ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ!

«Εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐλήφθη ἡ πληροφορία ὅτι θά ἐπισκεφθῇ κατ’ αὐτάς τάς Ἀθήνας εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαλάιλαμα, ὁ ὁποῖος θά ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μέ πνευματικά ἱδρύματα». Μετά τόν ἀδελφόν Κέννεδυ, ὁ ἀδελφός τοῦ Δαλάιλαμα!.. Φαίνεται, ὅτι οἱ «βασιλικοί ἄνδρες» ὅλου τοῦ κόσμου, πληροφορηθέντες τόν ἀκαδημαϊκόν λόγον τοῦ κ. Τσάτσου, ἔρχονται νά ἐπισκεφθοῦν τήν χώραν καί νά γνωρίσουν τόν… Μέγαν Δαλάιλαμαν τοῦ Κιούπκιοϊ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΠΥΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Ἐντός τοῦ ἀνακαλυφθέντος ἔξωθι τῆς Θεσσαλονίκης ἀρχαίου τάφου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, εὑρέθησαν εἰς στρῶμα τέφρας τεμάχια παπύρου, μέ καθαράν Ἑλληνική γραφήν. Ἐκ τῆς ἀναγνώσεως μερικῶν λέξεων ὡς «ἱεροί, χοάς, θύουσιν, γῆ μήτηρ», εἰκάζεται, ὅτι τό κείμενον αὐτό ἀναφέρεται εἰς θέμα περί τήν λατρείαν. Ὡς πιστεύεται, πρόκειται περί σπανιωτάτου καί σπουδαιοτάτου εὑρήματος. Ἤδη μέ τήν πλήρη ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ἀσχολεῖται ἡ ἁρμοδία ἀρχαιολογική ὑπηρεσία, ἡ ὁποία θά προβῇ εἰς συναρμολόγησιν τῶν τεμαχίων καί εἰδικήν ἐπεξεργασίαν αὐτῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.