ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 31 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ

«Ὁ Σοβιετικός καθηγητής κ. Λεονίντ Σεντώφ, ὁ ὁποῖος ἀφίχθη ἐδῶ διά νά μετάσχῃ διεθνοῦς ἐπιστημονικοῦ συνεδρίου τοῦ Διαστήματος, εἶπεν ὅτι οἱ ρωσσικοί πύραυλοι εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τούς ἀμερικανικούς, παρεδέχθη, ὅμως, ὅτι καί οἱ σοβιετικοί παρεκκλίνουν ἐνίοτε τῆς τροχιᾶς των». Παρεκκλίνουν, βέβαια, καί οἱ ρωσσικοί πύραυλοι, ἀλλά ὁ κόσμος δέν τό μαθαίνει ποτέ! Ἴσως διότι, πρός τιμωρίαν των, καταδικάζονται εἰς τήν ἀφάνειαν, ὅπως καί οἱ… ἰδεολογικῶς παρεκκλίνοντες!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

Ν. Δ. ΠΕΡΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ

Ἡ Νομισματική Ἐπιτροπή Ἐξουσιοδοτήσεως συνῆλθε σήμερον καί συνέχισε τήν κατ’ ἄρθρον συζήτησιν τοῦ σχεδίου Ν. Δ. διά τήν ἑνοποίησιν τῶν σιδηροδρομικῶν δικτύων. Ἤδη διεξάγεται συζήτησις ἐπί τοῦ ἄρθρου 2, τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τό διοικητικόν συμβούλιον, τόν γενικόν ἐπίτροπον τῶν Σ.Ε.Κ.

Απόψεις

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923