ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

«Οἱ κῆποι καί τά σπόρ ἐμποδίζουν τήν Ἀγγλίαν νά γίνῃ ἡ πρώτη βιομηχανική χώρα τοῦ κόσμου». Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ βουλευτής κ. Τζών Χίλλ: «Ἄν ὁ Βρεταννικός λαός ἀγαποῦσε τήν ἐργασίαν, ὅσον ἀγαπᾷ τά σπόρ καί ἄν ἐνδιαφέρετο διά τήν οἰκονομίαν τῆς χώρας, ὅσον ἐνδιαφέρεται διά τόν κῆπόν του, τότε θά ἤμεθα σήμερον ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν βιομηχανικῶν ἐθνῶν». Ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Ρῶσσοι ἐνδιαφέρονται διά τά σπόρ, χωρίς αὐτό νά ἐμποδίζῃ τήν βιομηχανικήν των ἀνάπτυξιν! Μᾶλλον εἰς τήν ἀγάπην πρός τούς κήπους θά ὀφείλεται ἡ Ἀγγλική καθυστέρησις ‒καί δή πρός τά… πάρκα, τύπου Ἁγίου Ἰακώβου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Προνοίας χορηγοῦνται δωρεάν, εἰς τούς οἴκοι νοσηλευομένους φυματικούς, τούς παρακολουθουμένους, ὑπό τῶν κατά τόπους ὑγειονομικῶν κέντρων καί ἀντιφυματικῶν ἰατρείων, τά ἀντιφυματικά φάρμακα, «πᾶς», «ριμιφόν», «πασίνα» καί «στρεπτομυκίνη».

ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ἀνεκοινώθη ὅτι θά συνέλθῃ εἰς τό Ἔσσεν τῆς Γερμανίας τό Β΄ διεθνές συνέδριον, ἐπί θεμάτων διαθέσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ