ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 20 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀλεξανδρείας: «Εἰς τό δικαστήριον διαζυγίων ἐγένετο μακρά συζήτησις ἐπί τῆς ἀγωγῆς ἑνός δημοσίου ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε τήν διάλυσιν τοῦ γάμου μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ἡ σύζυγός του, μολονότι ἐπέρασαν ἤδη τρεῖς μῆνες ἀπό τοῦ γάμου, δέν ἔμαθεν ἀκόμη νά μαγειρεύῃ πρᾶγμα πού τοῦ ἔχει προκαλέσει στομαχικήν διαταραχήν.»
Αὐτά τραβοῦν οἱ Αἰγύπτιοι σύζυγοι διά νά μή ἔχουν αἱ γυναῖκες των ἕνα τυφλοσούρτην τῆς μαγειρικῆς τέχνης, ὅπως ὁ ἡμέτερος «Τσελεμεντές».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Τήν Κυριακήν, ἡ 92α Βρεταννική μοῖρα ἀεριωθουμένων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπίσημος ἀκροβατική μοῖρα τῆς Ἀγγλίας, φθάνει εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ἐλευσῖνος ἐπιστρέφουσα εἰς Ἀγγλίαν ἐκ Περσίας, ὅπου μετέσχεν εἰς τήν ἐπίδειξιν τῆς Περσικῆς Ἀεροπορίας τήν 17ην τρέχοντος. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκ τῆς Ἑλλάδος 3ημέρου διελεύσεώς της, ἡ 92α μοῖρα θά ἐκτελέσῃ ἄνωθεν τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Ἐλευσῖνος τήν πρωίαν τῆς 23ης τρέχοντος ἐπίδειξιν, εἰς τήν ὁποίαν θά παραστῇ καί ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος. Ἡ 92α μοῖρα εἶναι ἐφωδιασμένη μέ ἀεριωθούμενα ἀεροσκάφη διώξεως.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…