Παρασκευή, 8 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΑ
ΕΚ ΠΟΝΤΙΚΩΝ

«Τό Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων τῆς Ἰνδονησίας ἀπηγόρευσεν εἰς τούς κατοίκους τῆς νήσου Ἰάβας ὅπως παρασκευάζουν φαγητά ἀπό ποντικούς, μέ τήν αἰτιολογίαν ὅτι τά ἐν λόγῳ τρωκτικά ἀνήκουν εἰς τήν κατηγορίαν τῶν ζώων ἐκείνων, ἡ ἐξόντωσις τῶν ὁποίων διά λόγους ὑγιεινῆς ζητεῖται ἀπό τόν πρωφήτην Μωάμεθ. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι τό μαγείρευμα τῶν ποντικῶν ἐπεξετάθη τελευταίως λόγῳ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ». Ἀλλά καί εἰς τόν μή μωαμεθανικόν κόσμον, οἱ ποντικοί ἐξοντώνονται, διά τούς ἰδίους λόγους –μέ τήν διαφοράν ὅτι, οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν, πρός τόν σκοπόν αὐτόν γάτες! Φαίνεται, ὅμως, ὅτι εἰς τήν Ἰάβαν λόγῳ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, ᾑ γάτες θά ἐφαγώθησαν πρό πολλοῦ, ὡς «λαγός σαλμί»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΕΡ 30ΠΛΑΣΙΑ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ

Συμφώνως πρός τά περιλαμβανόμενα εἰς τήν Στατιστικήν Ἐπετηρίδα τοῦ 1962 στοιχεῖα, ἐντός μιᾶς δεκαετίας, ἡ κίνησις τραπεζῶν αἵματος ηὐξήθη κατά 32 φοράς. Οὕτω αἱ τράπεζαι αἵματος, ἐνῷ κατά τό 1952 εἶχαν συλλέξει 317 λίτρ. αἵματος, κατά τό 1962 συνέλεξαν 10.390 λίτρας. Κατά τό 1952 ἐγένοντο 1.161 αἱμοληψίαι καί τό 1961 32.803. Τήν μεγαλειτέραν κίνησιν παρουσιάζει ἡ περιοχή Ἀττικῆς, ὅπου κατά τό 1961 ἐγένοντο 25.770 αἱμοληψίαι ἀποδώσασαι 8.052 λιτρ. αἵματος.

Απόψεις

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ