Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΦΡΑΤΕΛΛΟΣ

«Ὁ Ἰταλός περιηγητής Ὄσκαρ Ἀλάνια ἐτῶν 22, μεταβάς εἰς τό Βυζαντινόν Mουσεῖον καί ἐπωφεληθείς τῆς ἀπουσίας τοῦ φύλακος ἀπό μίαν αἴθουσαν, ἀπέσπασεν ἀπό τόν τοῖχον καί ἔκρυψεν ὑπό τά ἐνδύματά του μικράν πλάκα μέ ἐπιγραφήν παλαιοχριστιανικήν μεγάλης ἀρχαιολογικῆς ἀξίας. Συνελήφθη ἐπί τόπου ἀπό ὄργανα τοῦ Γ΄ Παραρτήματος Ἀσφαλείας». Αὐτός ὁ νεαρός… Ἀλάνιας μίαν μόνον δικαιολογίαν θά ἔχῃ: Ὅτι, λόγῳ ἡλικίας, δέν ἐγνώριζε τήν λεηλασίαν πού ἔκαμαν εἰς τήν Ἑλλάδα οἱ συμπατριῶται του κατά τήν Κατοχήν· ἐσκέφθη νά κάμη τό… χρέος του ὡς ἄτομον, μέ μίαν μικράν λεηλασίαν τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Ἁρμοδίως ἀνεκοινώθη ἐκ τοῦ Νοσοκομείου τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ὅπου νοσηλεύεται ὁ τραυματισθείς χθές εἰς αὐτοκινητιστικόν δυστύχημα Πρίγκηψ Μιχαήλ, ὅτι οὗτος -λόγῳ, ἰδίως, τῆς ἐλαφρᾶς διασείσεως- ἔχει ἀνάγκην ἀναπαύσεως καί ὅτι ἀργότερον δέν ἀποκλείεται νά ἐκδοθῇ καί σχετικόν δελτίον. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπεσκέφθησαν τόν νοσηλευόμενον πρίγκηπα ὁ ὑπασπιστής του, ὁ Ἀρχηγός τῆς Χωροφυλακῆς κ. Βαρδουλάκης, καθώς καί τινές αὐλικοί.

Απόψεις

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…