Παρασκευή, 12 Ἰανουαρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΤΟ ΜΟΝΟΝ ΓΛΕΝΤΙ

Μεταδίδεται ἐξ Ἀγκύρας: «Εἰς τό χωρίον Γικουμουλτζέ ἀπό τριημέρου, ὅλοι οἱ κάτοικοι διασκεδάζουν καί ἀπέχουν τῶν ἐργασιῶν των. Ὁ λόγος εἶναι ὅτι ὁ 75ετής ἑκατομμυριοῦχος γαιοκτήμων Ἀχμέτ Ἐρδογάν ἐνυμφεύθη μέ τήν 25ετίδα Φατιμέ, διά δέ τόν ἑορτασμόν αὐτοῦ τοῦ γεγονότος πού διαρκεῖ ἐπί τριήμερον διέθεσε τά πάντα ὁ εὐτυχής γαμπρός». Αὐτός εἶναι, πράγματι, ὁ μόνος ἑορτασμός, τόν ὁποῖον ἠμπορεῖ νά κάμῃ ὁ γηραιός ἑκατομμυριοῦχος. Διότι, ὅπως λέγεται καί εἰς μίαν παλαιάν Γαλλικήν κωμωδίαν, «εἰς τά νυκτικά, δέν ὑπάρχει τσέπη διά τό πορτοφόλι».

 

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ἡ Ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου ἐκλήθη διά σήμερον τήν μεσημβρίαν μέ θέμα ἀνακοινώσεις τοῦ προέδρου κ. Κ. Καυκᾶ ἐπί τῆς ἐν γένει Δικαιοσύνης. Αἱ ἀποφάσεις αἵτινες θά ληφθοῦν μετά τήν διεξαχθησομένην συζήτησιν θά περιληφθοῦν εἰς πρακτικόν, τό ὁποῖον θά ὑποβληθῇ εἰς τήν Κυβέρνησιν. Μέ τήν κατάστασιν τῆς Δικαιοσύνης ἠσχολήθη, ὡς γνωστόν, καί ἡ Ἕνωσις Δικαστῶν καί Εἰσαγγελέων, ὡς καί ἡ Ὁμοσπονδία δικαστικῶν ὑπαλλήλων, ἡ ὁποία χαρακτηρίζει ἀποκαρδιωτικήν τήν κατάστασιν εἰς τόν τομέα τῆς δικαστηριακῆς ὀργανώσεως, ὡς καί τόν τομέα τῆς βελτιώσεως τοῦ προσωπικοῦ τῶν δικαστηρίων.

Απόψεις

Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Εφημερίς Εστία
Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

«Ἄν μᾶς δώσεις τόν Παπαγγελόπουλο…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΑΝΤΟΤΕ πίστευα ὅτι ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά πού…

Φρένο στήν πρόωρη συνταξιοδότηση στό Δημόσιο

Εφημερίς Εστία
Στό Ὑπουργεῖο Ἐργασίας ἡ εὐθύνη τῆς τελικῆς ἀποφάσεως

Ἄς μήν ἀναμασᾶμε κάθε τουρκική «μπαλαφάρα»

Δημήτρης Καπράνος
Πόσο στά σοβαρά μπορεῖ νά παίρνει κανείς –ἄς ποῦμε– τόν Κιλιτσντάρογλου ἤ τόν Μπαχτσελί;

Τετάρτη, 4 Ἰουλίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ