Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

O ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ἐκ Νέου Δελχί τηλεγραφοῦν: «Ὁμιλῶν εἰς συγκέντρωσιν μαθητῶν, ὁ Ἰνδός Πρωθυπουργός κ. Νεχρού εἶπεν: “Ὁ πόλεμος θά διαρκέσῃ τόσον πολύ, ὥστε ὡρισμένοι ἀπό ἐσᾶς θά μεγαλώσουν ἀρκετά διά νά λάβουν μέρος εἰς αὐτόν”. Ὁ Ἰνδός πρωθυπουργός ἐννοοῦσε τόν πόλεμον μέ τούς Κινέζους, ὁ ὁποῖος ἀνεστάλη λόγῳ τοῦ χειμῶνος· ἀλλά δέν θά ἠναγκάζετο νά κάμνῃ τόσον δυασαρέστους προβλέψεις ἐάν δέν εἶχεν, ἐπί τόσα ἔτη, εἰς τό Ὑπουργεῖον Ἀμύνης, τόν ἀνίκανον κ. Μέννον! Καί οἱ Ἰνδοί μαθηταί θά προτιμήσουν νά… μένουν εἰς τήν ἰδίαν τάξιν, παρά νά τελειώσουν τό σχολεῖον διά νά συμμετάσχουν εἰς τόν πόλεμον τοῦ κ. Νεχρού!…

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

H ΠΕΡΙ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἑνώσεως Κέντρου κ. Παπανδρέου ἐζήτησε τό βούλευμα τοῦ Συμβουλίου τῶν πλημμελειοδικῶν, διά τοῦ ὁποίου κηρύσσεται ἀντισυνταγματική ἡ περί ἑτεροδημοτῶν διάταξις τοῦ ἄρθρου 32 παράγραφος 1, ἐδάφ. β, τοῦ τελευταίου ἐκλογικοῦ νόμου, τοῦ κυρωθέντος διά τοῦ Β. Δ. 531/1961 ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου εἶχον ἐνεργηθῇ αἱ ἐκλογαί τοῦ παρελθόντος ἔτους. Ἐπί τοῦ ἐν λόγῳ βουλεύματος ὁ κ. Παπανδρέου θά προβῇ τήν ἑσπέραν εἰς σχετικάς ἀνακοινώσεις.

Απόψεις

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!