Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ἐγράφησαν ἤδη ἀρκετά διά τήν ὀργάνωσιν «Οἱ φίλοι τοῦ Αἰγαίου». Πρέπει, ὅμως, νά προσέξωμεν ἰδιαιτέρως καί τήν ἑξῆς φασιστικήν λεπτομέρειαν: Οἱ ὀπαδοί τοῦ Μουσσολίνι ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἀνεκάλυψαν ὅτι τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου δέν κατοικοῦντο ἀπό Ἕλληνας, ἀλλά ἀπό… Αἰγαιάτας, ἕνα ἄλλο εἶδος ἀνθρώπων. Καί, τώρα, ἔρχονται οἱ νεοφασίσται τῆς Ἰταλίας νά ἐπαναλάβουν τήν κακοήθη ἐκείνην ἐπινόησιν.
Δι’ αὐτό, λοιπόν, δέν πρέπει νά παίρνωμεν εἰς τά ἀστεῖα τήν ἐπάνοδον τῶν Ἰταλῶν εἰς τάς παλαιάς ἐκδηλώσεις. Εἶναι τόσον ἱκανή ἡ Ἰταλική προπαγάνδα καί τόσον ὕπουλος ἡ Ἰταλική πολιτική.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν ὑπ’ ἀγνώστων εἰς τάς ἀκραίας συνοικίας τῶν Ἀθηνῶν προκηρύξεις ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται», στρεφόμεναι κατά τῆς ἐργανωμένης στρατιωτικῆς ἀσκήσεως «Νότιον Ἐξπρές» καί τῆς συμμετοχῆς εἰς αὐτήν Γερμανῶν στρατιωτῶν.

Ἐπίσης, τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν εἰς τόν συνοικισμόν Ἄνω Δάφνη προκηρύξεις ἀντικομμουνιστικοῦ περιεχομένου, ὑπό τόν τίτλον «Κόκκινη Ἀκρίδα», ἐμφανίζουσαι περιπετείας κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν χωρῶν. Αἱ προκηρύξεις αὗται ἐμφανίζονται ὡς ὑπογραφόμεναι ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος.

Απόψεις

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;