ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 20 Ὀκτωβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀλεξανδρείας: «Εἰς τό δικαστήριον διαζυγίων ἐγένετο μακρά συζήτησις ἐπί τῆς ἀγωγῆς ἑνός δημοσίου ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε τήν διάλυσιν τοῦ γάμου μέ τήν δικαιολογίαν, ὅτι ἡ σύζυγός του, μολονότι ἐπέρασαν ἤδη τρεῖς μῆνες ἀπό τοῦ γάμου, δέν ἔμαθεν ἀκόμη νά μαγειρεύῃ πρᾶγμα πού τοῦ ἔχει προκαλέσει στομαχικήν διαταραχήν.»
Αὐτά τραβοῦν οἱ Αἰγύπτιοι σύζυγοι διά νά μή ἔχουν αἱ γυναῖκες των ἕνα τυφλοσούρτην τῆς μαγειρικῆς τέχνης, ὅπως ὁ ἡμέτερος «Τσελεμεντές».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΗ ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΒΡΕΤΑΝΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Τήν Κυριακήν, ἡ 92α Βρεταννική μοῖρα ἀεριωθουμένων, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ἐπίσημος ἀκροβατική μοῖρα τῆς Ἀγγλίας, φθάνει εἰς τό ἀεροδρόμιον τῆς Ἐλευσῖνος ἐπιστρέφουσα εἰς Ἀγγλίαν ἐκ Περσίας, ὅπου μετέσχεν εἰς τήν ἐπίδειξιν τῆς Περσικῆς Ἀεροπορίας τήν 17ην τρέχοντος. Ἐπί τῇ εὐκαιρίᾳ ἐκ τῆς Ἑλλάδος 3ημέρου διελεύσεώς της, ἡ 92α μοῖρα θά ἐκτελέσῃ ἄνωθεν τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Ἐλευσῖνος τήν πρωίαν τῆς 23ης τρέχοντος ἐπίδειξιν, εἰς τήν ὁποίαν θά παραστῇ καί ὁ Διάδοχος Κωνσταντῖνος. Ἡ 92α μοῖρα εἶναι ἐφωδιασμένη μέ ἀεριωθούμενα ἀεροσκάφη διώξεως.

Απόψεις

Ἡ ἀντιφατική φυσιογνωμία τῆς ἱστορίας πού ἐζημίωσε δολίως τόν Ἑλληνισμό

Μανώλης Κοττάκης
Κίσσινγκερ: Διορατικός γιά τόν κόσμο, ἀποτελεσματικός γιά τήν χώρα του, «δολοφόνος», «χασάπης» καί «ἐγκληματίας» γιά τούς ἀδελφούς μας Κυπρίους

Ἐπιπολαιότητες…

Εφημερίς Εστία
MIA ΕΚΔΟΧΗ τῶν συγχρόνων μάνατζερς εἶναι, ὅταν ἀντιμετωπίζουν δυσκολίες, νά προχωροῦν στό ἑπόμενο βῆμα ἀφήνοντας ἄλυτο τό προηγηθέν ζήτημα.

Εὐρωεκλογές μέ ἑνιαία περιφέρεια καί ἐπιστολική ψῆφο!

Εφημερίς Εστία
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ἀσκήσεως τοῦ ἐκλογικοῦ δικαιώματός τους μέσῳ τῆς διαδικασίας τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου θά ἔχουν στίς Εὐρωεκλογές τοῦ Μαΐου οἱ Ἕλληνες ἐκλογεῖς.

Τά Γλυπτά καί ὁ Παρθενών ἀνήκουν στήν Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ ἀπαράδεκτη στάση τοῦ «μαχαραγιᾶ-πρωθυπουργοῦ» τοῦ Ἡνωμένου Βασιλείου ἔναντι τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας μας σχολιάσθηκε ποικιλοτρόπως στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως.

Σάββατον, 30 Νοεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ