ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 9 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΝ!

«Ὡς μεταδίδεται, δραματικόν ἔργον τοῦ Νίκου Καζαντζάκη θά ἀναβιβασθῇ εἰς θέατρον τῆς Νέας Ὑόρκης τόν προσεχῆ Νοέμβριον. Τό δραματικόν τοῦτο ἔργον ὑπό τόν τίτλον “Νά γίνουν στάχτη” εἶναι τό πρῶτον τοῦ ἀποθανόντος συγγραφέως, τό ὁποῖον ἀναβιβάζεται εἰς θέατρον τῆς Νέας Ὑόρκης». Ὑποθέτομεν, ὅτι θά εἶναι καί τό τελευταῖον! Διότι ἔργον, ὑπό τόν τίτλον «Νά γίνουν στάχτη», εἶναι ἀπίθανον νά ἐπιτύχῃ, καθ’ ἥν στιγμήν ὑπογράφονται συμφωνίαι διά τήν κατάπαυσιν τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΠΕΠΕΙΡΑΘΗΣΑΝ
ΑΝΕΠΙΤΥΧΩΣ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ

Ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ ἀστυνομία τοῦ Ἀνατολικοῦ Βερολίνου ἤνοιξε χθές τήν νύκτα πῦρ ἐναντίον δύο ἀτόμων τά ὁποῖα ἀπεπειράθησαν νά διαφύγουν ἐκ τοῦ Ἀνατολικοῦ εἰς τό Δυτικόν Βερολῖνον. Ταῦτα δέν ἔφθασαν εἰς τό Δυτικόν Βερολῖνον, ὡς δέ ὑποτίθεται συνελήφθησαν ὑπό τῶν κομμουνιστῶν ἀστυνομικῶν. Εἰς ἀνακοίνωσίν της, ἡ ἀστυνομία τοῦ Δυτικοῦ Βερολίνου διευκρινίζει ὅτι ἐρυθροί φρουροί, ὡπλισμένοι μέ ὁπλοπολυβόλα, ἔρριψαν εἴκοσι περίπου βολάς εἰς σημεῖον τῆς μεθορίου, κείμενον μεταξύ τῆς συνοικίας Τρέπτοου τοῦ Ἀνατολικοῦ Βερολίνου καί τοῦ Νουκόελν τοῦ Δυτικοῦ.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ