Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ

Σχετικῶς μέ τό «μυστήριον Μολότωφ», χθεσιναί πληροφορίαι ἐκ Μόσχας ἀνέφερον, ὅτι ὁ τέως Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν εἰσῆλθεν εἰς κλινικήν: «Συμφώνως πρός ὡρισμένας πηγάς –λέγει τηλεγράφημα ἀπό τήν Σοβιετικήν πρωτεύουσαν– γυνή ἰατρός, ἀσχολουμένη μέ τήν θεραπείαν τοῦ τέως ἡγέτου, ἀνέφερεν ὅτι οὗτος θά ἐξέλθῃ συντόμως τῆς κλινικῆς». Δέν ἀποκλείεται, πράγματι, νά ἐξέλθῃ, ἀλλά, ἆραγε, θά ἐξέλθῃ καθέτως ἤ… ὁριζοντίως; Διότι, ἡ «ἀποσταλινοποίησις», εἶναι μία θεραπεία, πού ἠμπορεῖ νά ἀποδειχθῇ θανάσιμος διά τόν ἀσθενῆ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΙΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ὁ βουλευτής Ἰωαννίνων τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Α. Παπαδόπουλος, διά τηλεγραφήματός του, πρός τόν ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος κ. Μαρκεζίνην, ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἐνσκήψασα ἀπό τριημέρου κακοκαιρία μέ πτῶσιν χιόνος, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν εἰς 50 ἕως 80 ἑκατοστά, ἀπέκλεισε τά περισσότερα τῶν χωρίων τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων, παρακαλεῖ δέ ὅπως ὁ κ. Μαρκεζίνης ἐνεργήσῃ παρά τῇ Κυβερνήσει διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐκχιονισμοῦ τῶν ὁδῶν τῶν ἀποκλεισμένων περιοχῶν. Ἐπίσης ζητεῖ νά προωθηθοῦν τρόφιμα, φάρμακα καί ζωοτροφαί.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ