ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 8 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΓΕΥΜΑΤΑ
ΕΚ ΠΟΝΤΙΚΩΝ

«Τό Ὑπουργεῖον Θρησκευμάτων τῆς Ἰνδονησίας ἀπηγόρευσεν εἰς τούς κατοίκους τῆς νήσου Ἰάβας ὅπως παρασκευάζουν φαγητά ἀπό ποντικούς, μέ τήν αἰτιολογίαν ὅτι τά ἐν λόγῳ τρωκτικά ἀνήκουν εἰς τήν κατηγορίαν τῶν ζώων ἐκείνων, ἡ ἐξόντωσις τῶν ὁποίων διά λόγους ὑγιεινῆς ζητεῖται ἀπό τόν πρωφήτην Μωάμεθ. Δέον νά σημειωθῇ ὅτι τό μαγείρευμα τῶν ποντικῶν ἐπεξετάθη τελευταίως λόγῳ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ». Ἀλλά καί εἰς τόν μή μωαμεθανικόν κόσμον, οἱ ποντικοί ἐξοντώνονται, διά τούς ἰδίους λόγους –μέ τήν διαφοράν ὅτι, οἱ ἄνθρωποι χρησιμοποιοῦν, πρός τόν σκοπόν αὐτόν γάτες! Φαίνεται, ὅμως, ὅτι εἰς τήν Ἰάβαν λόγῳ τοῦ ὑπερπληθυσμοῦ, ᾑ γάτες θά ἐφαγώθησαν πρό πολλοῦ, ὡς «λαγός σαλμί»!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΥΠΕΡ 30ΠΛΑΣΙΑ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ

Συμφώνως πρός τά περιλαμβανόμενα εἰς τήν Στατιστικήν Ἐπετηρίδα τοῦ 1962 στοιχεῖα, ἐντός μιᾶς δεκαετίας, ἡ κίνησις τραπεζῶν αἵματος ηὐξήθη κατά 32 φοράς. Οὕτω αἱ τράπεζαι αἵματος, ἐνῷ κατά τό 1952 εἶχαν συλλέξει 317 λίτρ. αἵματος, κατά τό 1962 συνέλεξαν 10.390 λίτρας. Κατά τό 1952 ἐγένοντο 1.161 αἱμοληψίαι καί τό 1961 32.803. Τήν μεγαλειτέραν κίνησιν παρουσιάζει ἡ περιοχή Ἀττικῆς, ὅπου κατά τό 1961 ἐγένοντο 25.770 αἱμοληψίαι ἀποδώσασαι 8.052 λιτρ. αἵματος.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.