Παρασκευή, 2 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΛΟΤΩΦ

Σχετικῶς μέ τό «μυστήριον Μολότωφ», χθεσιναί πληροφορίαι ἐκ Μόσχας ἀνέφερον, ὅτι ὁ τέως Ὑπουργός τῶν Ἐξωτερικῶν εἰσῆλθεν εἰς κλινικήν: «Συμφώνως πρός ὡρισμένας πηγάς –λέγει τηλεγράφημα ἀπό τήν Σοβιετικήν πρωτεύουσαν– γυνή ἰατρός, ἀσχολουμένη μέ τήν θεραπείαν τοῦ τέως ἡγέτου, ἀνέφερεν ὅτι οὗτος θά ἐξέλθῃ συντόμως τῆς κλινικῆς». Δέν ἀποκλείεται, πράγματι, νά ἐξέλθῃ, ἀλλά, ἆραγε, θά ἐξέλθῃ καθέτως ἤ… ὁριζοντίως; Διότι, ἡ «ἀποσταλινοποίησις», εἶναι μία θεραπεία, πού ἠμπορεῖ νά ἀποδειχθῇ θανάσιμος διά τόν ἀσθενῆ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΙΟΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ὁ βουλευτής Ἰωαννίνων τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Α. Παπαδόπουλος, διά τηλεγραφήματός του, πρός τόν ἀρχηγόν τοῦ Κόμματος κ. Μαρκεζίνην, ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἐνσκήψασα ἀπό τριημέρου κακοκαιρία μέ πτῶσιν χιόνος, τό ὕψος τῆς ὁποίας ἀνῆλθεν εἰς 50 ἕως 80 ἑκατοστά, ἀπέκλεισε τά περισσότερα τῶν χωρίων τοῦ νομοῦ Ἰωαννίνων, παρακαλεῖ δέ ὅπως ὁ κ. Μαρκεζίνης ἐνεργήσῃ παρά τῇ Κυβερνήσει διά νά ληφθοῦν μέτρα ἐκχιονισμοῦ τῶν ὁδῶν τῶν ἀποκλεισμένων περιοχῶν. Ἐπίσης ζητεῖ νά προωθηθοῦν τρόφιμα, φάρμακα καί ζωοτροφαί.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ