ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Παρασκευή, 6 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ

«Ἡ Μπεγκούμ Ἀουρανγκίζεμπ, θυγάτηρ τοῦ προέδρου Ἀγκίμπ Χάν τοῦ Πακιστάν καί ἀρκεταί ἑκατοντάδες ἄλλων γυναικῶν προέβησαν χθές εἰς διαδήλωσιν διαμαρτυρίας κατά τῆς προτάσεως περί νομιμοποιήσεως τῆς μουσουλμανικῆς πολυγαμίας εἰς Πακιστάν».

Φόβος καί τρόμος κατέχει, ὡς φαίνεται, τήν κόρην τοῦ Προέδρου καί τάς συζύγους τῶν ὑπουργῶν, μήπως ἡ πρότασις ψηφισθῇ καί ἀρχίσουν οἱ ἄνδρες των νά παίρνουν καί ἄλλας νομίμους συζύγους, παρά τό πλευρόν των. Ἀλλ’ αὐτά ἔχει φεῦ!

Ὁ Μωαμεθανισμός! Ἴσως δέ, διά πολλούς Μουσουλμάνους νά εἶναι ἡ πολυγαμία, καί τό μόνον πλεονέκτημά του ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οἱ κάτοικοι τῆς Λούτσας παραπονοῦνται ὅτι ἐνῶ ἡ περιοχή τῶν ἔχει χαρακτηρισθῇ, ὡς θέρετρον καί τουριστική περιοχή καί κατακλύζεται καθημερινῶς ἀπό χιλιάδας παραθεριστάς, ἐκδρομεῖς, τουρίστας κ.λ.π., ἐν τούτοις, στερεῖται εἰσέτι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ὕδατος παρουσιάζουσα αὐτή πρωτόγονον κατάστασι, καίτοι εὑρίσκεται 30 χιλ. ἐξ Ἀθηνῶν. Ζητοῦν δέ, ὅπως, ἐφ’ ὅσον ἤδη ὑπάρχουν αἱ μελέται διά τήν ὕδρευσι καί διά τό ἠλεκτροφωτισμόν, ἐνισχύθη οἰκονομικῶς ὁ Δήμαρχος Σπάτων διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων αὐτῶν.

Απόψεις

Μπάι-μπάι Μπάρμπαρα, καθείς μέ τόν πόνο του

Δημήτρης Καπράνος
Πέρυσι, πού εἴχαμε τά χάλια μας, φωνάζαμε ἐπειδή «πιαστήκαμε στόν ὕπνο.» Ἐφέτος, πού ἡ Πολιτική Προστασία φαίνεται ὅτι ἔκανε σωστά τήν δουλειά της, γκρινιάζουμε, «ἐπειδή μᾶς ἔστελνε συνέχεια μηνύματα.» Μᾶλλον δέν ἔχουμε καμμία ἐλπίδα νά σοβαρευτοῦμε!

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.