ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παρασκευή, 30 Αὐγούστου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ

Μεταδίδεται ἐκ Λονδίνου: «Βρεταννοί ψυχίατροι, θεραπεύσαντες δι’ ἠλεκτροσόκ δημόσιον ὑπάλληλον, ἔχοντα τό πάθος νά ἐνδύεται μέ γυναικεῖα φορέματα καί νά περιφέρεται τήν νύκτα εἰς τήν πόλιν, ἰσχυρίζονται ὅτι διά τοῦ ἠλεκτροσόκ θεραπεύεται ἡ ἐν λόγῳ διαστροφή». Ἡ ἀνακάλυψις εἶναι σωτηρία, ἰδίως διά τήν χώραν ὅπου ἔγινε, ἀλλά καί διά πολλάς ἄλλας χώρας, εἰς τάς ὁποίας τό λεγόμενον «τρίτον φῦλον» αὐξάνει καί πληθύνεται: Οἱ τοιοῦτοι ὑπάλληλοι θά στέλλωνται δι’ ἠλεκτροσόκ, ἀντί νά ὑποβάλλωνται εἰς τό… σόκ τῆς ἀπολύσεως!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πληροφορούμεθα ὅτι ὁ Ὀργανισμός Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιβλίων ἔλαβε τήν ἀπόφασιν ὅπως παραχωρηθοῦν δωρεάν εἰς τούς μαθητάς τῶν σχολείων στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως τά ἀναγνωστικά βιβλία -κατά βάσιν τό ἀναγνωστικόν. Σχετικήν πρότασιν, ὡς γνωστόν, ὑπέβαλε πρό καιροῦ εἰς τήν Βουλήν ὁ βουλευτής Πειραιῶς τοῦ Κόμματος τῶν Προοδευτικῶν κ. Κ. Βοβολίνης, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐζήτησε νά περιληφθοῦν εἰς τήν δωρεάν διανομήν πάντα τά διδακτικά βιβλία, ἤτοι καί τά βοηθητικά, πρός ἐνίσχυσιν τῶν μαθητῶν τῆς στοιχειώδους ἐκπαιδεύσεως.

Απόψεις

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ