Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ἐκ Νέου Δελχί τηλεγραφοῦν: «Ὁμιλῶν εἰς συγκέντρωσιν μαθητῶν, ὁ Ἰνδός Πρωθυπουργός κ. Νεχρού εἶπεν: “Ὁ πόλεμος θά διαρκέσῃ τόσον πολύ, ὥστε ὡρισμένοι ἀπό ἐσᾶς θά μεγαλώσουν ἀρκετά διά νά λάβουν μέρος εἰς αὐτόν”. Ὁ Ἰνδός πρωθυπουργός ἐννοοῦσε τόν πόλεμον μέ τούς Κινέζους, ὁ ὁποῖος ἀνεστάλη λόγῳ τοῦ χειμῶνος· ἀλλά δέν θά ἠναγκάζετο νά κάμνῃ τόσον δυασαρέστους προβλέψεις ἐάν δέν εἶχεν, ἐπί τόσα ἔτη, εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἀμύνης, τόν ἀνίκανον κ. Μέννον! Καί οἱ Ἰνδοί μαθηταί θά προτιμήσουν νά… μένουν εἰς τήν ἰδίαν τάξιν, παρά νά τελειώσουν τό σχολεῖον διά νά συμμετάσχουν εἰς τόν πόλεμον τοῦ κ. Νεχρού!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

H ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου ἐζήτησε τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου τῶν πλημμελειοδικῶν, διά τοῦ ὁποίου κηρύσσεται ἀντισυνταγματική ἡ περί ἑτεροδημοτῶν διάταξις τοῦ ἄρθρου 32 παράγραφος 1, ἐδάφ. β, τοῦ τελευταίου ἐκλογικοῦ νόμου, τοῦ κυρωθέντος διά τοῦ Β. Δ. 531/1961 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου εἶχον ἐνεργηθῇ αἱ ἐκλογαί τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ βουλεύματος ὁ κ. Παπανδρέου θά προβῇ τήν ἑσπέραν εἰς σχετικάς ἀνακοινώσεις.

Απόψεις

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ