ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ «ΜΟΝ-ΝΤΕΖ-ΟΛΙΒΙΕ»

«Μιά Ἀμερικανική ξενοδοχειακή ἐπιχείρησις, σχεδιάζει νά κτίσῃ ἐπάνω εἰς τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἕνα ὑπερπολυτελές ξενοδοχεῖον 200 δωματίων. Ἡ εἴδησις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀγανάκτησιν, δεδομένου ὅτι θά καταστραφῇ ὅλη ἡ μαγεία τοῦ ὄρους, ὅπου, κατά τά Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς προσηυχήθη πρό τῶν Παθῶν». Προφανῶς, αὐτή ἡ ἐπιχείρησις θά ἔχη ἐμπνευσθῇ ἀπό τό Μόν-Παρνές, πού εἶναι καί αὐτό κτισμένον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλάτων! Καί, ναί μέν, δέν γνωρίζομεν, ἄν οἱ πελάται τοῦ νέου ξενοδοχείου θά προσεύχωνται, ὅπως ὁ Ἰησοῦς· εἰς τήν ἰδικήν μας, ὅμως, Κιβωτόν, οἱ διευθυνταί προσεύχονται μέ κατάνυξιν νά… ἐμφανισθῇ κανένας πελάτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΘΡΟΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ

Κατόπιν τῶν σημειωθέντων ἀθρόων κρουσμάτων γρίππης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν περιοχήν τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὑπουργεῖον Προνοίας ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τό Ὑγειονομικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης ὅπως ἐξετάσῃ καί καθορισθῇ ὁ εἰδικός τύπος τῆς γρίππης. Πάντως, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπαρχουσῶν ἐνδείξεων, πιστεύεται ὅτι πρόκειται περί συνήθους γρίππης ἐποχικῆς μορφῆς.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ