ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ!

«Εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐλήφθη ἡ πληροφορία ὅτι θά ἐπισκεφθῇ κατ’ αὐτάς τάς Ἀθήνας εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαλάιλαμα, ὁ ὁποῖος θά ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μέ πνευματικά ἱδρύματα». Μετά τόν ἀδελφόν Κέννεδυ, ὁ ἀδελφός τοῦ Δαλάιλαμα!.. Φαίνεται, ὅτι οἱ «βασιλικοί ἄνδρες» ὅλου τοῦ κόσμου, πληροφορηθέντες τόν ἀκαδημαϊκόν λόγον τοῦ κ. Τσάτσου, ἔρχονται νά ἐπισκεφθοῦν τήν χώραν καί νά γνωρίσουν τόν… Μέγαν Δαλάιλαμαν τοῦ Κιούπκιοϊ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΠΥΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Ἐντός τοῦ ἀνακαλυφθέντος ἔξωθι τῆς Θεσσαλονίκης ἀρχαίου τάφου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, εὑρέθησαν εἰς στρῶμα τέφρας τεμάχια παπύρου, μέ καθαράν Ἑλληνική γραφήν. Ἐκ τῆς ἀναγνώσεως μερικῶν λέξεων ὡς «ἱεροί, χοάς, θύουσιν, γῆ μήτηρ», εἰκάζεται, ὅτι τό κείμενον αὐτό ἀναφέρεται εἰς θέμα περί τήν λατρείαν. Ὡς πιστεύεται, πρόκειται περί σπανιωτάτου καί σπουδαιοτάτου εὑρήματος. Ἤδη μέ τήν πλήρη ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ἀσχολεῖται ἡ ἁρμοδία ἀρχαιολογική ὑπηρεσία, ἡ ὁποία θά προβῇ εἰς συναρμολόγησιν τῶν τεμαχίων καί εἰδικήν ἐπεξεργασίαν αὐτῶν.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923