ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΦΟΝΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΟΥ

«Ἐκ ἀστυνομίας ἀνεκοινώθη, ὅτι, μαχητής πετεινός, κατά τή διάρκειαν τῆς “κοκορομαχίας” ἐπετέθη ἐναντίον τοῦ διαιτητοῦ τοῦ ἀγῶνος, τόν ὁποῖον καί ἐφόνευσε. Τό ἐπεισόδιον ἐσημειώθη εἰς τάς νοτίους Φιλιππίνας».

Οἱ μαχηταί πετεινοί τῶν Φιλιππίνων εἶναι, φαίνεται, πολύ πλέον εὐαίσθητοι εἰς τά ἀθλητικά των δίκαια, ἀπό τούς ποδοσφαιριστάς, ὥστε νά ὑπερασπίζουν μέχρι φόνου τῶν διαιτητῶν.

Ἄς… δοξάζουν, λοιπόν, τόν Ὕψιστον οἱ Ἕλληνες διαιτηταί ὅτι δέν ἔχουν νά κάμουν μέ πετεινούς. Πάλιν καλλίτερα τά κλωτσοπατήματα τῶν ποδοσφαιριστῶν μας!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΠΥΡΟΒΟΛΗΘΗ ΒΡΕΤΑΝΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Παρασκευή, μεσημβρία.– Ὡς ἐγνώσθη ἀπό Βρεταννικήν στρατιωτικήν πηγήν, Βρεταννός στρατιώτης φρουρῶν στρατιωτικήν τοποθεσίαν, πλησίον τῆς Ἀμμοχώστου, ἐπυροβολήθη καί ἐτραυματίσθη ἐλαφρῶς εἰς τό πρόσωπον χθές τήν νύκτα. «Κατά τάς πληροφορίας μας –εἶπεν ὁ ἐν λόγῳ στρατιωτικός– εἰς τό ἐπεισόδιον φέρεται ἀναμεμιγμένος εἷς Κύπριος, ἀλλά πλείονες λεπτομέρειαι δέν ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς». Ὁ στρατιώτης ὁ ὁποῖος ἐτραυματίσθη εὑρίσκεται εἰς νοσοκομεῖον, ἀλλά τό ὄνομα καί ἡ διεύθυνσις αὐτοῦ δέν ἀνακοινοῦνται μέχρις ὅτου εἰδοποιηθοῦν οἱ οἰκεῖοι του.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ