ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ

Σχετικῶς μέ τό «μυστήριον Μολότωφ», χθεσιναί πληροφορίαι ἐκ Μόσχας ἀνέφερον, ὅτι ὁ τέως Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν εἰσῆλθεν εἰς κλινικήν: «Συμφώνως πρός ὡρισμένας πηγάς –λέγει τηλεγράφημα ἀπό τήν Σοβιετικήν πρωτεύουσαν– γυνή ἰατρός, ἀσχολουμένη μέ τήν θεραπείαν τοῦ τέως ἡγέτου, ἀνέφερεν ὅτι οὗτος θά ἐξέλθῃ συντόμως τῆς κλινικῆς». Δέν ἀποκλείεται, πράγματι, νά ἐξέλθῃ, ἀλλά, ἆραγε, θά ἐξέλθῃ καθέτως ἤ… ὁριζοντίως; Διότι, ἡ «ἀποσταλινοποίησις», εἶναι μία θεραπεία, πού ἠμπορεῖ νά ἀποδειχθῇ θανάσιμος διά τόν ἀσθενῆ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΙΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ὁ βουλευτής Ἰωαννίνων τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Α. Παπαδόπουλος, διά τηλεγραφήματός του, πρός τόν ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος κ. Μαρκεζίνην, ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἐνσκήψασα ἀπό τριημέρου κακοκαιρία μέ πτῶσιν χιόνος, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν εἰς 50 ἕως 80 ἑκατοστά, ἀπέκλεισε τά περισσότερα τῶν χωρίων τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων, παρακαλεῖ δέ ὅπως ὁ κ. Μαρκεζίνης ἐνεργήσῃ παρά τῇ Κυβερνήσει διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐκχιονισμοῦ τῶν ὁδῶν τῶν ἀποκλεισμένων περιοχῶν. Ἐπίσης ζητεῖ νά προωθηθοῦν τρόφιμα, φάρμακα καί ζωοτροφαί.

Απόψεις

Ἀντίθετο τό ΣτΕ μέ τό τεκμήριο τῶν 10.920 εὐρώ γιά ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
Βόμβα ἀπό τό Ἐπιστημονικό Συμβούλιο τῆς Βουλῆς – «Προβληματική ἡ ἐπίκλησις τῆς κοινῆς πείρας γιά τήν συναγωγή τεκμηρίου ἐλάχιστου καθαροῦ εἰσοδήματος» – «Τό εἰσόδημα μή μισθωτῶν ἐνδεχομένως νά εἶναι καί ἀρνητικό στήν βιοτεχνία καί τό ἐμπόριο» – Δέν συμβαδίζει μέ τήν νομολογία!

Παναγιώτης Λιάκος: Πρόσκληση στην εκδήλωση – παρουσίαση του βιβλίου του «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο»

Εφημερίς Εστία
Ο δημοσιογράφος – συγγραφέας Παναγιώτης Λιάκος και η «ΑΜΜΩΝ» εκδοτική σας προσκαλούν στην παρουσίαση του αποκαλυπτικού βιβλίου «Η αλήθεια για τον Ελευθέριο Βενιζέλο».

Γιατί τόν καλέσαμε;

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπαναφέρει Μαδρίτη – Ἑλσίνκι, ζωτικά συμφέροντα καί μεθοριακές διαφορές μέ συναφῆ θέματα ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος

Στά 657 δισ. εὐρώ τό χρέος τῆς Ἑλλάδος

Εφημερίς Εστία
Τί ὀφείλει τό κράτος καί ὁ ἰδιωτικός τομεύς

Δικό μας εἶναι τό Μουσεῖο, τό κλείνουμε τήν Τρίτη!

Δημήτρης Καπράνος
Εἴμαστε μιά οἰκογένεια πού διαβάζει πολύ. Ὁ πατέρας μας μοῦ εἶχε ἀποκαλύψει τό –κατά τήν ἄποψή του– τρίπτυχο προκειμένου νά φθάσεις ἐκεῖ πού ἐπιδιώκεις. «Διάβαζε, διάβαζε, διάβαζε!»