ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 6 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ

«Ἡ Μπεγκούμ Ἀουρανγκίζεμπ, θυγάτηρ τοῦ προέδρου Ἀγκίμπ Χάν τοῦ Πακιστάν καί ἀρκεταί ἑκατοντάδες ἄλλων γυναικῶν προέβησαν χθές εἰς διαδήλωσιν διαμαρτυρίας κατά τῆς προτάσεως περί νομιμοποιήσεως τῆς μουσουλμανικῆς πολυγαμίας εἰς Πακιστάν».

Φόβος καί τρόμος κατέχει, ὡς φαίνεται, τήν κόρην τοῦ Προέδρου καί τάς συζύγους τῶν ὑπουργῶν, μήπως ἡ πρότασις ψηφισθῇ καί ἀρχίσουν οἱ ἄνδρες των νά παίρνουν καί ἄλλας νομίμους συζύγους, παρά τό πλευρόν των. Ἀλλ’ αὐτά ἔχει φεῦ!

Ὁ Μωαμεθανισμός! Ἴσως δέ, διά πολλούς Μουσουλμάνους νά εἶναι ἡ πολυγαμία, καί τό μόνον πλεονέκτημά του ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οἱ κάτοικοι τῆς Λούτσας παραπονοῦνται ὅτι ἐνῶ ἡ περιοχή τῶν ἔχει χαρακτηρισθῇ, ὡς θέρετρον καί τουριστική περιοχή καί κατακλύζεται καθημερινῶς ἀπό χιλιάδας παραθεριστάς, ἐκδρομεῖς, τουρίστας κ.λ.π., ἐν τούτοις, στερεῖται εἰσέτι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ὕδατος παρουσιάζουσα αὐτή πρωτόγονον κατάστασι, καίτοι εὑρίσκεται 30 χιλ. ἐξ Ἀθηνῶν. Ζητοῦν δέ, ὅπως, ἐφ’ ὅσον ἤδη ὑπάρχουν αἱ μελέται διά τήν ὕδρευσι καί διά τό ἠλεκτροφωτισμόν, ἐνισχύθη οἰκονομικῶς ὁ Δήμαρχος Σπάτων διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων αὐτῶν.

Απόψεις

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;