ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΙ

«Τό δημοτικόν συμβούλιον τῆς μικρᾶς πόλεως τοῦ Ἀκρωτηρίου Κανάβεραλ πού ἀριθμεῖ 4.000 κατοίκων, ἀντιτίθεται εἰς τήν μεταβολήν τοῦ ὀνόματος τῆς τοποθεσίας εἰς Ἀκρωτήριον Κέννεδυ, ὡς εἶχε προτείνει μέλος τοῦ Κογκρέσσου». Ἐνῷ, ὅμως, εἰς τήν Ἀμερικήν, πατρίδα τοῦ Κέννεδυ, ἐκδηλοῦται κάποια δυσφορία διά τάς μετονομασίας, ἐδῶ εἰς τήν Ἑλλάδα ἀναγγέλλονται τοιαῦται καθημερινῶς: Ἡ λεωφόρος Σουνίου θά βαπτισθῇ Κέννεδυ, μία ὁδός Νέας Ἰωνίας τό ἴδιον∙ καί ἴσως καί, εἰς τάς Ἀθήνας, ἡ Πλατεῖα Ἀμερικῆς. Ἀλλά, τοὐλάχιστον, ἡ τελευταία ἔχει ποίαν τινά συγγένειαν μέ τόν Νέον Κόσμον!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΑΪΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
ΓΕΝΕΥΗ.

Ὁ γενικός γραμματεύς τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κ. Μπέερ ἐδήλωσεν ὅτι ἡ Λαϊκή Κίνα, ἡ ὁποία ἔχει πληθυσμόν ἀνερχόμενον περίπου εἰς 700.000.000 προσπαθεῖ καί πάλιν νά ἐπιβάλῃ ἔλεγχον ἐπί τῶν γεννήσεων εἰς τούς κατοίκους της. Ὁ κ. Μπέερ προσέθεσεν, ὅτι ὁ Κινεζικός Ἐρυθρός Σταυρός ἀποστέλλει συνεχῶς εἰς τάς πόλεις καί τήν ὕπαιθρον ἀνωτέρους ὑπαλλήλους, οἱ ὁποῖοι προσπαθοῦν νά πείσουν τόν πληθυσμόν τῆς χώρας ὅπως ἐφαρμόζῃ «οἰκογενειακόν προγραμματισμόν». Πάντως, αἱ Κινεζικαί ἀρχαί ἀποφεύγουν νά διανέμουν ἀντισυλληπτικά φάρμακα εἰς τόν Κινεζικόν πληθυσμόν.

Απόψεις

Περιδιαβαίνοντας τόν κόσμο τῆς τηλοψίας…

Δημήτρης Καπράνος
Καθηλωμένος στό κρεβάτι, ἔπειτα ἀπό μία αἰφνίδια περιπέτεια, ἐκ τῶν πραγμάτων ἀναγκάσθηκα νά ἔχω ἀνοιχτή τήν τηλεόραση.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΙΝΙΚΙΟΣ «ΣΕΡΕΝΑΤΑ»!

«Γκλίτσα πού σᾶς χρειάζεται!»

Εφημερίς Εστία
Οἱ …Βλάχοι «ξύπνησαν» μέ τά συνθήματα, τίς κόρνες τους καί τίς ἑλληνικές σημαῖες τούς Ἀθηναίους, οἱ ὁποῖοι τούς ὑπεδέχθησαν στούς δρόμους μέ χειροκροτήματα – Τό «Σύνταγμα» τῶν τρακτέρ ἔρριξε τόν σπόρο τῆς ἀμφισβητήσεως τοῦ πολιτικοῦ συστήματος – Ὄχι στήν Ἑλλάδα τῶν δύο ταχυτήτων – Συλλαλητήριο μέ Βαμβακάρη στήν Βουλή

«Μέ ποιό δικαίωμα Εὐρώπη;» ρωτᾶ ὁ …δικαιωματιστής!

Μανώλης Κοττάκης
ΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ εἶναι ἱκανός γιά ὅλα. Μπορεῖ νά λέει τήν μιά μέρα τά κανονικά καί τήν ἄλλη τά ἀντίθετα.

Ἐκβιασμός Κασσελάκη: Ἤ ἐγώ ἀρχηγός ἤ νέες ἐσωκομματικές ἐκλογές

Εφημερίς Εστία
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ρεῖ στήν Κουμουνδούρου. Τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι ἀπρόβλεπτο, καθώς μόνο στήν χθεσινή ἡμέρα εἴχαμε σφοδρή ἐπίθεση καί εὐθεῖα ἀμφισβήτηση τοῦ ἡγετικοῦ ρόλου τοῦ κ. Κασσελάκη, ἐν συνεχείᾳ μιά ἐπίπλαστη ἠρεμία πού κατέληξε σέ ἕνα στυγνό ἐκβιασμό τοῦ Προέδρου πρός τά μέλη τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας γιά τό ποιός καί μέ ποιόν τρόπο θά καθίσει στόν θρόνο τοῦ κόμματος.