Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 1961

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΝΙΣΑΦΙ ΠΛΕΟΝ

Ἐκ Ν. Ὑόρκης τηλεγραφοῦν: «Ὁ προσωρινός Γεν. Γραμματεύς τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν κ. Οὔ Θάδ ἐζήτησεν, ὅπως ἐπιβληθοῦν βαρύταται ποιναί εἰς τούς “ἄφρονας” στρατιώτας τῆς Κατάγκα, οἱ ὁποῖοι ἔδειραν ἀνηλεῶς δύο ἀνωτάτους ἀξιωματούχους τοῦ ΟΗΕ εἰς Κογκό, κατά τήν διάρκειαν ἐπισήμου γεύματος δοθέντος ἐκεῖ πρός τιμήν τοῦ Ἀμερικανοῦ γερουσιαστοῦ κ. Τόδδ». Ἀλλά διατί τούς χαρακτηρίζει «ἄφρονας» ὁ κ. Γεν. Γραμματεύς; Ἡμεῖς ἐδῶ, τοὐλάχιστον, συμφωνοῦμε μέ αὐτό, πού ἔκαμαν οἱ στρατιῶται τῆς Κατάγκα. Διότι, πρέπει νά ὁμολογηθῇ, ὅτι καί εἰς τάς Ἀθήνας τά ἐπίσημα γεύματα ἔχουν παραγίνει ἐπ’ ἐσχάτων!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΔΕΗΣΙΣ ΕΙΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΗ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ

Τήν 10.30 π.μ. τῆς Κυριακῆς εἰς τό Σύνταγμα Χωροφυλακῆς Χατζηγιάννη θά τελεσθῇ ἐπιμνημόσυνος δέησις ὑπέρ τῶν πεσόντων ἀξιωματικῶν καί ἀνδρῶν τῶν Σωμάτων Ἀσφαλείας, κατά τήν ἀντιμετώπισιν καί καταστολήν τῆς ἐνόπλου κομμουνιστικῆς ἐπιβολῆς τοῦ Δεκεμβρίου 1944. Εἰς τήν τελετήν θά παραστοῦν ὁ Βασιλεύς, ὁ Διάδοχος, τά μέλη τῆς Κυβερνήσεως καί ἄλλοι ἐπίσημοι.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ