ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 31 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Δέν ἐπιτρέπεται νά παρέλθῃ ἀσχολίαστον ἕν ἐκ Χανίων τηλεγράφημα: «Ὁ ἀποβιώσας εἰς Ἡνωμ. Πολιτείας ὁμογενής Γ. Χ. ἐξ Ἀποκορώνου, ἄφηκε διά διαθήκης 10 χιλιάδας δολλάρια πρός προικοδότησιν δέκα ἀπόρων κορασίδων τοῦ χωρίου του, Καλύβες Ἀποκορώνου». Ἰδοῦ ἕνας Χριστιανός μέ πρακτικήν σκέψιν: Ἀντί νά κατακερματίσῃ τάς 300 χιλιάδας τῶν δραχμῶν του εἰς 100 ἤ 200 ἤ 300 «ἀπόρους κορασίδας», πού γελοιοποιοῦνται, σκληρῶς, μέ τάς 1.000 ἤ 2.000 δραχμάς τῆς δῆθεν «προικοδοτήσεώς» των, ἐπροτίμησε νά δώσῃ ἀπό 1.000 δολλάρια (30.000 δρχ.) εἰς δέκα μόνον κορίτσια. Προφανῶς, στό Ἀποκόρωνον, ἄν δέν ὑπάρχῃ πολύ χρῆμα, ὑπάρχει τοὐλάχιστον, καρδιά καί μυαλό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

Οἱ 11 δημοτικοί σύμβουλοι τῆς Ἐδέσσης ἐπέδωσαν εἰς τόν πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τάς ἐγγράφους παραιτήσεις των καί ἐξουσιοδότησαν αὐτόν νά τάς ὑποβάλῃ εἰς τόν κ. Νομάρχην, ἄν μέχρι αὔριον δέν ἀφιχθοῦν εἰς τήν Ἔδεσσαν οἱ δύο καθηγηταί τοῦ Πολυτεχνείου εἰς τούς ὁποίους ἀνετέθη ἡ ἐξέτασις τοῦ θέματος τῶν καταρρακτῶν καί δέν ὑποδειχθῇ ὑπ’ αὐτῶν ἡ ἐνδεδειγμένη λύσις εἰς τό ζήτημα τοῦτο.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ