Παρασκευή, 31 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

«Ὁ Σοβιετικός καθηγητής κ. Λεονίντ Σεντώφ, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη ἐδῶ διά νά μετάσχῃ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου τοῦ Διαστήματος, εἶπεν ὅτι οἱ ρωσσικοί πύραυλοι εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς ἀμερικανικούς, παρεδέχθη, ὅμως, ὅτι καί οἱ σοβιετικοί παρεκκλίνουν ἐνίοτε τῆς τροχιᾶς των». Παρεκκλίνουν, βέβαια, καί οἱ ρωσσικοί πύραυλοι, ἀλλά ὁ κόσμος δέν τό μαθαίνει ποτέ! Ἴσως διότι, πρός τιμωρίαν των, καταδικάζονται εἰς τήν ἀφάνειαν, ὅπως καί οἱ… ἰδεολογικῶς παρεκκλίνοντες!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ν. Δ. ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ἡ Νομισματική Ἐπιτροπή Ἐξουσιοδοτήσεως συνῆλθε σήμερον καί συνέχισε τήν κατ’ ἄρθρον συζήτησιν τοῦ σχεδίου Ν. Δ. διά τήν ἑνοποίησιν τῶν σιδηροδρομικῶν δικτύων. Ἤδη διεξάγεται συζήτησις ἐπί τοῦ ἄρθρου 2, τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τό διοικητικόν συμβούλιον, τόν γενικόν ἐπίτροπον τῶν Σ.Ε.Κ.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ