ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή, 12 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΓΛΕΝΤΙ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀγκύρας: «Εἰς τό χωρίον Γικουμουλτζέ ἀπό τριημέρου, ὅλοι οἱ κάτοικοι διασκεδάζουν καί ἀπέχουν τῶν ἐργασιῶν των. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ 75ετής ἑκατομμυριοῦχος γαιοκτήμων Ἀχμέτ Ἐρδογάν ἐνυμφεύθη μέ τήν 25ετίδα Φατιμέ, διά δέ τόν ἑορτασμόν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πού διαρκεῖ ἐπί τριήμερον διέθεσε τά πάντα ὁ εὐτυχής γαμπρός». Αὐτός εἶναι, πράγματι, ὁ μόνος ἑορτασμός, τόν ὁποῖον ἠμπορεῖ νά κάμῃ ὁ γηραιός ἑκατομμυριοῦχος. Διότι, ὅπως λέγεται καί εἰς μίαν παλαιάν Γαλλικήν κωμωδίαν, «εἰς τά νυκτικά, δέν ὑπάρχει τσέπη διά τό πορτοφόλι».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐκλήθη διά σήμερον τήν μεσημβρίαν μέ θέμα ἀνακοινώσεις τοῦ προέδρου κ. Κ. Καυκᾶ ἐπί τῆς ἐν γένει Δικαιοσύνης. Αἱ ἀποφάσεις αἵτινες θά ληφθοῦν μετά τήν διεξαχθησομένην συζήτησιν θά περιληφθοῦν εἰς πρακτικόν, τό ὁποῖον θά ὑποβληθῇ εἰς τήν Κυβέρνησιν. Μέ τήν κατάστασιν τῆς Δικαιοσύνης ἠσχολήθη, ὡς γνωστόν, καί ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων, ὡς καί ἡ Ὁμοσπονδία δικαστικῶν ὑπαλλήλων, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει ἀποκαρδιωτικήν τήν κατάστασιν εἰς τόν τομέα τῆς δικαστηριακῆς ὀργανώσεως, ὡς καί τόν τομέα τῆς βελτιώσεως τοῦ προσωπικοῦ τῶν δικαστηρίων.

Απόψεις

ΚΚΕ: Ἤθελε νά καταλάβει τήν B. Ἑλλάδα μέ «δανεικά» ὅπλα ἀπό τούς ναζί

Εφημερίς Εστία
Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο

Ἄρρητα ρήματα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

Εφημερίς Εστία
«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ἡ μόνη «ἐλπίδα» στόν χιονιᾶ ἦταν τό ρεπορτάζ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐκεῖνο πού μέ ἐκνευρίζει στίς περιπτώσεις πού…

Σάββατον, 27 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ