Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΙΣΑΦΙ ΠΛΕΟΝ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ προσωρινός Γεν. Γραμματεύς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. Οὔ Θάδ ἐζήτησεν, ὅπως ἐπιβληθοῦν βαρύταται ποιναί εἰς τούς “ἄφρονας” στρατιώτας τῆς Κατάγκα, οἱ ὁποῖοι ἔδειραν ἀνηλεῶς δύο ἀνωτάτους ἀξιωματούχους τοῦ ΟΗΕ εἰς Κογκό, κατά τήν διάρκειαν ἐπισήμου γεύματος δοθέντος ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ κ. Τόδδ». Ἀλλά διατί τούς χαρακτηρίζει «ἄφρονας» ὁ κ. Γεν. Γραμματεύς; Ἡμεῖς ἐδῶ, τοὐλάχιστον, συμφωνοῦμε μέ αὐτό, πού ἔκαμαν οἱ στρατιῶται τῆς Κατάγκα. Διότι, πρέπει νά ὁμολογηθῇ, ὅτι καί εἰς τάς Ἀθήνας τά ἐπίσημα γεύματα ἔχουν παραγίνει ἐπ’ ἐσχάτων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Τήν 10.30 π.μ. τῆς Κυριακῆς εἰς τό Σύνταγμα Χωροφυλακῆς Χατζηγιάννη θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ τῶν πεσόντων ἀξιωματικῶν καί ἀνδρῶν τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, κατά τήν ἀντιμετώπισιν καί καταστολήν τῆς ἐνόπλου κομμουνιστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Δεκεμβρίου 1944. Εἰς τήν τελετήν θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ Διάδοχος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Απόψεις

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923