Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΙΣΑΦΙ ΠΛΕΟΝ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ προσωρινός Γεν. Γραμματεύς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. Οὔ Θάδ ἐζήτησεν, ὅπως ἐπιβληθοῦν βαρύταται ποιναί εἰς τούς “ἄφρονας” στρατιώτας τῆς Κατάγκα, οἱ ὁποῖοι ἔδειραν ἀνηλεῶς δύο ἀνωτάτους ἀξιωματούχους τοῦ ΟΗΕ εἰς Κογκό, κατά τήν διάρκειαν ἐπισήμου γεύματος δοθέντος ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ κ. Τόδδ». Ἀλλά διατί τούς χαρακτηρίζει «ἄφρονας» ὁ κ. Γεν. Γραμματεύς; Ἡμεῖς ἐδῶ, τοὐλάχιστον, συμφωνοῦμε μέ αὐτό, πού ἔκαμαν οἱ στρατιῶται τῆς Κατάγκα. Διότι, πρέπει νά ὁμολογηθῇ, ὅτι καί εἰς τάς Ἀθήνας τά ἐπίσημα γεύματα ἔχουν παραγίνει ἐπ’ ἐσχάτων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Τήν 10.30 π.μ. τῆς Κυριακῆς εἰς τό Σύνταγμα Χωροφυλακῆς Χατζηγιάννη θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ τῶν πεσόντων ἀξιωματικῶν καί ἀνδρῶν τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, κατά τήν ἀντιμετώπισιν καί καταστολήν τῆς ἐνόπλου κομμουνιστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Δεκεμβρίου 1944. Εἰς τήν τελετήν θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ Διάδοχος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Απόψεις

Ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπαντᾶ στόν κ. Βενιζέλο ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στό Facebook κατά τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀνάρτησή της σχετικά μέ τίς ὑποκλοπές

Ὁ Εὐάγγελος ἀποχωρεῖ ἀπό τό ἀντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο καί ὀνειρεύεται τήν μετά Μητσοτάκη ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
Στίς 10 Iουνίου τοῦ τρέχοντος ἔτους…

Σέ τουρκική ζώνη παραμένει τό πλωτό γεωτρύπανο

Εφημερίς Εστία
Πανηγυρικός ἀπόπλους τοῦ «Ἀμπντουλχαμίντ χάν»

Ἡ ἐγκατάλειψη τοῦ σπουδαίου Ἰαματικοῦ Τουρισμοῦ

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά ἐπιμείνω στό θέμα τῆς ὑποβαθμίσεως τῶν ἑλληνικῶν λουτροπόλεων καί ἰαματικῶν πηγῶν

Παρασκευή, 10 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ