Παρασκευή 3 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Διακόσια ἑξῆντα Ἑλληνόπουλα ἐκ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης θά φιλοξενηθοῦν ἐπί τέσσαρας ἑβδομάδας εἰς τάς ἐν Κερκύρᾳ κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας. Προέρχονται ἀπό Ἑλληνικάς οἰκογενείας τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Βελγίου, ἐστάλησαν δέ εἰς τήν Ἑλλάδα πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων, διά νά ἀναβαπτισθοῦν εἰς τόν ἐθνισμόν των καί νά λάβουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς συνείδησιν τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς. Ἴσως εἶναι αὐτός ὁ καλλίτερος τρόπος διά νά διατηρηθῇ ὁ ἐθνισμός τῶν Ἑλληνοπαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ τῆς δευτέρας γενεᾶς, καί τῶν ἄλλων ἀκόμη γενεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ B.B.C., ἀναφερόμενος εἰς τό θέμα τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδας καί οἱονεί ἀπαντῶν εἰς τά Ἑλληνικά παράπονα διά τήν μή συμμετοχήν τῆς Ἀγγλίας εἰς τό Κονσόρτσιουμ διά τήν Ἑλλάδα, ἐτόνισεν, ὅτι ἡ Ἀγγλική ἀποχή εἶναι δικαιολογημένη. «Ἀπό τοῦ 1841 –προσέθεσεν– ἔπαυσεν ἡ Ἑλλάς ν’ ἀνταποκρίνεται ἔναντι τῶν πρός τήν Ἀγγλίαν δανειακῶν της ὑποχρεώσεων καί μόνον οἱ τόκοι, ἔκτοτε, ἀνέρχονται εἰς 80 ἑκατομμύρια λίρας. Ἐν τούτοις, ἡ Ἑλλάς κατηγορεῖ τήν Ἀγγλίαν δι’ ἀπρέπειαν. Νομίζομεν, ὅμως, ὅτι ἀπρέπειαν διαπράττει μᾶλλον ὁ ἀρνούμενος ν’ ἀνταποκριθῇ εἰς τά χρέη του ὀφειλέτης…».

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.