Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΦΡΑΤΕΛΛΟΣ

«Ὁ Ἰταλός περιηγητής Ὄσκαρ Ἀλάνια ἐτῶν 22, μεταβάς εἰς τό Βυζαντινόν Mουσεῖον καί ἐπωφεληθείς τῆς ἀπουσίας τοῦ φύλακος ἀπό μίαν αἴθουσαν, ἀπέσπασεν ἀπό τόν τοῖχον καί ἔκρυψεν ὑπό τά ἐνδύματά του μικράν πλάκα μέ ἐπιγραφήν παλαιοχριστιανικήν μεγάλης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. Συνελήφθη ἐπί τόπου ἀπό ὄργανα τοῦ Γ΄ Παραρτήματος Ἀσφαλείας». Αὐτός ὁ νεαρός… Ἀλάνιας μίαν μόνον δικαιολογίαν θά ἔχῃ: Ὅτι, λόγῳ ἡλικίας, δέν ἐγνώριζε τήν λεηλασίαν πού ἔκαμαν εἰς τήν Ἑλλάδα οἱ συμπατριῶται του κατά τήν Κατοχήν· ἐσκέφθη νά κάμη τό… χρέος του ὡς ἄτομον, μέ μίαν μικράν λεηλασίαν τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ἁρμοδίως ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὅπου νοσηλεύεται ὁ τραυματισθείς χθές εἰς αὐτοκινητιστικόν δυστύχημα Πρίγκηψ Μιχαήλ, ὅτι οὗτος -λόγῳ, ἰδίως, τῆς ἐλαφρᾶς διασείσεως- ἔχει ἀνάγκην ἀναπαύσεως καί ὅτι ἀργότερον δέν ἀποκλείεται νά ἐκδοθῇ καί σχετικόν δελτίον. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπεσκέφθησαν τόν νοσηλευόμενον πρίγκηπα ὁ ὑπασπιστής του, ὁ Ἀρχηγός τῆς Χωροφυλακῆς κ. Βαρδουλάκης, καθώς καί τινές αὐλικοί.

Απόψεις

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ!