Παρασκευή, 12 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΓΛΕΝΤΙ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀγκύρας: «Εἰς τό χωρίον Γικουμουλτζέ ἀπό τριημέρου, ὅλοι οἱ κάτοικοι διασκεδάζουν καί ἀπέχουν τῶν ἐργασιῶν των. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ 75ετής ἑκατομμυριοῦχος γαιοκτήμων Ἀχμέτ Ἐρδογάν ἐνυμφεύθη μέ τήν 25ετίδα Φατιμέ, διά δέ τόν ἑορτασμόν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πού διαρκεῖ ἐπί τριήμερον διέθεσε τά πάντα ὁ εὐτυχής γαμπρός». Αὐτός εἶναι, πράγματι, ὁ μόνος ἑορτασμός, τόν ὁποῖον ἠμπορεῖ νά κάμῃ ὁ γηραιός ἑκατομμυριοῦχος. Διότι, ὅπως λέγεται καί εἰς μίαν παλαιάν Γαλλικήν κωμωδίαν, «εἰς τά νυκτικά, δέν ὑπάρχει τσέπη διά τό πορτοφόλι».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐκλήθη διά σήμερον τήν μεσημβρίαν μέ θέμα ἀνακοινώσεις τοῦ προέδρου κ. Κ. Καυκᾶ ἐπί τῆς ἐν γένει Δικαιοσύνης. Αἱ ἀποφάσεις αἵτινες θά ληφθοῦν μετά τήν διεξαχθησομένην συζήτησιν θά περιληφθοῦν εἰς πρακτικόν, τό ὁποῖον θά ὑποβληθῇ εἰς τήν Κυβέρνησιν. Μέ τήν κατάστασιν τῆς Δικαιοσύνης ἠσχολήθη, ὡς γνωστόν, καί ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων, ὡς καί ἡ Ὁμοσπονδία δικαστικῶν ὑπαλλήλων, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει ἀποκαρδιωτικήν τήν κατάστασιν εἰς τόν τομέα τῆς δικαστηριακῆς ὀργανώσεως, ὡς καί τόν τομέα τῆς βελτιώσεως τοῦ προσωπικοῦ τῶν δικαστηρίων.

Απόψεις

«Τενεκές» καί ὁ κ. Γκρῆνμπεργκ;

Εφημερίς Εστία
Ἀπελύθη ἀπό τήν ΝΔ ὁ ἀρχιτέκτων τῆς νίκης τῶν ἐθνικῶν ἐκλογῶν τοῦ 2023 Ἀμερικανός σύμβουλος – Μαρινάκης: «Ἦταν συμβασιοῦχος» – Ἐπιχείρησις ἐπιρρίψεως εὐθυνῶν γιά τήν ἧττα στόν ἐπικοινωνιολόγο – Ἠρνήθη νά γίνει «μαῦρο πρόβατο» ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης, μετακινούμενος στό ΥΠΕΞ

Ἡ φρόνιμος Ἐκκλησία σκύβει τό κεφάλι

Μανώλης Κοττάκης
ΣΕ προηγούμενο σημείωμά μας ἐπικεντρωθήκαμε στήν φθορά πού ὑπέστησαν σέ αὐτές τίς εὐρωεκλογές ὁρισμένοι «θεσμοί» ὅπως τά κόμματα, τά Μέσα Ἐνημερώσεως καί οἱ ἑταιρεῖες δημοσκοπήσεων.

Ἀλέξης Πατέλης: Δραματικές περικοπές στά ἐπιδόματα τουρισμοῦ, τέκνων, μητρότητος

Εφημερίς Εστία
ΜΑΧΑΙΡΙ στό ἐποχικό ἐπίδομα πού λαμβάνουν οἱ ἐργαζόμενοι στόν τουρισμό ἐν ὀνόματι τῆς αὐξήσεως τῶν θέσεων ἐργασίας καί πλήρη ἀναθεώρηση τῆς ἐπιδοματικῆς πολιτικῆς σχεδιάζει ἡ Κυβέρνησις.

Ἀπό τήν Μελβούρνη ἐπί κοντῷ μέχρι τήν Ρώμη

Δημήτρης Καπράνος
Πολύ δυνατός ἀθλητής ὁ Ἐμμανουήλ Καραλῆς.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΠΛΑΝΗ