Παρασκευή, 4 Ὀκτωβρίου 1963

O ΚΟΣΜΟΣ
40 ΚΥΒΙΚΑ

«Ὁ ἐπί κεφαλῆς τῶν ΤΕΑ ἑνός χωρίου τῆς Δ. Μακεδονίας, ὀργιάσας κατά τάς τελευταίας ἐκλογάς καί καταδικασθείς ἔκτοτε διά βιαιοπραγίας –διότι τῷ 1961, ἔδειρε κτηνωδῶς ὀπαδούς τοῦ Κέντρου εἰς τήν πλατεῖαν τῆς κωμοπόλεώς του– ἐζήτησε πρό μηνῶν ἀπό τήν Κυβέρνησιν Καραμανλῆ νά τοῦ χορηγηθοῦν 40 κυβικά μέτρα ξυλείας ἀπό ἕνα δημόσιον δάσος διά νά κατασκευάσῃ… “μαγγοῦρες” καί νά δέρνῃ μέ αὐτάς τούς “Κεντρώους”». Δέ φθάνει, δηλαδή, πού τά δένδρα… ἐψήφισαν εἰς τάς τελευταίας ἐκλογάς, ἀλλά πρέπει τώρα νά προμηθεύσουν καί μαγγοῦρες διά νά δέρωνται οἱ ἀντιπολιτευόμενοι! Ἔτσι, βία καί νοθεία συνδυάζονται εἰς ἕν καί τό αὐτό πρᾶγμα…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΟΝ ΥΨΟΣ ΕΙΣ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΑΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;

Καθ’ ἅ πληροφορούμεθα εἰς τό Συμβούλιον Δημοσίων Ἔργων προέκυψε διαφωνία διά τό θέμα τῆς αὐξήσεως τοῦ ὕψους τῶν οἰκοδομῶν εἰς τήν περιοχήν τῆς πλατείας Συντάγματος, ἀπό μέρους τῆς ὑπηρεσίας Οἰκισμοῦ. Παρά ταῦτα, ἐλήφθη ἀπόφασις περί αὐξήσεως τοῦ ὕψους τῆς οἰκοδομῆς εἰς τήν γωνίαν τῶν ὁδῶν Σταδίου-Γεωργίου Α΄ κατά πλειοψηφίαν ὑπό τοῦ Συμβουλίου Δημοσίων Ἔργων. Τό ὕψος τῆς οἰκοδομῆς εἰς τήν γωνίαν αὐτήν, διά τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως, θά φθάσῃ τά 48,37 μέτρα, ἔναντι 41 τό ὁποῖον ἐπετρέπετο μέχρι τῆς ληφθείσης ἀποφάσεως.

Απόψεις

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις