Παρασκευή, 4 Ἰανουαρίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ Ι.Χ.

Ἐκ Λονδίνου τηλεγραφοῦν: «Οἱ φίλοι τῶν ὑποβρυχίων ταξιδίων θά ἔχουν συντόμως ὑποβρύχια Ι.Χ. διά νά ἱκανοποιοῦν τό κέφι τους: Εἰς τήν ναυτικήν ἔκθεσιν τοῦ Λονδίνου ἐπεδείχθη μικρόν ὑποβρύχιον τό “ἀκουαμομπίλ”, βάρους 180 χιλιογρ. Θά ἔχῃ χῶρον διά τρεῖς ἐπιβάτας». Ὅλα καλά· ἀλλά παραμένει μία ἀπορία: Πῶς αὐτοί οἱ ὑποβρύχιοι «Ι.Χ.» θά… ἀλληλομουντζώνονται; Μέσα ἀπό τά φινεστρίνια, ἡ χειρονομία αὐτή χάνει ὅλην της τήν μεγαλοπρέπειαν!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Τό Ὑπ. Συγκοινωνιῶν, δι’ ἐγγράφου του πρός τήν ἐξ ὑπουργῶν Οἰκονομικήν Ἐπιτροπήν ζητεῖ, ὅπως ἀνακληθῇ ἡ ὑπ’ ἀριθμ. 109/1962 Πρᾶξις τοῦ Ὑπ. Συμβουλίου, διά τῆς ὁποίας ἐπετράπη ἡ ἐνέργεια μεταφορῶν ἐπί κομίστρῳ, διά γεωργικῶν ἑλκυστήρων, κατά παρέκκλισιν τοῦ σχετικοῦ νόμου. Εἰς τό ἔγγραφον τονίζεται, ὅτι ἡ κυκλοφορία τῶν γεωργικῶν ἑλκυστήρων ἐπί τῶν δημοσίων ὁδῶν δημιουργεῖ κινδύνους διά τήν κίνησιν γενικώτερον καί λόγῳ τῆς φύσεως τοῦ ὀχήματος, ἀλλά καί διότι οἱ ὁδηγοί τούτων στερούμενοι πείρας καί ἱκανότητος καθίστανται πρόξενοι δυστυχημάτων.

Απόψεις

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…