ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ἐκ Νέου Δελχί τηλεγραφοῦν: «Ὁμιλῶν εἰς συγκέντρωσιν μαθητῶν, ὁ Ἰνδός Πρωθυπουργός κ. Νεχρού εἶπεν: “Ὁ πόλεμος θά διαρκέσῃ τόσον πολύ, ὥστε ὡρισμένοι ἀπό ἐσᾶς θά μεγαλώσουν ἀρκετά διά νά λάβουν μέρος εἰς αὐτόν”. Ὁ Ἰνδός πρωθυπουργός ἐννοοῦσε τόν πόλεμον μέ τούς Κινέζους, ὁ ὁποῖος ἀνεστάλη λόγῳ τοῦ χειμῶνος· ἀλλά δέν θά ἠναγκάζετο νά κάμνῃ τόσον δυασαρέστους προβλέψεις ἐάν δέν εἶχεν, ἐπί τόσα ἔτη, εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἀμύνης, τόν ἀνίκανον κ. Μέννον! Καί οἱ Ἰνδοί μαθηταί θά προτιμήσουν νά… μένουν εἰς τήν ἰδίαν τάξιν, παρά νά τελειώσουν τό σχολεῖον διά νά συμμετάσχουν εἰς τόν πόλεμον τοῦ κ. Νεχρού!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

H ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου ἐζήτησε τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου τῶν πλημμελειοδικῶν, διά τοῦ ὁποίου κηρύσσεται ἀντισυνταγματική ἡ περί ἑτεροδημοτῶν διάταξις τοῦ ἄρθρου 32 παράγραφος 1, ἐδάφ. β, τοῦ τελευταίου ἐκλογικοῦ νόμου, τοῦ κυρωθέντος διά τοῦ Β. Δ. 531/1961 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου εἶχον ἐνεργηθῇ αἱ ἐκλογαί τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ βουλεύματος ὁ κ. Παπανδρέου θά προβῇ τήν ἑσπέραν εἰς σχετικάς ἀνακοινώσεις.

Απόψεις

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ