Παρασκευή, 31 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

«Ὁ Σοβιετικός καθηγητής κ. Λεονίντ Σεντώφ, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη ἐδῶ διά νά μετάσχῃ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου τοῦ Διαστήματος, εἶπεν ὅτι οἱ ρωσσικοί πύραυλοι εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς ἀμερικανικούς, παρεδέχθη, ὅμως, ὅτι καί οἱ σοβιετικοί παρεκκλίνουν ἐνίοτε τῆς τροχιᾶς των». Παρεκκλίνουν, βέβαια, καί οἱ ρωσσικοί πύραυλοι, ἀλλά ὁ κόσμος δέν τό μαθαίνει ποτέ! Ἴσως διότι, πρός τιμωρίαν των, καταδικάζονται εἰς τήν ἀφάνειαν, ὅπως καί οἱ… ἰδεολογικῶς παρεκκλίνοντες!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ν. Δ. ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ἡ Νομισματική Ἐπιτροπή Ἐξουσιοδοτήσεως συνῆλθε σήμερον καί συνέχισε τήν κατ’ ἄρθρον συζήτησιν τοῦ σχεδίου Ν. Δ. διά τήν ἑνοποίησιν τῶν σιδηροδρομικῶν δικτύων. Ἤδη διεξάγεται συζήτησις ἐπί τοῦ ἄρθρου 2, τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τό διοικητικόν συμβούλιον, τόν γενικόν ἐπίτροπον τῶν Σ.Ε.Κ.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924