ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ. – Πέριξ τῶν ἱστορικῶν ἐρειπίων τῆς Δάρας καί εἰς ἀπόστασιν 35 χιλιομέτρων ἐκ τῆς πόλεως Μαρτίν, ἀνεκαλύφθη ἀρχαία πόλις χρονολογουμένη ἀπό τοῦ 2.500 π.Χ. Εἰς τήν ἀνακαλυφθεῖσαν πόλιν ὑπάρχουν μεγάλοι ὑδραγωγοί καί ἀποθῆκαι ὕδατος. Ἐπί τόπου ἐστάλη ἀρχαιολόγος.

ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τήν 8ην πρωινήν, κατέπλευσεν εἰς τό λιμένα τοῦ Πειραιῶς, προερχόμενον ἐξ Ἀλεξανδρείας, τό ἑλληνικόν ἐπιβατηγόν «Μασσαλία» μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 351 Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΝ

Ἤρχισε χθές, εἰς Μαρκόπουλον τῆς Ἀττικῆς, ἡ λειτουργία φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως ἀγροτονεανίδων εἰς τήν βαφικήν καί τήν ὑφαντικήν τέχνην, ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Διευθύνσεως Γεωργίας τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς.

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας δι’ ἐγγράφου του πρός τάς περιφερειακάς γεωργικάς ὑπηρεσίας ζητεῖ, ὅπως ὀργανωθοῦν καί ἐφέτος ἐκπαιδευτικαί ἐκθέσεις καί ὑποβληθοῦν μέχρι τῆς 10ης Μαρτίου σχετικαί ἀναφοραί.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ