ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΑΛΑΪ ΛΑΜΑ!

«Εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐλήφθη ἡ πληροφορία ὅτι θά ἐπισκεφθῇ κατ’ αὐτάς τάς Ἀθήνας εἷς ἐκ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Δαλάιλαμα, ὁ ὁποῖος θά ἔλθῃ εἰς ἐπαφήν μέ πνευματικά ἱδρύματα». Μετά τόν ἀδελφόν Κέννεδυ, ὁ ἀδελφός τοῦ Δαλάιλαμα!.. Φαίνεται, ὅτι οἱ «βασιλικοί ἄνδρες» ὅλου τοῦ κόσμου, πληροφορηθέντες τόν ἀκαδημαϊκόν λόγον τοῦ κ. Τσάτσου, ἔρχονται νά ἐπισκεφθοῦν τήν χώραν καί νά γνωρίσουν τόν… Μέγαν Δαλάιλαμαν τοῦ Κιούπκιοϊ!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΑΠΥΡΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Ἐντός τοῦ ἀνακαλυφθέντος ἔξωθι τῆς Θεσσαλονίκης ἀρχαίου τάφου ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς, εὑρέθησαν εἰς στρῶμα τέφρας τεμάχια παπύρου, μέ καθαράν Ἑλληνική γραφήν. Ἐκ τῆς ἀναγνώσεως μερικῶν λέξεων ὡς «ἱεροί, χοάς, θύουσιν, γῆ μήτηρ», εἰκάζεται, ὅτι τό κείμενον αὐτό ἀναφέρεται εἰς θέμα περί τήν λατρείαν. Ὡς πιστεύεται, πρόκειται περί σπανιωτάτου καί σπουδαιοτάτου εὑρήματος. Ἤδη μέ τήν πλήρη ἀνάγνωσιν αὐτοῦ ἀσχολεῖται ἡ ἁρμοδία ἀρχαιολογική ὑπηρεσία, ἡ ὁποία θά προβῇ εἰς συναρμολόγησιν τῶν τεμαχίων καί εἰδικήν ἐπεξεργασίαν αὐτῶν.

Απόψεις

Περιοδεία πρόκλησις τοῦ Προέδρου τῆς τουρκικῆς Ἐθνοσυνελεύσεως στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ὁ Μουσταφᾶ Σεντόπ συνάντησε τόν νέο ψευδομουφτῆ συνοδευόμενος ἀπό δέκα Τούρκους βουλευτές καί τόν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ – Ἀμφισβητεῖ τήν κυριαρχία τήν στιγμή πού περιοδεύουν στήν περιοχή ὁ ἀρχηγός ΓΕΕΘΑ καί ὁ Ἀμερικανός πρέσβυς

Γιατί ἡ Ἑλλάς εἶναι ἀντίθετη μέ τά δημοψηφίσματα τοῦ Πούτιν

Μανώλης Κοττάκης
Ἀλλά καί γιατί αὐτά μπορεῖ νά εἶναι ὁ καταλύτης γιά τήν τελική ἔκβαση τοῦ πολέμου

Ἀνταλλαγή ἀξιωματικῶν τοῦ «Ἀζοφστάλ» μέ τόν Βίκτωρ Μεντβέντσουκ

Εφημερίς Εστία
Εν μέσῳ τῆς παγκοσμίας κατακραυγῆς γιά τό διάγγελμα Πούτιν…

Εἴμαστε δίπλα στίς ἡρωικές γυναῖκες τοῦ Ἰράν

Δημήτρης Καπράνος
Ἑνώνουμε τήν φωνή καί τήν ψυχή μας μέ τίς γυναῖκες τοῦ Ἰράν…

Σάββατον, 22 Σεπτεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ