Παρασκευή, 6 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ

«Ἡ Μπεγκούμ Ἀουρανγκίζεμπ, θυγάτηρ τοῦ προέδρου Ἀγκίμπ Χάν τοῦ Πακιστάν καί ἀρκεταί ἑκατοντάδες ἄλλων γυναικῶν προέβησαν χθές εἰς διαδήλωσιν διαμαρτυρίας κατά τῆς προτάσεως περί νομιμοποιήσεως τῆς μουσουλμανικῆς πολυγαμίας εἰς Πακιστάν».

Φόβος καί τρόμος κατέχει, ὡς φαίνεται, τήν κόρην τοῦ Προέδρου καί τάς συζύγους τῶν ὑπουργῶν, μήπως ἡ πρότασις ψηφισθῇ καί ἀρχίσουν οἱ ἄνδρες των νά παίρνουν καί ἄλλας νομίμους συζύγους, παρά τό πλευρόν των. Ἀλλ’ αὐτά ἔχει φεῦ!

Ὁ Μωαμεθανισμός! Ἴσως δέ, διά πολλούς Μουσουλμάνους νά εἶναι ἡ πολυγαμία, καί τό μόνον πλεονέκτημά του ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οἱ κάτοικοι τῆς Λούτσας παραπονοῦνται ὅτι ἐνῶ ἡ περιοχή τῶν ἔχει χαρακτηρισθῇ, ὡς θέρετρον καί τουριστική περιοχή καί κατακλύζεται καθημερινῶς ἀπό χιλιάδας παραθεριστάς, ἐκδρομεῖς, τουρίστας κ.λ.π., ἐν τούτοις, στερεῖται εἰσέτι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ὕδατος παρουσιάζουσα αὐτή πρωτόγονον κατάστασι, καίτοι εὑρίσκεται 30 χιλ. ἐξ Ἀθηνῶν. Ζητοῦν δέ, ὅπως, ἐφ’ ὅσον ἤδη ὑπάρχουν αἱ μελέται διά τήν ὕδρευσι καί διά τό ἠλεκτροφωτισμόν, ἐνισχύθη οἰκονομικῶς ὁ Δήμαρχος Σπάτων διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων αὐτῶν.

Απόψεις

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.