Παρασκευή 3 Αὐγούστου 1962

Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Διακόσια ἑξῆντα Ἑλληνόπουλα ἐκ τῆς Δυτικῆς Εὐρώπης θά φιλοξενηθοῦν ἐπί τέσσαρας ἑβδομάδας εἰς τάς ἐν Κερκύρᾳ κατασκηνώσεις τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας. Προέρχονται ἀπό Ἑλληνικάς οἰκογενείας τῆς Ἀγγλίας, Γαλλίας καί Βελγίου, ἐστάλησαν δέ εἰς τήν Ἑλλάδα πρωτοβουλίᾳ τοῦ Μητροπολίτου Θυατείρων, διά νά ἀναβαπτισθοῦν εἰς τόν ἐθνισμόν των καί νά λάβουν ἐκ τοῦ σύνεγγυς συνείδησιν τῆς Ἑλληνικῆς ζωῆς. Ἴσως εἶναι αὐτός ὁ καλλίτερος τρόπος διά νά διατηρηθῇ ὁ ἐθνισμός τῶν Ἑλληνοπαίδων τοῦ ἐξωτερικοῦ τῆς δευτέρας γενεᾶς, καί τῶν ἄλλων ἀκόμη γενεῶν.

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

Ὁ ραδιοσταθμός τοῦ B.B.C., ἀναφερόμενος εἰς τό θέμα τοῦ ἐξωτερικοῦ χρέους τῆς Ἑλλάδας καί οἱονεί ἀπαντῶν εἰς τά Ἑλληνικά παράπονα διά τήν μή συμμετοχήν τῆς Ἀγγλίας εἰς τό Κονσόρτσιουμ διά τήν Ἑλλάδα, ἐτόνισεν, ὅτι ἡ Ἀγγλική ἀποχή εἶναι δικαιολογημένη. «Ἀπό τοῦ 1841 –προσέθεσεν– ἔπαυσεν ἡ Ἑλλάς ν’ ἀνταποκρίνεται ἔναντι τῶν πρός τήν Ἀγγλίαν δανειακῶν της ὑποχρεώσεων καί μόνον οἱ τόκοι, ἔκτοτε, ἀνέρχονται εἰς 80 ἑκατομμύρια λίρας. Ἐν τούτοις, ἡ Ἑλλάς κατηγορεῖ τήν Ἀγγλίαν δι’ ἀπρέπειαν. Νομίζομεν, ὅμως, ὅτι ἀπρέπειαν διαπράττει μᾶλλον ὁ ἀρνούμενος ν’ ἀνταποκριθῇ εἰς τά χρέη του ὀφειλέτης…».

Απόψεις

Εκτάκτως το Σάββατο 13.08 με την Εστία: Η Θεοτόκος

Εφημερίς Εστία
Εκτάκτως το Σάββατο 13.08  η Εστία της Κυριακής τιμά  την κοίμηση της Θεοτόκου με μία μοναδική έκδοση για την υπερένδοξη Μητέρα.

Κρίσις ἐμπιστοσύνης, ἀπώλεια στηρίξεως, περιπλοκή στίς σχέσεις μας μέ τήν Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Ἐξεταστική γιά τήν ΕΥΠ ἀπό τό 2015 μέ ἀφορμή τίς καταγγελίες Λαφαζάνη γιά ὑποκλοπή τοῦ κινητοῦ του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ, ἀνακοινώνει σήμερα ὁ κ. Μητσοτάκης – Σόκ στήν Κ.Ο. τῆς ΝΔ – Πῶς τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως συνδυάζεται μέ τίς ὑποκλοπές – Ἡ Κομμισσιόν ζητᾶ διαχειριστικό ἔλεγχο στά κονδύλιά του μέ ἐπιστολή στήν Κυβέρνηση – Ἀπειλεῖ μέ μπλόκο τήν δεύτερη δόση καί τήν συνδέει μέ τό κράτος δικαίου! – Ἀλλάζουν τά δεδομένα συντάξεως τοῦ προϋπολογισμοῦ μετά τίς προειδοποιήσεις Λίντνερ

Ἔκρηξις τῆς Ζαχάροβα γιά τήν ἔκδοση τοῦ Mr Bitcoin στίς ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΠΟΛΥ κακές σχέσεις Ἑλλάδος καί Ρωσσίας δέν περιορίζονται μόνο σέ θέματα πού…

Ὅταν βρίσκεσαι στήν πραγματική Ἑλλάδα

Δημήτρης Καπράνος
Πάντα μοῦ ἄρεσε «ἡ ἄλλη Ἑλλάδα»

Τετάρτη, 8 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ