ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

«Οἱ κῆποι καί τά σπόρ ἐμποδίζουν τήν Ἀγγλίαν νά γίνῃ ἡ πρώτη βιομηχανική χώρα τοῦ κόσμου». Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ βουλευτής κ. Τζών Χίλλ: «Ἄν ὁ Βρεταννικός λαός ἀγαποῦσε τήν ἐργασίαν, ὅσον ἀγαπᾷ τά σπόρ καί ἄν ἐνδιαφέρετο διά τήν οἰκονομίαν τῆς χώρας, ὅσον ἐνδιαφέρεται διά τόν κῆπόν του, τότε θά ἤμεθα σήμερον ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν βιομηχανικῶν ἐθνῶν». Ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Ρῶσσοι ἐνδιαφέρονται διά τά σπόρ, χωρίς αὐτό νά ἐμποδίζῃ τήν βιομηχανικήν των ἀνάπτυξιν! Μᾶλλον εἰς τήν ἀγάπην πρός τούς κήπους θά ὀφείλεται ἡ Ἀγγλική καθυστέρησις ‒καί δή πρός τά… πάρκα, τύπου Ἁγίου Ἰακώβου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Προνοίας χορηγοῦνται δωρεάν, εἰς τούς οἴκοι νοσηλευομένους φυματικούς, τούς παρακολουθουμένους, ὑπό τῶν κατά τόπους ὑγειονομικῶν κέντρων καί ἀντιφυματικῶν ἰατρείων, τά ἀντιφυματικά φάρμακα, «πᾶς», «ριμιφόν», «πασίνα» καί «στρεπτομυκίνη».

ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ἀνεκοινώθη ὅτι θά συνέλθῃ εἰς τό Ἔσσεν τῆς Γερμανίας τό Β΄ διεθνές συνέδριον, ἐπί θεμάτων διαθέσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων.

Απόψεις

Ἀστυνομικός πληροφοριοδότις τῶν ἀντιεξουσιαστῶν!

Εφημερίς Εστία
Ἤ ποιός θά μᾶς φυλάξει ἀπό τούς φύλακες; Ἱστορίες ἱλαρότητος στήν ΕΛ.ΑΣ. Τά ΜΑΤ «φυλάσσουν» τήν Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία!

Ὅμηρος τῆς κλεπτοκρατίας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑΤΙ μπήκαμε στά μνημόνια; Γιατί ἐκτός ἀπό τό γεγονός ὅτι…

Σάλος μέ τήν ἐπίθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ CDU κατά «τουριστῶν» Οὐκρανῶν

Εφημερίς Εστία
Γιά …«προνοιακό τουρισμό» στήν Γερμανία κατηγόρησε τούς…

Στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022, «βάλτε νά πᾶνε»…

Δημήτρης Καπράνος
Βρισκόμαστε, λοιπόν, στήν Ἑλλάδα τοῦ 2022

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ