ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΝ!

«Ὁ κ. Ἀρμάνδος Μπάσκοπ, ἐκ τῶν σημαντικωτέρων στελεχῶν τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Ἐπαναστατικοῦ Κινήματος, πού κυβερνᾷ τήν Βολιβίαν, ἐκλήθη εἰς μονομαχίαν ὑπό τῆς κ. Ρόζας ντέ Λούρτς, μέλους τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κινήματος. Ἡ κ. ντέ Λούρτς ἐθεώρησεν ἑαυτήν προσβληθεῖσαν ὑπό τοῦ κ. Μπάσκοπ, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε τήν διαγραφήν αὐτῆς ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος». Ἡ εἴδησις δέν λέγει, διατί ὁ κ. Ἀρμάνδος εἶχε ζητήσει τήν διαγραφήν τῆς κ. Ρόζας· ὁπωσδήποτε, ὅμως, εἶχεν ἄδικον, διότι τά κινήματα χρειάζονται τάς γυναῖκας καί γυναῖκες… τά κινήματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΧΙΛΤΟΝ

Ἐντός τῆς ἡμέρας, μηχανικοί τοῦ Ὑπ. Βιομηχανίας καί ἀξιωματικοί τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων καί τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος θά ἐνεργήσουν αὐτοψίαν εἰς τά ὑπόγεια τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον», προκειμένου νά διαπιστώσουν τάς συνθήκας ὑπό τάς ὁποίας προῆλθε τό πῦρ τάς πρωινάς ὥρας χθές.

Ὡς ἐγνώσθη, ὁ χῶρος καί τά μηχανήματα, εἰς τά ὁποῖα προεκλήθη ἐκ τῆς πυρκαϊᾶς ζημία 2,5 περίπου ἑκατομμυρίων δραχμῶν, ἦσαν ἠσφαλισμένα ἀντί 47 ἑκατομ. δραχμῶν.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ