ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ἐγράφησαν ἤδη ἀρκετά διά τήν ὀργάνωσιν «Οἱ φίλοι τοῦ Αἰγαίου». Πρέπει, ὅμως, νά προσέξωμεν ἰδιαιτέρως καί τήν ἑξῆς φασιστικήν λεπτομέρειαν: Οἱ ὀπαδοί τοῦ Μουσσολίνι ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἀνεκάλυψαν ὅτι τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου δέν κατοικοῦντο ἀπό Ἕλληνας, ἀλλά ἀπό… Αἰγαιάτας, ἕνα ἄλλο εἶδος ἀνθρώπων. Καί, τώρα, ἔρχονται οἱ νεοφασίσται τῆς Ἰταλίας νά ἐπαναλάβουν τήν κακοήθη ἐκείνην ἐπινόησιν.
Δι’ αὐτό, λοιπόν, δέν πρέπει νά παίρνωμεν εἰς τά ἀστεῖα τήν ἐπάνοδον τῶν Ἰταλῶν εἰς τάς παλαιάς ἐκδηλώσεις. Εἶναι τόσον ἱκανή ἡ Ἰταλική προπαγάνδα καί τόσον ὕπουλος ἡ Ἰταλική πολιτική.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν ὑπ’ ἀγνώστων εἰς τάς ἀκραίας συνοικίας τῶν Ἀθηνῶν προκηρύξεις ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται», στρεφόμεναι κατά τῆς ἐργανωμένης στρατιωτικῆς ἀσκήσεως «Νότιον Ἐξπρές» καί τῆς συμμετοχῆς εἰς αὐτήν Γερμανῶν στρατιωτῶν.

Ἐπίσης, τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν εἰς τόν συνοικισμόν Ἄνω Δάφνη προκηρύξεις ἀντικομμουνιστικοῦ περιεχομένου, ὑπό τόν τίτλον «Κόκκινη Ἀκρίδα», ἐμφανίζουσαι περιπετείας κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν χωρῶν. Αἱ προκηρύξεις αὗται ἐμφανίζονται ὡς ὑπογραφόμεναι ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος.

Απόψεις

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.