Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ

«Ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ ἐδήλωσεν ὅτι ὁ ἀδελφός τοῦ Προέδρου θά ἀπορρίψῃ πρόσκλησιν, ἐκ μέρους Ἰαπώνων, ὅπως μετάσχῃ εἰς ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα εἰς Ἰαπωνίαν. Ὁ ἴδιος προσέθεσεν ὅτι ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης “δέν ἔχει καιρόν διά τοιαῦτα πράγματα”». Πῶς τούς ἦλθεν, ὅμως, τῶν Ἰαπώνων, νά καλέσουν τόν ἀδελφόν τοῦ Κέννεδυ νά μετάσχῃ αὐτοπροσώπως εἰς ποδοσφαιρικόν μάτς; Μήπως εἶδαν, τήν γνωστήν φωτογραφίαν του μέ τά πόδια ἐπάνω στό γραφεῖον κατά τό εὐγενέστατον σύστημα τῶν Ἀμερικανῶν καί ἐσκέφθησαν ὅτι αὐτός ὁ Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης θά ἦτο θαυμάσιος, ὡς ποδοσφαιριστής!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Εἰς τό ὑφυπουργεῖον Οἰκισμοῦ, καταρτίζεται διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου προβλέπεται ἡ ὑποχρεωτική δημιουργία στοῶν καί εἰς τά παλαιά κτίρια, τά ὁποία εὑρίσκονται ἐπί κεντρικῶν ὁδῶν. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά καταστῇ ἐφικτή ἡ διεύρυνσις τῶν ὁδῶν, κατά 3,5 μ. ἐξ ἑκάστης πλευρᾶς.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

Τήν πρωίαν, εἰς τό ἐπί τῆς ὁδοῦ Σόλωνος 53 κέντρον τοῦ Ο.Τ.Ε., ἐξερράγη πυρκαϊά, συνεπείᾳ βραχυκυκλώματος ἠλεκτροφόρου καλωδίου. Τό πῦρ κατεσβέσθη ἐγκαίρως ὑπό τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923