Παρασκευή, 3 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΡΑΒΔΟΙ

Ἀπό τάς μικράς εἰδήσεις: «Προεκηρύχθη δημοπρασία διά τήν προμήθειαν ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ 4.500 ἀστυνομικῶν ράβδων διά τάς ἀνάγκας τῆς χωροφυλακῆς ἀπό ξύλον ὄστριας (;) μετά δερματίνης λωρίδος». Προφανῶς, ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται διά τό ἐνδεχόμενον ἐκλογῶν, ὁπότε αὗται αἱ ράβδοι θά ἀποδειχθοῦν ἰδιαιτέρως χρήσιμοι. Ἐάν δέ οἱ δερόμενοι πολῖται διαμαρτύρωνται, οἱ χωροφύλακες θά ἠμποροῦν νά ἀπαντοῦν: «Τί φωνάζεις, βρέ; Αὐτό εἶναι ἀπό ξύλο ὄστριας –τό καλλίτερο ξύλο!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ἐκ τοῦ δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ συσταθεῖσα δι’ ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν ἐπιτροπή συνέρχεται σήμερον εἰς πρώτην συνεδρίασιν, προκειμένου νά ἐξετάσῃ τήν κατάστασιν τῆς Δημοτικῆς Ἐκμεταλλεύσεως Ἀεριόφωτος ἀπό πλευρᾶς διοικητικῆς καί τεχνικοοικονομικῆς. Ἀφοῦ λάβῃ ὑπ’ ὄψιν καί τάς ὑποδείξεις ξένων ἐμπειρογνωμόνων, θά ὑποβάλῃ τήν ἔκθεσίν της εἰς τόν κ. ὑπουργόν.

Απόψεις

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Γρηγόρης Κωνσταντέλλος

Εφημερίς Εστία
Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη

Ἡ ἀδράνεια τοῦ Δημοσίου ἔνοχη γιά τά κενά ἀσφαλείας στίς ἐξετάσεις!

Εφημερίς Εστία
Ἡ γραφειοκρατία τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας ἀρνεῖται τήν ἔνταξη τῶν ἠλεκτρονικῶν συστημάτων τῶν ἐξετάσεων στίς δομές τοῦ ψηφιακοῦ κράτους, γιά νά μήν χάσει τά «προνόμιά» της – Ἀλήθειες καί ψέματα ἀπό τόν κ. Σκέρτσο

Εἶναι ἡ Δημοκρατία κλειστό κλάμπ;

Μανώλης Κοττάκης
Ο Πρόεδρος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, Τζό Μπάϊντεν, συμφώνησε προχθές μέ τόν ρεπουμπλικάνο πρόεδρο τῆς Βουλῆς τῶν Ἀντιπροσώπων, Κέβιν Μακάρθι, γιά τήν αὔξηση τοῦ ὁρίου χρέους τῶν ΗΠΑ.

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Εφημερίς Εστία
Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἐναλλαγή ἐνδυμάτων καί συναισθημάτων

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε τόσο ἀκοῦμε καί βλέπουμε ρεπορτάζ, ἀναλύσεις, ντοκυμανταίρ, μέ ἀντικείμενο τήν «κλιματική ἀλλαγή».