Παρασκευή, 5 Ὀκτωβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ἐγράφησαν ἤδη ἀρκετά διά τήν ὀργάνωσιν «Οἱ φίλοι τοῦ Αἰγαίου». Πρέπει, ὅμως, νά προσέξωμεν ἰδιαιτέρως καί τήν ἑξῆς φασιστικήν λεπτομέρειαν: Οἱ ὀπαδοί τοῦ Μουσσολίνι ἦσαν ἐκεῖνοι πού ἀνεκάλυψαν ὅτι τά νησιά τῆς Δωδεκανήσου δέν κατοικοῦντο ἀπό Ἕλληνας, ἀλλά ἀπό… Αἰγαιάτας, ἕνα ἄλλο εἶδος ἀνθρώπων. Καί, τώρα, ἔρχονται οἱ νεοφασίσται τῆς Ἰταλίας νά ἐπαναλάβουν τήν κακοήθη ἐκείνην ἐπινόησιν.
Δι’ αὐτό, λοιπόν, δέν πρέπει νά παίρνωμεν εἰς τά ἀστεῖα τήν ἐπάνοδον τῶν Ἰταλῶν εἰς τάς παλαιάς ἐκδηλώσεις. Εἶναι τόσον ἱκανή ἡ Ἰταλική προπαγάνδα καί τόσον ὕπουλος ἡ Ἰταλική πολιτική.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΙΣ ΑΚΡΑΙΑΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν ὑπ’ ἀγνώστων εἰς τάς ἀκραίας συνοικίας τῶν Ἀθηνῶν προκηρύξεις ὑπό τόν τίτλον «Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται», στρεφόμεναι κατά τῆς ἐργανωμένης στρατιωτικῆς ἀσκήσεως «Νότιον Ἐξπρές» καί τῆς συμμετοχῆς εἰς αὐτήν Γερμανῶν στρατιωτῶν.

Ἐπίσης, τήν παρελθοῦσαν νύκτα διενεμήθησαν εἰς τόν συνοικισμόν Ἄνω Δάφνη προκηρύξεις ἀντικομμουνιστικοῦ περιεχομένου, ὑπό τόν τίτλον «Κόκκινη Ἀκρίδα», ἐμφανίζουσαι περιπετείας κατοίκων τῶν ἀνατολικῶν χωρῶν. Αἱ προκηρύξεις αὗται ἐμφανίζονται ὡς ὑπογραφόμεναι ὑπό τοῦ Συλλόγου Ἐπαναπατρισθέντων ἐκ τοῦ Παραπετάσματος.

Απόψεις

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ