ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 7 Ἰουνίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Ἐκ Μόσχας τηλεγραφοῦν: «Τήν ἐπιβολήν τῆς εἰς θάνατον καταδίκης καί, γενικῶς, αὐστηροτέρων ποινῶν εἰς τούς λαθρεμπόρους ναρκωτικῶν καί ἰδιαιτέρως τῆς ἰνδικῆς καννάβεως ἐζήτησε δι’ ἄρθρου της ἡ ἐφημερίς «Κομσομόλσκαγια Πράβδα». Ἡ ἐφημερίς ἀναφέρει, ὅτι ἡ ἰνδική κάνναβις, τήν ὁποίαν καπνίζουν οἱ ἐργάται καί οἱ σπουδασταί εἰς τήν Δημοκρατίαν τοῦ Καζαχστάν, παράγεται εἰς κρατικά καί κολλεκτιβιστικά ἀγροκτήματα». Ὁ Λένιν εἶχε εἰπῆ, ὅτι ἡ θρησκεία εἶναι τό ὄπιον τῶν λαῶν· ἀλλά ἰδού ὅτι καί τά κολχόζ παράγουν ὄπιον – καί δή αὐτούσιον, μή μετουσιωμένον εἰς θρησκείαν! Φαίνεται ὅτι, πρό τοῦ φοβεροῦ θεάματος τοῦ ἐρυθροῦ παραδείσου, οἱ νεαροί κομμουνισταί καταφεύγουν εἰς τούς… τεχνητούς!..

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ
ΚΑΙ ΕΙΣ
ΤΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ

Δι’ ἀποφάσεως τῆς Διοικήσεως Χωροφυλακῆς Τροχαίας Προαστείων καθωρίσθησαν ὡς μονόδρομοι ὡρισμέναι ὁδοί εἰς τά προάστεια Κηφισίας, Παλαιοῦ Ψυχικοῦ, Ἀμαρουσίου, Χαλανδρίου, Φιλοθέης, Αἰγάλεω καί Ἐλευσῖνος. Ἐπίσης, ἀπηγορεύθη ἡ διέλευσις φορτηγῶν αὐτοκινήτων καί μοτοσυκλεττῶν ἀπό ὡρισμένας ὁδούς τῶν ὡς ἄνω προαστείων. Τέλος, διά τῆς αὐτῆς ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐπί τῇ βάσει τοῦ κώδικος ὁδικῆς κυκλοφορίας, ὁρίζονται καί αἱ ὧραι σταθμεύσεως διά φόρτωσιν καί ἐκφόρτωσιν εἰς τάς ἐπί τούτῳ ὁριζομένας ὁδούς τῶν προαστείων Κηφισίας, Ἀμαρουσίου, Νέας Φιλαδελφείας καί Χαλανδρίου.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ