Παρασκευή, 3 Μαΐου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΑΙ ΡΑΒΔΟΙ

Ἀπό τάς μικράς εἰδήσεις: «Προεκηρύχθη δημοπρασία διά τήν προμήθειαν ἐκ τοῦ ἐσωτερικοῦ 4.500 ἀστυνομικῶν ράβδων διά τάς ἀνάγκας τῆς χωροφυλακῆς ἀπό ξύλον ὄστριας (;) μετά δερματίνης λωρίδος». Προφανῶς, ἡ Κυβέρνησις ἑτοιμάζεται διά τό ἐνδεχόμενον ἐκλογῶν, ὁπότε αὗται αἱ ράβδοι θά ἀποδειχθοῦν ἰδιαιτέρως χρήσιμοι. Ἐάν δέ οἱ δερόμενοι πολῖται διαμαρτύρωνται, οἱ χωροφύλακες θά ἠμποροῦν νά ἀπαντοῦν: «Τί φωνάζεις, βρέ; Αὐτό εἶναι ἀπό ξύλο ὄστριας –τό καλλίτερο ξύλο!…».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ
ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ

Ἐκ τοῦ δήμου Ἀθηναίων ἀνεκοινώθη ὅτι ἡ συσταθεῖσα δι’ ἀποφάσεως τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Ἐσωτερικῶν ἐπιτροπή συνέρχεται σήμερον εἰς πρώτην συνεδρίασιν, προκειμένου νά ἐξετάσῃ τήν κατάστασιν τῆς Δημοτικῆς Ἐκμεταλλεύσεως Ἀεριόφωτος ἀπό πλευρᾶς διοικητικῆς καί τεχνικοοικονομικῆς. Ἀφοῦ λάβῃ ὑπ’ ὄψιν καί τάς ὑποδείξεις ξένων ἐμπειρογνωμόνων, θά ὑποβάλῃ τήν ἔκθεσίν της εἰς τόν κ. ὑπουργόν.

Απόψεις

Κάθαρσις μέ ἀστερίσκους γιά τήν δολοφονία Λυγγερίδη

Εφημερίς Εστία
Γιά σύσταση «ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως» κατηγοροῦνται 25 ἡγετικά στελέχη τῆς «Θύρας 7» τοῦ Ὀλυμπιακοῦ μετά ἀπό εἰσαγγελική ἔρευνα συνενώσεως δικογραφιῶν ὀπαδικῆς βίας κατά τό νομικό πρότυπο τῆς «Χρυσῆς Αὐγῆς» Ἤρθησαν τό τραπεζικό καί τό τηλεφωνικό ἀπόρρητο τῶν συλληφθέντων – Ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο γιά τό πόσο ψηλά θά φθάσει ἡ ἔρευνα ΕΛ.ΑΣ.-Δικαστῶν – Στοῦ Ρέντη τήν ὥρα τῶν προσαγωγῶν χθές ὁ κ. Μητσοτάκης

Τό σαμάρι καί ὁ γάιδαρος

Μανώλης Κοττάκης
Πῦρ Ομαδόν δέχεται ἀπό χθές στό διαδίκτυο ἡ προσχωρήσασα στήν ΝΔ ὑποψήφια εὐρωβουλευτής Εὔη Χριστοφιλοπούλου, ἐπειδή ὁμολόγησε τηλεοπτικῶς ὅτι ἡ ὑποψηφιότητα Μπελέρη δέν ἔχει ἐθνικό συμβολισμό ἀλλά στοχεύει κυρίως νά ἀνακόψει τίς διαρροές πού ἔχει ἡ ΝΔ στά δεξιά της.

Κλιμακώνει τίς προκλήσεις ἡ Τουρκία ἐκδίδοντας Navtex

Εφημερίς Εστία
Η Τουρκία ἀποδεικνύει ἐμπράκτως ὅτι δέν ἐπιδιώκει τήν ἐξομάλυνση τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων καί προκαλεῖ μέ κάθε εὐκαιρία τήν Ἑλλάδα, ἀδιαφορώντας ἐάν οἱ ἡγέτες τῶν δύο χωρῶν τόν ἑπόμενο μῆνα θά συναντηθοῦν στήν Ἄγκυρα.

Ἡ σημερινή «παραβατική» νεολαία καί ἐμεῖς

Δημήτρης Καπράνος
Πολλά διαβάζουμε καί περισσότερα ἀκοῦμε γιά τήν περίφημη «παραβατικότητα τῶν ἀνηλίκων».

Πέμπτη, 23 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΛΗ ΜΕ ΚΑΤΣΙΚΙΑ!