς τόν φιλελληνισμόν τοῦ Πούσκιν, τοῦ μεγάλου Ρώσσου ποιητοῦ καί πεζογράφου. Ἦτο ὅμως, πράγματι, ὁ Πούσκιν φιλέλλην; Τά λεγόμενα καί γραφόμενα ἀπό τούς καλοθελητάς εἶναι διά πολύ μικρά παιδιά. Ὁ Πούσκιν εἰς μικράν ἡλικίαν ἐφοίτησεν εἰς ἑλληνικόν σχολεῖον τῆς Ὀδησσοῦ καί κατά τήν κήρυξιν τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἀνεμίχθη εἰς τήν σημειωθεῖσαν ἐκεῖ ἑλληνόφιλον κίνησιν. Κατόπιν, ὅμως, ἔκαμεν ὅ,τι ἠμποροῦσε διά νά συκοφαντήσῃ καί πλήξῃ τόν ἑλληνικόν ὑπέρ ἐλευθερίας ἀγῶνα. Ἄς μᾶς ξεφορτώνωνται, λοιπόν, μέ τόν Πούσκιν καί τόν φιλελληνισμόν του!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Ἀνεκοινώθη, ἁρμοδίως, ὅτι τήν 16ην Ἀπριλίου ἀναμένεται Οὑγγρική ἀντιπροσωπεία ὑπό τόν γενικόν διευθυντήν τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν κ. Ρέτι, προκειμένου νά διεξαγάγῃ συνομιλίας μετά τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας, ἐπί τοῦ θέματος τῆς ἀποζημιώσεως τῶν ἐθνικοποιηθεισῶν περιουσιῶν τῶν εἰς Οὑγγαρίαν Ἑλλήνων ὑπηκόων. Τῆς Ἑλληνικῆς ἀντιπροσωπείας θά προΐσταται ὁ εἰδικός σύμβουλος τοῦ ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γ. Παπαδάκης.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ