ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΛΟΓΟΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΣ

«Οἱ κῆποι καί τά σπόρ ἐμποδίζουν τήν Ἀγγλίαν νά γίνῃ ἡ πρώτη βιομηχανική χώρα τοῦ κόσμου». Εἰς τήν δήλωσιν αὐτήν προέβη ὁ βουλευτής κ. Τζών Χίλλ: «Ἄν ὁ Βρεταννικός λαός ἀγαποῦσε τήν ἐργασίαν, ὅσον ἀγαπᾷ τά σπόρ καί ἄν ἐνδιαφέρετο διά τήν οἰκονομίαν τῆς χώρας, ὅσον ἐνδιαφέρεται διά τόν κῆπόν του, τότε θά ἤμεθα σήμερον ἐπί κεφαλῆς ὅλων τῶν βιομηχανικῶν ἐθνῶν». Ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί καί οἱ Ρῶσσοι ἐνδιαφέρονται διά τά σπόρ, χωρίς αὐτό νά ἐμποδίζῃ τήν βιομηχανικήν των ἀνάπτυξιν! Μᾶλλον εἰς τήν ἀγάπην πρός τούς κήπους θά ὀφείλεται ἡ Ἀγγλική καθυστέρησις ‒καί δή πρός τά… πάρκα, τύπου Ἁγίου Ἰακώβου!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣ ΦΥΜΑΤΙΚΟΥΣ

Κατ’ ἀνακοίνωσιν ἐκ τοῦ ὑπουργείου Προνοίας χορηγοῦνται δωρεάν, εἰς τούς οἴκοι νοσηλευομένους φυματικούς, τούς παρακολουθουμένους, ὑπό τῶν κατά τόπους ὑγειονομικῶν κέντρων καί ἀντιφυματικῶν ἰατρείων, τά ἀντιφυματικά φάρμακα, «πᾶς», «ριμιφόν», «πασίνα» καί «στρεπτομυκίνη».

ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Ἀνεκοινώθη ὅτι θά συνέλθῃ εἰς τό Ἔσσεν τῆς Γερμανίας τό Β΄ διεθνές συνέδριον, ἐπί θεμάτων διαθέσεως καί ἀξιοποιήσεως τῶν ἀπορριμμάτων.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ