ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΙΣ ΜΟΝΟΜΑΧΙΑΝ!

«Ὁ κ. Ἀρμάνδος Μπάσκοπ, ἐκ τῶν σημαντικωτέρων στελεχῶν τοῦ Ἐθνικιστικοῦ Ἐπαναστατικοῦ Κινήματος, πού κυβερνᾷ τήν Βολιβίαν, ἐκλήθη εἰς μονομαχίαν ὑπό τῆς κ. Ρόζας ντέ Λούρτς, μέλους τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ κινήματος. Ἡ κ. ντέ Λούρτς ἐθεώρησεν ἑαυτήν προσβληθεῖσαν ὑπό τοῦ κ. Μπάσκοπ, ὁ ὁποῖος ἐζήτησε τήν διαγραφήν αὐτῆς ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς τοῦ κόμματος». Ἡ εἴδησις δέν λέγει, διατί ὁ κ. Ἀρμάνδος εἶχε ζητήσει τήν διαγραφήν τῆς κ. Ρόζας· ὁπωσδήποτε, ὅμως, εἶχεν ἄδικον, διότι τά κινήματα χρειάζονται τάς γυναῖκας καί γυναῖκες… τά κινήματα!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΧΙΛΤΟΝ

Ἐντός τῆς ἡμέρας, μηχανικοί τοῦ Ὑπ. Βιομηχανίας καί ἀξιωματικοί τῆς Ἀστυνομίας Πόλεων καί τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος θά ἐνεργήσουν αὐτοψίαν εἰς τά ὑπόγεια τοῦ ξενοδοχείου «Χίλτον», προκειμένου νά διαπιστώσουν τάς συνθήκας ὑπό τάς ὁποίας προῆλθε τό πῦρ τάς πρωινάς ὥρας χθές.

Ὡς ἐγνώσθη, ὁ χῶρος καί τά μηχανήματα, εἰς τά ὁποῖα προεκλήθη ἐκ τῆς πυρκαϊᾶς ζημία 2,5 περίπου ἑκατομμυρίων δραχμῶν, ἦσαν ἠσφαλισμένα ἀντί 47 ἑκατομ. δραχμῶν.

Απόψεις

H SCYTALYS διοργανώνει Bootcamp στην Ανάπτυξη Λογισμικού

Εφημερίς Εστία
Bootcamp for Software Engineers and Software Testers

Ἐξ οἰκείων τά βέλη γιά τόν Πρωθυπουργό: Βαθμός 5,85 γιά τό Κράτος Δικαίου

Εφημερίς Εστία
Τό Κέντρο Φιλελευθέρων Μελετῶν τῶν Μιράντας Ξαφᾶ, Ἀριστείδη Χατζῆ, Ἀλέξανδρου Σκούρα καί Γρηγόρη Βαλλιανάτου κατατάσσει τήν Ἑλλάδα 25η στούς «27» τῆς ΕΕ

Ποιός θά προστατέψει ἐπί τέλους τούς ψηφοφόρους ἀπό τούς πολιτικούς;

Μανώλης Κοττάκης
Τό ἀτόπημα τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων – Κυρά Ἀφροσύνη!

Ἡ Ἐλίζα Βόζεμπεργκ καταγγέλλει τήν Τουρκία καί «σπάει» τήν γραμμή Μαξίμου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΚΡΩΣ προκλητική στάσις τῆς Τουρκίας τίς τελευταῖες ἡμέρες, μέ τίς παράνομες Navtex καί τίς ἀπειλές γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν, κινητοποίησε τήν εὐρωβουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ἐλίζα Βόζεμπεργκ.

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.