Παρασκευή, 8 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΑ
ΕΚ ΠΟΝΤΙΚΩΝ

«Τό Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων τῆς Ἰνδονησίας ἀπηγόρευσεν εἰς τούς κατοίκους τῆς νήσου Ἰάβας ὅπως παρασκευάζουν φαγητά ἀπό ποντικούς, μέ τήν αἰτιολογίαν ὅτι τά ἐν λόγῳ τρωκτικά ἀνήκουν εἰς τήν κατηγορίαν τῶν ζώων ἐκείνων, ἡ ἐξόντωσις τῶν ὁποίων διά λόγους ὑγιεινῆς ζητεῖται ἀπό τόν πρωφήτην Μωάμεθ. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι τό μαγείρευμα τῶν ποντικῶν ἐπεξετάθη τελευταίως λόγῳ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ». Ἀλλά καί εἰς τόν μή μωαμεθανικόν κόσμον, οἱ ποντικοί ἐξοντώνονται, διά τούς ἰδίους λόγους –μέ τήν διαφοράν ὅτι, οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν, πρός τόν σκοπόν αὐτόν γάτες! Φαίνεται, ὅμως, ὅτι εἰς τήν Ἰάβαν λόγῳ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, ᾑ γάτες θά ἐφαγώθησαν πρό πολλοῦ, ὡς «λαγός σαλμί»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΕΡ 30ΠΛΑΣΙΑ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ

Συμφώνως πρός τά περιλαμβανόμενα εἰς τήν Στατιστικήν Ἐπετηρίδα τοῦ 1962 στοιχεῖα, ἐντός μιᾶς δεκαετίας, ἡ κίνησις τραπεζῶν αἵματος ηὐξήθη κατά 32 φοράς. Οὕτω αἱ τράπεζαι αἵματος, ἐνῷ κατά τό 1952 εἶχαν συλλέξει 317 λίτρ. αἵματος, κατά τό 1962 συνέλεξαν 10.390 λίτρας. Κατά τό 1952 ἐγένοντο 1.161 αἱμοληψίαι καί τό 1961 32.803. Τήν μεγαλειτέραν κίνησιν παρουσιάζει ἡ περιοχή Ἀττικῆς, ὅπου κατά τό 1961 ἐγένοντο 25.770 αἱμοληψίαι ἀποδώσασαι 8.052 λιτρ. αἵματος.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.