Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΠΟ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
ΕΙΣ ΑΝΟΙΞΙΝ

Ἐκ Χανίων μεταδίδεται, ὅτι, ὁμιλῶν ἐκεῖ πρός τήν Νεολαίαν του, ὁ κ. Σ. Βενιζέλος εἶπε: «Χάρις εἰς τήν συμπαράστασιν τῆς νεολαίας, ὁ διεξαγόμενος ἀγών τῆς Ἑνώσεως Κέντρου, πολύ συντόμως θά ἐπιτύχῃ τήν ἐξομάλυνσιν τῆς πολιτικῆς καταστάσεως τῆς χώρας». Ἐν τούτοις, καί πρός ἑνός περίπου ἔτους, ὁ κ. Βενιζέλος εἶχε προβλέψει, ὅτι ὁ «ἀνένδοτος ἀγών» θά ἔληγε τήν ἄνοιξιν τοῦ 1963. Τώρα ἐφθάσαμεν εἰς τήν ἄνοιξιν αὐτήν, καί μᾶς λέγει πάλιν «πολύ συντόμως»! Ἄραγε νά ἐννοῇ τήν… ἄνοιξιν τοῦ 64;… Ἀλλά, δι’ αὐτό, δέν ἐχρειάζετο ὁ ἀνένδοτος!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΘΟΡΥΒΟΣ
ΕΚ ΤΩΝ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ

Ὁ κ. Ὑπουργός τῶν Συγκοινωνιῶν προήδρευσε, χθές τήν 2αν μ.μ. εἰς τήν Διεύθυνσιν τῆς Πολιτικῆς Ἀεροπορίας συσκέψεως, καθ’ ἥν συνεζητήθη τό θέμα τῆς λήψεως μέτρων, διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου, πού προκαλεῖται ἀπό τά προσγειούμενα καί ἀπογειούμενα εἰς τόν ἀερολιμένα Ἑλληνικοῦ ἀεροσκάφη τῶν ξένων Ἑταιρειῶν. Εἰς τήν σύσκεψιν μετέσχον ἐκτός τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν καί τεχνικοί τῆς Ἀεροπορίας, οἱ ὁποῖοι ἐπρότειναν διάφορα μέτρα, διά τόν μετριασμόν τοῦ θορύβου τῶν ἀεροπλάνων.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!