Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΙΣΑΦΙ ΠΛΕΟΝ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ προσωρινός Γεν. Γραμματεύς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. Οὔ Θάδ ἐζήτησεν, ὅπως ἐπιβληθοῦν βαρύταται ποιναί εἰς τούς “ἄφρονας” στρατιώτας τῆς Κατάγκα, οἱ ὁποῖοι ἔδειραν ἀνηλεῶς δύο ἀνωτάτους ἀξιωματούχους τοῦ ΟΗΕ εἰς Κογκό, κατά τήν διάρκειαν ἐπισήμου γεύματος δοθέντος ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ κ. Τόδδ». Ἀλλά διατί τούς χαρακτηρίζει «ἄφρονας» ὁ κ. Γεν. Γραμματεύς; Ἡμεῖς ἐδῶ, τοὐλάχιστον, συμφωνοῦμε μέ αὐτό, πού ἔκαμαν οἱ στρατιῶται τῆς Κατάγκα. Διότι, πρέπει νά ὁμολογηθῇ, ὅτι καί εἰς τάς Ἀθήνας τά ἐπίσημα γεύματα ἔχουν παραγίνει ἐπ’ ἐσχάτων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Τήν 10.30 π.μ. τῆς Κυριακῆς εἰς τό Σύνταγμα Χωροφυλακῆς Χατζηγιάννη θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ τῶν πεσόντων ἀξιωματικῶν καί ἀνδρῶν τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, κατά τήν ἀντιμετώπισιν καί καταστολήν τῆς ἐνόπλου κομμουνιστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Δεκεμβρίου 1944. Εἰς τήν τελετήν θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ Διάδοχος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Απόψεις

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ