Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

«Οἱ κῆποι καί τά σπόρ ἐμποδίζουν τήν Ἀγγλίαν νά γίνῃ ἡ πρώτη βιομηχανική χώρα τοῦ κόσμου». Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ βουλευτής κ. Τζών Χίλλ: «Ἄν ὁ Βρεταννικός λαός ἀγαποῦσε τήν ἐργασίαν, ὅσον ἀγαπᾷ τά σπόρ καί ἄν ἐνδιαφέρετο διά τήν οἰκονομίαν τῆς χώρας, ὅσον ἐνδιαφέρεται διά τόν κῆπόν του, τότε θά ἤμεθα σήμερον ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν βιομηχανικῶν ἐθνῶν». Ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Ρῶσσοι ἐνδιαφέρονται διά τά σπόρ, χωρίς αὐτό νά ἐμποδίζῃ τήν βιομηχανικήν των ἀνάπτυξιν! Μᾶλλον εἰς τήν ἀγάπην πρός τούς κήπους θά ὀφείλεται ἡ Ἀγγλική καθυστέρησις ‒καί δή πρός τά… πάρκα, τύπου Ἁγίου Ἰακώβου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Προνοίας χορηγοῦνται δωρεάν, εἰς τούς οἴκοι νοσηλευομένους φυματικούς, τούς παρακολουθουμένους, ὑπό τῶν κατά τόπους ὑγειονομικῶν κέντρων καί ἀντιφυματικῶν ἰατρείων, τά ἀντιφυματικά φάρμακα, «πᾶς», «ριμιφόν», «πασίνα» καί «στρεπτομυκίνη».

ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ἀνεκοινώθη ὅτι θά συνέλθῃ εἰς τό Ἔσσεν τῆς Γερμανίας τό Β΄ διεθνές συνέδριον, ἐπί θεμάτων διαθέσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων.

Απόψεις

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.

Ὁ μελωδικός δρόμος τῶν ἀδελφῶν Κατσάμπα

Δημήτρης Καπράνος
Τό καλοκαίρι τοῦ 1971, φοιτητές ἀκόμη, ἀναζητούσαμε ἐργασία. Εἴχαμε σκαρώσει ἕνα καλό μουσικό σύνολο καί ὁ μάνατζέρ μας, μεγάλος σήμερα ἐφοπλιστής καί ἰδιοκτήτης ΜΜΕ, μᾶς ἔκλεισε ἐμφανίσεις στό Κέντρον Διασκεδάσεως «Οἱ Κληματαριές», στό κέντρο τοῦ Ἀγρινίου.