Παρασκευή, 4 Ὀκτωβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
40 ΚΥΒΙΚΑ

«Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν ΤΕΑ ἑνός χωρίου τῆς Δ. Μακεδονίας, ὀργιάσας κατά τάς τελευταίας ἐκλογάς καί καταδικασθείς ἔκτοτε διά βιαιοπραγίας –διότι τῷ 1961, ἔδειρε κτηνωδῶς ὀπαδούς τοῦ Κέντρου εἰς τήν πλατεῖαν τῆς κωμοπόλεώς του– ἐζήτησε πρό μηνῶν ἀπό τήν Κυβέρνησιν Καραμανλῆ νά τοῦ χορηγηθοῦν 40 κυβικά μέτρα ξυλείας ἀπό ἕνα δημόσιον δάσος διά νά κατασκευάσῃ… “μαγγοῦρες” καί νά δέρνῃ μέ αὐτάς τούς “Κεντρώους”». Δέ φθάνει, δηλαδή, πού τά δένδρα… ἐψήφισαν εἰς τάς τελευταίας ἐκλογάς, ἀλλά πρέπει τώρα νά προμηθεύσουν καί μαγγοῦρες διά νά δέρωνται οἱ ἀντιπολιτευόμενοι! Ἔτσι, βία καί νοθεία συνδυάζονται εἰς ἕν καί τό αὐτό πρᾶγμα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΥΨΟΣ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;

Καθ’ ἅ πληροφορούμεθα εἰς τό Συμβούλιον Δημοσίων Ἔργων προέκυψε διαφωνία διά τό θέμα τῆς αὐξήσεως τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν εἰς τήν περιοχήν τῆς πλατείας Συντάγματος, ἀπό μέρους τῆς ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ. Παρά ταῦτα, ἐλήφθη ἀπόφασις περί αὐξήσεως τοῦ ὕψους τῆς οἰκοδομῆς εἰς τήν γωνίαν τῶν ὁδῶν Σταδίου-Γεωργίου Α΄ κατά πλειοψηφίαν ὑπό τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων. Τό ὕψος τῆς οἰκοδομῆς εἰς τήν γωνίαν αὐτήν, διά τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως, θά φθάσῃ τά 48,37 μέτρα, ἔναντι 41 τό ὁποῖον ἐπετρέπετο μέχρι τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως.

Απόψεις

«Φωτιά» στήν Εὐρωζώνη μέ νέα κρίση χρέους καί ὑπερβολικά ἐλλείμματα

Εφημερίς Εστία
Ἑπτά χῶρες τοῦ βορρᾶ καί τοῦ νότου, μέ πρῶτες τήν Γαλλία καί τήν Ἰταλία, σέ ἐπιτήρηση ἀπό τήν Κομμισσιόν, γιά τά δημοσιονομικά τους – Ἠχηρά προειδοποίησις γιά 12 ἀκόμη κράτη, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, πού παρουσιάζουν «ἀνισορροπίες»

Χθεσινά συγχωρεμένα, σημερινά ἀσυγχώρητα

Μανώλης Κοττάκης
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ εἶναι ἕνα περίεργο σπόρ.

Ἀπολύσεις στόν ΣΥΡΙΖΑ, προγραφές στό ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ στελεχῶν πού πρόσκεινται στό στρατόπεδο τοῦ κ. Ἀλέξη Τσίπρα πορεύεται ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐνῷ στό ΠΑΣΟΚ ὁ Πρόεδρός του κατηγορεῖ εὐθέως βουλευτές καί μέλη τοῦ κόμματος ὅτι «βοήθησαν» μέ τόν τρόπο τους τόν κ. Μητσοτάκη.

Ἡ Κεντροαριστερά καί ὁ ταβλᾶς μέ τά κουλούρια

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι, πράγματι, τόσο σοβαρό τό θέμα τῆς «ἀναδιάταξης τῆς Κεντροαριστερᾶς» στήν Ἑλλάδα;

Σάββατον, 20 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΣ!