Παρασκευή, 19 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΟΙ ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΟΙ

Ἀπό τήν Ὁλλάντια τῆς Ν. Γουϊνέας τηλεγραφοῦν: «Τρεῖς χιλιάδες περίπου κάτοικοι τῆς Ν. Γουϊνέας, φέροντες μαχαίρας πρωτογόνου κατασκευῆς, προέβησαν εἰς διαδηλώσεις ἐναντίον τῆς ἀπειλουμένης καταλήψεως τῆς Δυτ. Νέας Γουϊνέας ὑπό τῶν Ἰνδονησίων. Ἐκπρόσωπος τῶν Παπούας, ὁμιλῶν πρός τό πλῆθος, εἶπεν ὅτι ἐν περιπτώσει ἀποβάσεως τῶν Ἰνδονησίων, οἱ Παπούας θά ἔχουν ὡς συμμάχους τούς κροκοδείλους τῶν ποταμῶν, καί δέν θά ἐπιζήσῃ οὔτε εἳς ἐκ τῶν κομμάντος τοῦ Σουκάρνο». Οἱ κροκόδειλοι εἶναι, βεβαίως, ἐπίφοβοι σύμμαχοι τῶν Παπούας· ἀτυχῶς ὅμως, ἔχει προσεταιρισθῇ μερικούς ἐξ αὐτῶν καί ὁ Σουκάρνο, ὁ ὁποῖος χύνει… κροκοδείλια δάκρυα, ὑπέρ τῆς αὐτοδιαθέσεως τῶν ἀνθρωποφάγων!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

200.000 ΖΕΥΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

Κατά πληροφορίας τοῦ ὑπουργείου Βιομηχανίας, Ἀμερικανοί εἰσαγωγεῖς ἐνδιαφέρθησαν διά τά ἀποσταλέντα δείγματα Ἑλληνικῶν ὑποδημάτων, διεξάγουν δέ ἤδη συνεννοήσεις μέ εἰδικόν γραφεῖον, τό ὁποῖον ἵδρυσεν ὁ κλάδος τῆς βιομηχανικῆς ὑποδηματοποιίας. Προβλέπεται, ὅτι ἡ πρώτη παραγγελία δύναται νά φθάσῃ τάς 200 χιλιάδας ζεύγη, ἀξίας ἑνός ἑκατομμυρίου δολλαρίων. Αἱ ἐνδιαφερόμεναι ὀργανώσεις ἑτοιμάζουν εἰς τό Ζάππειον μέγαρον διά τόν προσεχῆ μῆνα πανελλήνιον ἔκθεσιν ὑποδημάτων.

Απόψεις

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.