ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 20 Ἀπριλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΑΙ

«Τήν χθεσινήν δοκιμήν τηλεκατευθυνομένου πυραύλου τύπου “Ζεύς”, εἰς τό Ἀκρωτήριον Κανάβεραλ, ἐξετέλεσαν ἐκπαιδευθέντες πρός τοῦτο Τοῦρκοι στρατιῶται. Ὁ πύραυλος, 15 λεπτά μετά τήν ἐκτόξευσίν του, ἔπληξε στόχον εὑρισκόμενον εἰς ἀπόστασιν 1.500 περίπου μιλίων. Καλῶς πληροφορημέναι πηγαί ἀνέφερον ὅτι οἱ Τοῦρκοι θά ἐκτοξεύσουν καί δεύτερον πύραυλον τοῦ αὐτοῦ τύπου». Δυσκόλως ἠμπορεῖ κανείς νά φαντασθῇ Τούρκους στρατιώτας χειριζομένους πυραύλους, καί μάλιστα, τύπου «Διός»!… Ἐάν τοὐλάχιστον τόν ἔλεγαν «Ἀλλάχ» ἤ «Μωάμεθ», θά ὑπῆρχεν ἐλπίς νά μάθουν κάποτε νά τόν κατευθύνουν ἐναντίον τῆς… Μέκκας τοῦ κομμουνισμοῦ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΤΥΧΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ἐκ τοῦ ὑπουργείου Παιδείας διηυκρινίσθη, ὅτι τά πτυχία τῆς Ἀνωτάτης Βιομηχανικῆς Σχολῆς Πειραιῶς εἶναι ἰσότιμα πρός τά πτυχία τῶν λοιπῶν Σχολῶν Ἀνωτάτης Παιδείας, τό δέ ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ εἰδοποιήθη σχετικῶς νά περιλαμβάνῃ ταῦτα, κατά τόν καθορισμόν τῶν προσόντων, πρός κατάληψιν θέσεων α΄ κατηγορίας εἰς τό ὑπουργεῖον Συντονισμοῦ καί τάς ἐξηρτημένας ἐξ αὐτοῦ ὑπηρεσίας.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.