Παρασκευή, 2 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ. – Πέριξ τῶν ἱστορικῶν ἐρειπίων τῆς Δάρας καί εἰς ἀπόστασιν 35 χιλιομέτρων ἐκ τῆς πόλεως Μαρτίν, ἀνεκαλύφθη ἀρχαία πόλις χρονολογουμένη ἀπό τοῦ 2.500 π.Χ. Εἰς τήν ἀνακαλυφθεῖσαν πόλιν ὑπάρχουν μεγάλοι ὑδραγωγοί καί ἀποθῆκαι ὕδατος. Ἐπί τόπου ἐστάλη ἀρχαιολόγος.

ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τήν 8ην πρωινήν, κατέπλευσεν εἰς τό λιμένα τοῦ Πειραιῶς, προερχόμενον ἐξ Ἀλεξανδρείας, τό ἑλληνικόν ἐπιβατηγόν «Μασσαλία» μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 351 Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΝ

Ἤρχισε χθές, εἰς Μαρκόπουλον τῆς Ἀττικῆς, ἡ λειτουργία φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως ἀγροτονεανίδων εἰς τήν βαφικήν καί τήν ὑφαντικήν τέχνην, ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Διευθύνσεως Γεωργίας τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς.

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας δι’ ἐγγράφου του πρός τάς περιφερειακάς γεωργικάς ὑπηρεσίας ζητεῖ, ὅπως ὀργανωθοῦν καί ἐφέτος ἐκπαιδευτικαί ἐκθέσεις καί ὑποβληθοῦν μέχρι τῆς 10ης Μαρτίου σχετικαί ἀναφοραί.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ