Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ

Γράφει μία ἐφημερίς: «Ἐπηλήθευσαν αἱ προβλέψεις τοῦ γνωστοῦ τηλεπαθητικοῦ μέντιουμ μεγάλων ἀποστάσεων κ. Ε. Κ., πού εἶχε προφητεύσει, ὅτι “θά ἔχουμε ἐκπλήξεις” κατά τάς ἐκλογάς». Ὡς γνωστόν, ὅμως, δέν ὑπάρχουν ἐκλογαί χωρίς ἐκπλήξεις, τόσον διά τούς νικητάς ὅσον καί τούς ἡττημένους. Ἀσφαλῶς δέ, τήν ἀνωτέρω προφητείαν θά τήν εἶχαν κάμει χιλιάδες Ἀθηναῖοι, χωρίς νά εἶναι… μέντια μεγάλων ἀποστάσεων. Ἐφ᾽ ᾧ καί πολλοί προφητεύουν, τώρα, μετά βεβαιότητος, ὅτι «τήν Πρωτοχρονιά, θά ἔχουμε δῶρα»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ «ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ»
ΜΟΣΧΑ

Κατά τήν χθεσινήν δεξίωσιν εἰς τό Κρεμλῖνον, ἐπί τῇ 46ῃ ἐπετείῳ τῆς μπολσεβικικῆς ἐπαναστάσεως, ὁ πρόεδρος τῆς ἑταιρείας «Κόκα-Κόλα» κ. Ὤστιν, ἐπρότεινεν ὅπως ἡ Ρωσσία εἰσαγάγῃ «Κόκα-Κόλα», ἐφ’ ὅσον ὁ κ. Κροῦστσεφ ἐπιθυμεῖ νά αὐξήσῃ τήν ποσότητα καί τήν ποιότητα τῶν εἰδῶν καταναλώσεως, τά ὁποῖα τεθοῦν εἰς τήν διάθεσιν τοῦ Σοβιετικοῦ λαοῦ. Ὁ ἀντιπρόεδρος κ. Μικογιάν ἀπήντησεν, ὅτι τό θέμα τοῦτο ἔχει ἤδη μελετηθῇ καί ὅτι ὁ ἴδιος ἐπεχείρησε νά εἰσαγάγῃ «Κόκα-Κόλα» εἰς τήν Ρωσσίαν τό 1936, προσέθεσεν, ὅμως, ὅτι οἱ Ρῶσσοι ἔχουν ἐκδηλώσει σαφῶς τήν προτίμησίν των διά τό «Κβάς» (ποτόν παρασκευαζόμενον ἀπό ἄρτον ὑποστάντα ἐλαφράν ζύμωσιν).

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις