Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΟΙΞΙΝ

Ἐκ Χανίων μεταδίδεται, ὅτι, ὁμιλῶν ἐκεῖ πρός τήν Νεολαίαν του, ὁ κ. Σ. Βενιζέλος εἶπε: «Χάρις εἰς τήν συμπαράστασιν τῆς νεολαίας, ὁ διεξαγόμενος ἀγών τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, πολύ συντόμως θά ἐπιτύχῃ τήν ἐξομάλυνσιν τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς χώρας». Ἐν τούτοις, καί πρός ἑνός περίπου ἔτους, ὁ κ. Βενιζέλος εἶχε προβλέψει, ὅτι ὁ «ἀνένδοτος ἀγών» θά ἔληγε τήν ἄνοιξιν τοῦ 1963. Τώρα ἐφθάσαμεν εἰς τήν ἄνοιξιν αὐτήν, καί μᾶς λέγει πάλιν «πολύ συντόμως»! Ἄραγε νά ἐννοῇ τήν… ἄνοιξιν τοῦ 64;… Ἀλλά, δι’ αὐτό, δέν ἐχρειάζετο ὁ ἀνένδοτος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΚ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Ὁ κ. Ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν προήδρευσε, χθές τήν 2αν μ.μ. εἰς τήν Διεύθυνσιν τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας συσκέψεως, καθ’ ἥν συνεζητήθη τό θέμα τῆς λήψεως μέτρων, διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, πού προκαλεῖται ἀπό τά προσγειούμενα καί ἀπογειούμενα εἰς τόν ἀερολιμένα Ἑλληνικοῦ ἀεροσκάφη τῶν ξένων Ἑταιρειῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν μετέσχον ἐκτός τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν καί τεχνικοί τῆς Ἀεροπορίας, οἱ ὁποῖοι ἐπρότειναν διάφορα μέτρα, διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου τῶν ἀεροπλάνων.

Απόψεις

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ