Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ἐγράφησαν ἤδη ἀρκετά διά τήν ὀργάνωσιν «Οἱ φίλοι τοῦ Αἰγαίου». Πρέπει, ὅμως, νά προσέξωμεν ἰδιαιτέρως καί τήν ἑξῆς φασιστικήν λεπτομέρειαν: Οἱ ὀπαδοί τοῦ Μουσσολίνι ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἀνεκάλυψαν ὅτι τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου δέν κατοικοῦντο ἀπό Ἕλληνας, ἀλλά ἀπό… Αἰγαιάτας, ἕνα ἄλλο εἶδος ἀνθρώπων. Καί, τώρα, ἔρχονται οἱ νεοφασίσται τῆς Ἰταλίας νά ἐπαναλάβουν τήν κακοήθη ἐκείνην ἐπινόησιν.
Δι’ αὐτό, λοιπόν, δέν πρέπει νά παίρνωμεν εἰς τά ἀστεῖα τήν ἐπάνοδον τῶν Ἰταλῶν εἰς τάς παλαιάς ἐκδηλώσεις. Εἶναι τόσον ἱκανή ἡ Ἰταλική προπαγάνδα καί τόσον ὕπουλος ἡ Ἰταλική πολιτική.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν ὑπ’ ἀγνώστων εἰς τάς ἀκραίας συνοικίας τῶν Ἀθηνῶν προκηρύξεις ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται», στρεφόμεναι κατά τῆς ἐργανωμένης στρατιωτικῆς ἀσκήσεως «Νότιον Ἐξπρές» καί τῆς συμμετοχῆς εἰς αὐτήν Γερμανῶν στρατιωτῶν.

Ἐπίσης, τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν εἰς τόν συνοικισμόν Ἄνω Δάφνη προκηρύξεις ἀντικομμουνιστικοῦ περιεχομένου, ὑπό τόν τίτλον «Κόκκινη Ἀκρίδα», ἐμφανίζουσαι περιπετείας κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν χωρῶν. Αἱ προκηρύξεις αὗται ἐμφανίζονται ὡς ὑπογραφόμεναι ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος.

Απόψεις

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.