Παρασκευή, 4 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Ι.Χ.

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν: «Οἱ φίλοι τῶν ὑποβρυχίων ταξιδίων θά ἔχουν συντόμως ὑποβρύχια Ι.Χ. διά νά ἱκανοποιοῦν τό κέφι τους: Εἰς τήν ναυτικήν ἔκθεσιν τοῦ Λονδίνου ἐπεδείχθη μικρόν ὑποβρύχιον τό “ἀκουαμομπίλ”, βάρους 180 χιλιογρ. Θά ἔχῃ χῶρον διά τρεῖς ἐπιβάτας». Ὅλα καλά· ἀλλά παραμένει μία ἀπορία: Πῶς αὐτοί οἱ ὑποβρύχιοι «Ι.Χ.» θά… ἀλληλομουντζώνονται; Μέσα ἀπό τά φινεστρίνια, ἡ χειρονομία αὐτή χάνει ὅλην της τήν μεγαλοπρέπειαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τήν ἐξ ὑπουργῶν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν ζητεῖ, ὅπως ἀνακληθῇ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 109/1962 Πρᾶξις τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, διά τῆς ὁποίας ἐπετράπη ἡ ἐνέργεια μεταφορῶν ἐπί κομίστρῳ, διά γεωργικῶν ἑλκυστήρων, κατά παρέκκλισιν τοῦ σχετικοῦ νόμου. Εἰς τό ἔγγραφον τονίζεται, ὅτι ἡ κυκλοφορία τῶν γεωργικῶν ἑλκυστήρων ἐπί τῶν δημοσίων ὁδῶν δημιουργεῖ κινδύνους διά τήν κίνησιν γενικώτερον καί λόγῳ τῆς φύσεως τοῦ ὀχήματος, ἀλλά καί διότι οἱ ὁδηγοί τούτων στερούμενοι πείρας καί ἱκανότητος καθίστανται πρόξενοι δυστυχημάτων.

Απόψεις

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη

Μανώλης Κοττάκης
Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

Διεκδικεῖ τήν ἡγεσία τοῦ Ἰσλάμ μέ λάβαρο τήν Ἁγία Σοφία

Εφημερίς Εστία
Προκλητική ἐκδήλωσις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μουσουλμανικοῦ Φόρουμ ὑπέρ Ἐρντογάν στά τείχη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας – Τήν ὀνομάζουν σύμβολο τῶν μελλοντικῶν νικῶν τοῦ τουρκικοῦ ἔθνους

Οἱ ἐξελίξεις δέν περιμένουν

Εφημερίς Εστία
ΟΣΟ στήν Ἑλλάδα εἴμαστε ἀπασχολημένοι μέ ἐκλογικές διαδικασίες πού σέ ἕναν βαθμό εἶναι ἀνούσιες, ἀφοῦ διαμορφώθηκαν ἀπό κόμματα πού ὑπονόμευαν τήν δυνατότητα τῆς χώρας νά κυβερνηθεῖ, οἱ ἐξελίξεις ἀνά τόν κόσμο δέν περιμένουν.

Συγκρούσεις Σέρβων – Ἀλβανῶν στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
Εκρυθμος εἶναι, ἀπό χθές, ἡ κατάστασις στό βόρειο Κοσσυφοπέδιο καί τά σύνορα μέ τήν Σερβία.

Ἡ Στοκχόλμη, ἡ πλατεῖα καί ἡ κατάσταση

Δημήτρης Καπράνος
Γιά νά ἐξηγούμεθα, τό «σαράντα καί κάτι» τοῖς ἑκατό τῶν ψήφων γιά ἕνα κόμμα ἐξουσίας, εἶναι κάτι πού θεωρεῖται –παγκοσμίως– φυσιολογικό.