Παρασκευή, 23 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ «ΜΟΝ-ΝΤΕΖ-ΟΛΙΒΙΕ»

«Μιά Ἀμερικανική ξενοδοχειακή ἐπιχείρησις, σχεδιάζει νά κτίσῃ ἐπάνω εἰς τό ὄρος τῶν Ἐλαιῶν ἕνα ὑπερπολυτελές ξενοδοχεῖον 200 δωματίων. Ἡ εἴδησις ἔχει ἤδη προκαλέσει ἀγανάκτησιν, δεδομένου ὅτι θά καταστραφῇ ὅλη ἡ μαγεία τοῦ ὄρους, ὅπου, κατά τά Εὐαγγέλια, ὁ Ἰησοῦς προσηυχήθη πρό τῶν Παθῶν». Προφανῶς, αὐτή ἡ ἐπιχείρησις θά ἔχη ἐμπνευσθῇ ἀπό τό Μόν-Παρνές, πού εἶναι καί αὐτό κτισμένον ἐπί τοῦ Ὄρους τῶν Ἐλάτων! Καί, ναί μέν, δέν γνωρίζομεν, ἄν οἱ πελάται τοῦ νέου ξενοδοχείου θά προσεύχωνται, ὅπως ὁ Ἰησοῦς· εἰς τήν ἰδικήν μας, ὅμως, Κιβωτόν, οἱ διευθυνταί προσεύχονται μέ κατάνυξιν νά… ἐμφανισθῇ κανένας πελάτης!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΘΡΟΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΡΙΠΠΗΣ

Κατόπιν τῶν σημειωθέντων ἀθρόων κρουσμάτων γρίππης, κατά τάς τελευταίας ἡμέρας, εἰς τήν Βόρειον Ἑλλάδα καί ἰδιαιτέρως εἰς τήν περιοχήν τῆς Θεσσαλονίκης, τό ὑπουργεῖον Προνοίας ἔδωσεν ἐντολήν εἰς τό Ὑγειονομικόν Κέντρον Θεσσαλονίκης ὅπως ἐξετάσῃ καί καθορισθῇ ὁ εἰδικός τύπος τῆς γρίππης. Πάντως, ἐκ τῶν μέχρι τοῦδε ὑπαρχουσῶν ἐνδείξεων, πιστεύεται ὅτι πρόκειται περί συνήθους γρίππης ἐποχικῆς μορφῆς.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!