Παρασκευή, 5 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΑ

«Οἱ βουστασιάρχαι τῶν Ἀθηνῶν, διά νά ἐπιτύχουν ὅπως αἱ ἀγελάδες των ἀποδίδουν περισσότερον γάλα, χρησιμοποιοῦν μουσικήν. Πράγματι, εἰς πολλά βουστάσια τῆς πρωτευούσης, οἱ βουστασιάρχαι ἔχουν τοποθετήσει μεγάφωνα, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται μουσική, ἄλλοτε κλασσική καί ἄλλοτε μοντέρνα. Διά τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἔχει διαπιστωθῇ, ὅτι αἱ ἀγελάδες ἠρεμοῦν τελείως, τρώγουν περισσότερον καί, συνεπῶς, ἡ ἀπόδοσίς των εἶναι μεγαλειτέρα». Ἡ εἴδησις δέν διευκρινίζει, τί εἴδους κλασικήν μουσικήν ἀκούουν αἱ ἀγελάδες. Ὑποθέτομεν, ὅμως, ὅτι, ἀπό τόν Μπετόβεν, θά προτιμοῦν τήν… Ποιμενικήν Συμφωνίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΓΑΤΟΙ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΝΗΣΟΥ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας διεψεύσθη ἡ ἀναγραφεῖσα εἰς τάς ἐφημερίδας πληροφορία, καθ’ ἥν εἰς τήν θαλασσίαν περιοχήν Πανορμίτου Σύμης ἀπερρίφθησαν 400 γάτοι. Τό Ὑπουργεῖον ἀνακοινοῖ, ὅτι καθ’ ἅ τοῦ ἀνέφερε τό Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Ρόδου, πέρυσι, 50 μόνον γάτοι ἐπιβλαβεῖς διά τήν Μονήν Πανορμίτου μετεφέρθησαν εἰς ἐρημικήν νησῖδα καί ἀφέθησαν ἐλεύθεροι, ὅπου ζοῦν ἐκεῖ ἐν ἀγρίᾳ καταστάσει.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!