ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 2 Μαρτίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ. – Πέριξ τῶν ἱστορικῶν ἐρειπίων τῆς Δάρας καί εἰς ἀπόστασιν 35 χιλιομέτρων ἐκ τῆς πόλεως Μαρτίν, ἀνεκαλύφθη ἀρχαία πόλις χρονολογουμένη ἀπό τοῦ 2.500 π.Χ. Εἰς τήν ἀνακαλυφθεῖσαν πόλιν ὑπάρχουν μεγάλοι ὑδραγωγοί καί ἀποθῆκαι ὕδατος. Ἐπί τόπου ἐστάλη ἀρχαιολόγος.

ΚΙ ΑΛΛΟ ΚΥΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τήν 8ην πρωινήν, κατέπλευσεν εἰς τό λιμένα τοῦ Πειραιῶς, προερχόμενον ἐξ Ἀλεξανδρείας, τό ἑλληνικόν ἐπιβατηγόν «Μασσαλία» μέ τό ὁποῖον ἀφίχθησαν 351 Ἕλληνες τῆς Αἰγύπτου.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΦΑΝΤΙΚΗΝ

Ἤρχισε χθές, εἰς Μαρκόπουλον τῆς Ἀττικῆς, ἡ λειτουργία φροντιστηρίου ἐκπαιδεύσεως ἀγροτονεανίδων εἰς τήν βαφικήν καί τήν ὑφαντικήν τέχνην, ὀργανωθέντος ὑπό τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἑλληνικῆς Χειροτεχνίας, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς Διευθύνσεως Γεωργίας τοῦ νομοῦ Ἀττικῆς.

ΓΕΩΡΓΙΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Τό Ὑπουργεῖον Γεωργίας δι’ ἐγγράφου του πρός τάς περιφερειακάς γεωργικάς ὑπηρεσίας ζητεῖ, ὅπως ὀργανωθοῦν καί ἐφέτος ἐκπαιδευτικαί ἐκθέσεις καί ὑποβληθοῦν μέχρι τῆς 10ης Μαρτίου σχετικαί ἀναφοραί.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.