Παρασκευή, 5 Ἰουλίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΓΑΛΑ

«Οἱ βουστασιάρχαι τῶν Ἀθηνῶν, διά νά ἐπιτύχουν ὅπως αἱ ἀγελάδες των ἀποδίδουν περισσότερον γάλα, χρησιμοποιοῦν μουσικήν. Πράγματι, εἰς πολλά βουστάσια τῆς πρωτευούσης, οἱ βουστασιάρχαι ἔχουν τοποθετήσει μεγάφωνα, διά τῶν ὁποίων μεταδίδεται μουσική, ἄλλοτε κλασσική καί ἄλλοτε μοντέρνα. Διά τοῦ συστήματος αὐτοῦ ἔχει διαπιστωθῇ, ὅτι αἱ ἀγελάδες ἠρεμοῦν τελείως, τρώγουν περισσότερον καί, συνεπῶς, ἡ ἀπόδοσίς των εἶναι μεγαλειτέρα». Ἡ εἴδησις δέν διευκρινίζει, τί εἴδους κλασικήν μουσικήν ἀκούουν αἱ ἀγελάδες. Ὑποθέτομεν, ὅμως, ὅτι, ἀπό τόν Μπετόβεν, θά προτιμοῦν τήν… Ποιμενικήν Συμφωνίαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΟΙ ΓΑΤΟΙ
ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΝΗΣΟΥ

Ἐκ τοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας διεψεύσθη ἡ ἀναγραφεῖσα εἰς τάς ἐφημερίδας πληροφορία, καθ’ ἥν εἰς τήν θαλασσίαν περιοχήν Πανορμίτου Σύμης ἀπερρίφθησαν 400 γάτοι. Τό Ὑπουργεῖον ἀνακοινοῖ, ὅτι καθ’ ἅ τοῦ ἀνέφερε τό Κεντρικόν Λιμεναρχεῖον Ρόδου, πέρυσι, 50 μόνον γάτοι ἐπιβλαβεῖς διά τήν Μονήν Πανορμίτου μετεφέρθησαν εἰς ἐρημικήν νησῖδα καί ἀφέθησαν ἐλεύθεροι, ὅπου ζοῦν ἐκεῖ ἐν ἀγρίᾳ καταστάσει.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις