Παρασκευή 3 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Διακόσια ἑξῆντα Ἑλληνόπουλα ἐκ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης θά φιλοξενηθοῦν ἐπί τέσσαρας ἑβδομάδας εἰς τάς ἐν Κερκύρᾳ κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας. Προέρχονται ἀπό Ἑλληνικάς οἰκογενείας τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Βελγίου, ἐστάλησαν δέ εἰς τήν Ἑλλάδα πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων, διά νά ἀναβαπτισθοῦν εἰς τόν ἐθνισμόν των καί νά λάβουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς συνείδησιν τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς. Ἴσως εἶναι αὐτός ὁ καλλίτερος τρόπος διά νά διατηρηθῇ ὁ ἐθνισμός τῶν Ἑλληνοπαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ τῆς δευτέρας γενεᾶς, καί τῶν ἄλλων ἀκόμη γενεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ B.B.C., ἀναφερόμενος εἰς τό θέμα τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδας καί οἱονεί ἀπαντῶν εἰς τά Ἑλληνικά παράπονα διά τήν μή συμμετοχήν τῆς Ἀγγλίας εἰς τό Κονσόρτσιουμ διά τήν Ἑλλάδα, ἐτόνισεν, ὅτι ἡ Ἀγγλική ἀποχή εἶναι δικαιολογημένη. «Ἀπό τοῦ 1841 –προσέθεσεν– ἔπαυσεν ἡ Ἑλλάς ν’ ἀνταποκρίνεται ἔναντι τῶν πρός τήν Ἀγγλίαν δανειακῶν της ὑποχρεώσεων καί μόνον οἱ τόκοι, ἔκτοτε, ἀνέρχονται εἰς 80 ἑκατομμύρια λίρας. Ἐν τούτοις, ἡ Ἑλλάς κατηγορεῖ τήν Ἀγγλίαν δι’ ἀπρέπειαν. Νομίζομεν, ὅμως, ὅτι ἀπρέπειαν διαπράττει μᾶλλον ὁ ἀρνούμενος ν’ ἀνταποκριθῇ εἰς τά χρέη του ὀφειλέτης…».

Απόψεις

«ΜΕΛΙΣΣΑ, Κοσμώντας τον Μύθο»: Εικαστική Ομαδική Έκθεση στον Ελληνικό Κόσμο

Εφημερίς Εστία
Στον Ελληνικό Κόσμο του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού εγκαινιάζεται η πρωτότυπη θεματική ομαδική έκθεση με τίτλο “ΜΕΛΙΣΣΑ, ΚΟΣΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΥΘΟ” με τη συμμετοχή εξήντα και πλέον διακεκριμένων σχεδιαστών κοσμήματος και εικαστικών.

Ἀνοχύρωτα καί τά Δωδεκάνησα

Εφημερίς Εστία
Ἡ συγκλονιστική ἱστορία τῆς 63χρονης πού ἐξέπνευσε σέ καρότσα ἀγροτικοῦ στήν Κῶ – Προηγήθηκε τό Καστελλόριζο – Πιό φθηνή ἡ ἀνθρώπινη ζωή καί ἀπό κρατήσεις ξενοδοχείων…

«Παραιτήθηκα γιατί πουλᾶνε τούς βαθμούς!»

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΛΟΓΟΣ τῆς πανεπιστημιακοῦ Λένας Διβάνη, συμφωνεῖς διαφωνεῖς μαζί της, ἔχει πάντοτε ἐνδιαφέρον, διότι ἔχει «γωνίες».

Αὐτοδυναμία ἤ ἐκλογές τόν Αὔγουστο

Εφημερίς Εστία
Μητσοτάκης: Δέν θά συνεργασθῶ μέ κόμματα καί κομματίδια

Οἱ Γάλλοι, ἡ γλῶσσα, ἡ ὀρθογραφία καί ὁ πλοῦτος μας

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάζω στά νέα: «Νέο ρεκόρ Γκίνες γιά τήν Γαλλία. Χθές τό Παρίσι φιλοξένησε τόν μεγαλύτερο διαγωνισμό «ὑπαγορεύσεων» παγκοσμίως.