Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ

«Ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ ἐδήλωσεν ὅτι ὁ ἀδελφός τοῦ Προέδρου θά ἀπορρίψῃ πρόσκλησιν, ἐκ μέρους Ἰαπώνων, ὅπως μετάσχῃ εἰς ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα εἰς Ἰαπωνίαν. Ὁ ἴδιος προσέθεσεν ὅτι ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης “δέν ἔχει καιρόν διά τοιαῦτα πράγματα”». Πῶς τούς ἦλθεν, ὅμως, τῶν Ἰαπώνων, νά καλέσουν τόν ἀδελφόν τοῦ Κέννεδυ νά μετάσχῃ αὐτοπροσώπως εἰς ποδοσφαιρικόν μάτς; Μήπως εἶδαν, τήν γνωστήν φωτογραφίαν του μέ τά πόδια ἐπάνω στό γραφεῖον κατά τό εὐγενέστατον σύστημα τῶν Ἀμερικανῶν καί ἐσκέφθησαν ὅτι αὐτός ὁ Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης θά ἦτο θαυμάσιος, ὡς ποδοσφαιριστής!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Εἰς τό ὑφυπουργεῖον Οἰκισμοῦ, καταρτίζεται διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου προβλέπεται ἡ ὑποχρεωτική δημιουργία στοῶν καί εἰς τά παλαιά κτίρια, τά ὁποία εὑρίσκονται ἐπί κεντρικῶν ὁδῶν. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά καταστῇ ἐφικτή ἡ διεύρυνσις τῶν ὁδῶν, κατά 3,5 μ. ἐξ ἑκάστης πλευρᾶς.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

Τήν πρωίαν, εἰς τό ἐπί τῆς ὁδοῦ Σόλωνος 53 κέντρον τοῦ Ο.Τ.Ε., ἐξερράγη πυρκαϊά, συνεπείᾳ βραχυκυκλώματος ἠλεκτροφόρου καλωδίου. Τό πῦρ κατεσβέσθη ἐγκαίρως ὑπό τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας.

Απόψεις

Ντόναλντ Σάδερλαντ, στήν ἐποχή τῆς ψυχεδέλειας

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἐκδημία τοῦ σπουδαίου Καναδοῦ ἠθοποιοῦ Ντόναλντ Σάδερλαντ, τοῦ ἠθοποιοῦ, ὁ ὁποῖος ἔδινε κῦρος μέ τήν παρουσία του στίς ταινίες, μᾶς θύμισε τήν ἐποχή κατά τήν ὁποία πηγαίναμε στόν κινηματογράφο γιά νά διδαχθοῦμε, νά προβληματισθοῦμε καί, ἐκ παραλλήλου, νά διασκεδάσουμε…

Ο ΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΗ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 22 Ἰουνίου 1924

Δευτέρα, 22 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΑ

Την Κυριακή 30.06 με την Εστία: Η άγνωστη Σπάρτη

Εφημερίς Εστία
Στις 30.06 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει ένα σημαντικό βιβλίο: «Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ»!

Το Σάββατο 29.06 με την Εστία: Ένα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε το Σάββατο 29.06 και κάθε Σάββατο με την Εστία, τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!