Παρασκευή, 31 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΠΡΟΙΚΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Δέν ἐπιτρέπεται νά παρέλθῃ ἀσχολίαστον ἕν ἐκ Χανίων τηλεγράφημα: «Ὁ ἀποβιώσας εἰς Ἡνωμ. Πολιτείας ὁμογενής Γ. Χ. ἐξ Ἀποκορώνου, ἄφηκε διά διαθήκης 10 χιλιάδας δολλάρια πρός προικοδότησιν δέκα ἀπόρων κορασίδων τοῦ χωρίου του, Καλύβες Ἀποκορώνου». Ἰδοῦ ἕνας Χριστιανός μέ πρακτικήν σκέψιν: Ἀντί νά κατακερματίσῃ τάς 300 χιλιάδας τῶν δραχμῶν του εἰς 100 ἤ 200 ἤ 300 «ἀπόρους κορασίδας», πού γελοιοποιοῦνται, σκληρῶς, μέ τάς 1.000 ἤ 2.000 δραχμάς τῆς δῆθεν «προικοδοτήσεώς» των, ἐπροτίμησε νά δώσῃ ἀπό 1.000 δολλάρια (30.000 δρχ.) εἰς δέκα μόνον κορίτσια. Προφανῶς, στό Ἀποκόρωνον, ἄν δέν ὑπάρχῃ πολύ χρῆμα, ὑπάρχει τοὐλάχιστον, καρδιά καί μυαλό!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΠΑΡΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΗΣ

Οἱ 11 δημοτικοί σύμβουλοι τῆς Ἐδέσσης ἐπέδωσαν εἰς τόν πρόεδρον τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τάς ἐγγράφους παραιτήσεις των καί ἐξουσιοδότησαν αὐτόν νά τάς ὑποβάλῃ εἰς τόν κ. Νομάρχην, ἄν μέχρι αὔριον δέν ἀφιχθοῦν εἰς τήν Ἔδεσσαν οἱ δύο καθηγηταί τοῦ Πολυτεχνείου εἰς τούς ὁποίους ἀνετέθη ἡ ἐξέτασις τοῦ θέματος τῶν καταρρακτῶν καί δέν ὑποδειχθῇ ὑπ’ αὐτῶν ἡ ἐνδεδειγμένη λύσις εἰς τό ζήτημα τοῦτο.

Απόψεις

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ