Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

«Οἱ κῆποι καί τά σπόρ ἐμποδίζουν τήν Ἀγγλίαν νά γίνῃ ἡ πρώτη βιομηχανική χώρα τοῦ κόσμου». Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ βουλευτής κ. Τζών Χίλλ: «Ἄν ὁ Βρεταννικός λαός ἀγαποῦσε τήν ἐργασίαν, ὅσον ἀγαπᾷ τά σπόρ καί ἄν ἐνδιαφέρετο διά τήν οἰκονομίαν τῆς χώρας, ὅσον ἐνδιαφέρεται διά τόν κῆπόν του, τότε θά ἤμεθα σήμερον ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν βιομηχανικῶν ἐθνῶν». Ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Ρῶσσοι ἐνδιαφέρονται διά τά σπόρ, χωρίς αὐτό νά ἐμποδίζῃ τήν βιομηχανικήν των ἀνάπτυξιν! Μᾶλλον εἰς τήν ἀγάπην πρός τούς κήπους θά ὀφείλεται ἡ Ἀγγλική καθυστέρησις ‒καί δή πρός τά… πάρκα, τύπου Ἁγίου Ἰακώβου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Προνοίας χορηγοῦνται δωρεάν, εἰς τούς οἴκοι νοσηλευομένους φυματικούς, τούς παρακολουθουμένους, ὑπό τῶν κατά τόπους ὑγειονομικῶν κέντρων καί ἀντιφυματικῶν ἰατρείων, τά ἀντιφυματικά φάρμακα, «πᾶς», «ριμιφόν», «πασίνα» καί «στρεπτομυκίνη».

ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ἀνεκοινώθη ὅτι θά συνέλθῃ εἰς τό Ἔσσεν τῆς Γερμανίας τό Β΄ διεθνές συνέδριον, ἐπί θεμάτων διαθέσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων.

Απόψεις

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!