Παρασκευή, 6 Ἰουλίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ ΚΥΡΙΩΝ

«Ἡ Μπεγκούμ Ἀουρανγκίζεμπ, θυγάτηρ τοῦ προέδρου Ἀγκίμπ Χάν τοῦ Πακιστάν καί ἀρκεταί ἑκατοντάδες ἄλλων γυναικῶν προέβησαν χθές εἰς διαδήλωσιν διαμαρτυρίας κατά τῆς προτάσεως περί νομιμοποιήσεως τῆς μουσουλμανικῆς πολυγαμίας εἰς Πακιστάν».

Φόβος καί τρόμος κατέχει, ὡς φαίνεται, τήν κόρην τοῦ Προέδρου καί τάς συζύγους τῶν ὑπουργῶν, μήπως ἡ πρότασις ψηφισθῇ καί ἀρχίσουν οἱ ἄνδρες των νά παίρνουν καί ἄλλας νομίμους συζύγους, παρά τό πλευρόν των. Ἀλλ’ αὐτά ἔχει φεῦ!

Ὁ Μωαμεθανισμός! Ἴσως δέ, διά πολλούς Μουσουλμάνους νά εἶναι ἡ πολυγαμία, καί τό μόνον πλεονέκτημά του ἔναντι τῶν ἄλλων θρησκειῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Οἱ κάτοικοι τῆς Λούτσας παραπονοῦνται ὅτι ἐνῶ ἡ περιοχή τῶν ἔχει χαρακτηρισθῇ, ὡς θέρετρον καί τουριστική περιοχή καί κατακλύζεται καθημερινῶς ἀπό χιλιάδας παραθεριστάς, ἐκδρομεῖς, τουρίστας κ.λ.π., ἐν τούτοις, στερεῖται εἰσέτι ἠλεκτρικοῦ ρεύματος καί ὕδατος παρουσιάζουσα αὐτή πρωτόγονον κατάστασι, καίτοι εὑρίσκεται 30 χιλ. ἐξ Ἀθηνῶν. Ζητοῦν δέ, ὅπως, ἐφ’ ὅσον ἤδη ὑπάρχουν αἱ μελέται διά τήν ὕδρευσι καί διά τό ἠλεκτροφωτισμόν, ἐνισχύθη οἰκονομικῶς ὁ Δήμαρχος Σπάτων διά τήν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων αὐτῶν.

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ