Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ!

«Εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐλήφθη ἡ πληροφορία ὅτι θά ἐπισκεφθῇ κατ’ αὐτάς τάς Ἀθήνας εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαλάιλαμα, ὁ ὁποῖος θά ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μέ πνευματικά ἱδρύματα». Μετά τόν ἀδελφόν Κέννεδυ, ὁ ἀδελφός τοῦ Δαλάιλαμα!.. Φαίνεται, ὅτι οἱ «βασιλικοί ἄνδρες» ὅλου τοῦ κόσμου, πληροφορηθέντες τόν ἀκαδημαϊκόν λόγον τοῦ κ. Τσάτσου, ἔρχονται νά ἐπισκεφθοῦν τήν χώραν καί νά γνωρίσουν τόν… Μέγαν Δαλάιλαμαν τοῦ Κιούπκιοϊ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΠΥΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Ἐντός τοῦ ἀνακαλυφθέντος ἔξωθι τῆς Θεσσαλονίκης ἀρχαίου τάφου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, εὑρέθησαν εἰς στρῶμα τέφρας τεμάχια παπύρου, μέ καθαράν Ἑλληνική γραφήν. Ἐκ τῆς ἀναγνώσεως μερικῶν λέξεων ὡς «ἱεροί, χοάς, θύουσιν, γῆ μήτηρ», εἰκάζεται, ὅτι τό κείμενον αὐτό ἀναφέρεται εἰς θέμα περί τήν λατρείαν. Ὡς πιστεύεται, πρόκειται περί σπανιωτάτου καί σπουδαιοτάτου εὑρήματος. Ἤδη μέ τήν πλήρη ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ἀσχολεῖται ἡ ἁρμοδία ἀρχαιολογική ὑπηρεσία, ἡ ὁποία θά προβῇ εἰς συναρμολόγησιν τῶν τεμαχίων καί εἰδικήν ἐπεξεργασίαν αὐτῶν.

Απόψεις

Μπρά-ντέ-φέρ στόν Λευκό Οἶκο γιά φυσικό ἀέριο καί μαχητικά ἀεροσκάφη

Εφημερίς Εστία
Ὠμή παρέμβασις Ἐρντογάν γιά τά F-16 μέ βέτο στό ΝΑΤΟ – Σφήνα Καλίν γιά μεταφορά ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ μέσῳ Τουρκίας

Ἡ κοινή βάση μελῶν ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ

Μανώλης Κοττάκης
Ἐπάγγελμα ἡ ἐγγραφή στά κομματικά μητρῶα!

Ἀστυνομική ἐπιχείρησις σκούπα στό Κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Εφημερίς Εστία
Μπακογιάννης: Χρειάζεται διαρκής ἀστυνόμευσις καί στίς 129 γειτονιές

Μέ τήν ἄνεση, κι ἐφέτος, μιᾶς παλαιᾶς μπερζέρας

Δημήτρης Καπράνος
Πολλοί θά μᾶς ποῦν: «Μά, καλά, χάνετε τόν καιρό σας παρακολουθῶντας τήν “Γιουροβίζιον”;»

Πέμπτη, 17 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ