Παρασκευή, 20 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

«Τήν χθεσινήν δοκιμήν τηλεκατευθυνομένου πυραύλου τύπου “Ζεύς”, εἰς τό Ἀκρωτήριον Κανάβεραλ, ἐξετέλεσαν ἐκπαιδευθέντες πρός τοῦτο Τοῦρκοι στρατιῶται. Ὁ πύραυλος, 15 λεπτά μετά τήν ἐκτόξευσίν του, ἔπληξε στόχον εὑρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν 1.500 περίπου μιλίων. Καλῶς πληροφορημέναι πηγαί ἀνέφερον ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά ἐκτοξεύσουν καί δεύτερον πύραυλον τοῦ αὐτοῦ τύπου». Δυσκόλως ἠμπορεῖ κανείς νά φαντασθῇ Τούρκους στρατιώτας χειριζομένους πυραύλους, καί μάλιστα, τύπου «Διός»!… Ἐάν τοὐλάχιστον τόν ἔλεγαν «Ἀλλάχ» ἤ «Μωάμεθ», θά ὑπῆρχεν ἐλπίς νά μάθουν κάποτε νά τόν κατευθύνουν ἐναντίον τῆς… Μέκκας τοῦ κομμουνισμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας διηυκρινίσθη, ὅτι τά πτυχία τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Πειραιῶς εἶναι ἰσότιμα πρός τά πτυχία τῶν λοιπῶν Σχολῶν Ἀνωτάτης Παιδείας, τό δέ ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ εἰδοποιήθη σχετικῶς νά περιλαμβάνῃ ταῦτα, κατά τόν καθορισμόν τῶν προσόντων, πρός κατάληψιν θέσεων α΄ κατηγορίας εἰς τό ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ καί τάς ἐξηρτημένας ἐξ αὐτοῦ ὑπηρεσίας.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ