Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ

«Ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργοῦ τῆς Δικαιοσύνης κ. Ρόμπερτ Κέννεδυ ἐδήλωσεν ὅτι ὁ ἀδελφός τοῦ Προέδρου θά ἀπορρίψῃ πρόσκλησιν, ἐκ μέρους Ἰαπώνων, ὅπως μετάσχῃ εἰς ποδοσφαιρικόν ἀγῶνα εἰς Ἰαπωνίαν. Ὁ ἴδιος προσέθεσεν ὅτι ὁ Ἀμερικανός ὑπουργός Δικαιοσύνης “δέν ἔχει καιρόν διά τοιαῦτα πράγματα”». Πῶς τούς ἦλθεν, ὅμως, τῶν Ἰαπώνων, νά καλέσουν τόν ἀδελφόν τοῦ Κέννεδυ νά μετάσχῃ αὐτοπροσώπως εἰς ποδοσφαιρικόν μάτς; Μήπως εἶδαν, τήν γνωστήν φωτογραφίαν του μέ τά πόδια ἐπάνω στό γραφεῖον κατά τό εὐγενέστατον σύστημα τῶν Ἀμερικανῶν καί ἐσκέφθησαν ὅτι αὐτός ὁ Ὑπουργός τῆς Δικαιοσύνης θά ἦτο θαυμάσιος, ὡς ποδοσφαιριστής!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Εἰς τό ὑφυπουργεῖον Οἰκισμοῦ, καταρτίζεται διάταγμα, διά τοῦ ὁποίου προβλέπεται ἡ ὑποχρεωτική δημιουργία στοῶν καί εἰς τά παλαιά κτίρια, τά ὁποία εὑρίσκονται ἐπί κεντρικῶν ὁδῶν. Διά τοῦ τρόπου αὐτοῦ πιστεύεται ὅτι θά καταστῇ ἐφικτή ἡ διεύρυνσις τῶν ὁδῶν, κατά 3,5 μ. ἐξ ἑκάστης πλευρᾶς.

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΟΥ ΟΤΕ

Τήν πρωίαν, εἰς τό ἐπί τῆς ὁδοῦ Σόλωνος 53 κέντρον τοῦ Ο.Τ.Ε., ἐξερράγη πυρκαϊά, συνεπείᾳ βραχυκυκλώματος ἠλεκτροφόρου καλωδίου. Τό πῦρ κατεσβέσθη ἐγκαίρως ὑπό τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!