Παρασκευή, 7 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τήν ἐπιβολήν τῆς εἰς θάνατον καταδίκης καί, γενικῶς, αὐστηροτέρων ποινῶν εἰς τούς λαθρεμπόρους ναρκωτικῶν καί ἰδιαιτέρως τῆς ἰνδικῆς καννάβεως ἐζήτησε δι’ ἄρθρου της ἡ ἐφημερίς «Κομσομόλσκαγια Πράβδα». Ἡ ἐφημερίς ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἰνδική κάνναβις, τήν ὁποίαν καπνίζουν οἱ ἐργάται καί οἱ σπουδασταί εἰς τήν Δημοκρατίαν τοῦ Καζαχστάν, παράγεται εἰς κρατικά καί κολλεκτιβιστικά ἀγροκτήματα». Ὁ Λένιν εἶχε εἰπῆ, ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιον τῶν λαῶν· ἀλλά ἰδού ὅτι καί τά κολχόζ παράγουν ὄπιον – καί δή αὐτούσιον, μή μετουσιωμένον εἰς θρησκείαν! Φαίνεται ὅτι, πρό τοῦ φοβεροῦ θεάματος τοῦ ἐρυθροῦ παραδείσου, οἱ νεαροί κομμουνισταί καταφεύγουν εἰς τούς… τεχνητούς!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΣ
ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Τροχαίας Προαστείων καθωρίσθησαν ὡς μονόδρομοι ὡρισμέναι ὁδοί εἰς τά προάστεια Κηφισίας, Παλαιοῦ Ψυχικοῦ, Ἀμαρουσίου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης, Αἰγάλεω καί Ἐλευσῖνος. Ἐπίσης, ἀπηγορεύθη ἡ διέλευσις φορτηγῶν αὐτοκινήτων καί μοτοσυκλεττῶν ἀπό ὡρισμένας ὁδούς τῶν ὡς ἄνω προαστείων. Τέλος, διά τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐπί τῇ βάσει τοῦ κώδικος ὁδικῆς κυκλοφορίας, ὁρίζονται καί αἱ ὧραι σταθμεύσεως διά φόρτωσιν καί ἐκφόρτωσιν εἰς τάς ἐπί τούτῳ ὁριζομένας ὁδούς τῶν προαστείων Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Νέας Φιλαδελφείας καί Χαλανδρίου.

Απόψεις

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ