Παρασκευή, 3 Ἰουλίου 1964

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΥΠΑΡΞΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ

«Μέ τό ἀτμόπλοιον “Ἤπειρος” ἀφίκοντο εἰς τήν Μύκονον 22 Γάλλοι ὑπαρξισταί μέ ἐπί κεφαλῆς τόν Ζάν Πώλ Σάρτρ, ἀρχηγόν τῶν ὑπαρξιστῶν τῆς Γαλλίας, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε: “Ζῶ γιά τήν ὕπαρξί μου καί κάνω ὅ,τι καταλαβαίνω χωρίς περιορισμό”. Οἱ σύντροφοί του φοροῦν σόρτς καί εἶναι γυμνοί ἀπό τήν μέση καί ἄνω». Ὅτι ὁ Σάρτρ κάμνει ὅ,τι τοῦ καπνίσῃ, δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία: Ἀπόδειξις τά… μάτια του, ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα βλέπει ἀριστερά, καί τό ἄλλο δεξιά! Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει, ὑπάρχει εἰς τήν Ἑλλάδα καί ἀστυνομία, πού ἠμπορεῖ νά διδάξῃ τόν κ. ἀρχιυπαρξιστήν καί τήν… γυμνόστηθον παρέαν του, ὅτι ἔχομεν ἐδῶ καί μερικούς «περιορισμούς».

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΣ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
ΔΙ’ ΑΕΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΝ

Ἐκοινοποιήθη πρός ὅλα τά Ταμεῖα τοῦ Κράτους δι’ ἐγκυκλίου τοῦ Ὑφυπουργοῦ τῶν Οἰκονομικῶν κ. Στεφανίδη Πρᾶξις τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου, διά τήν χορήγησιν ἐφ’ ἅπαξ κατά τήν θερινήν περίοδον ἐπιδόματος ἀεροθεραπείας 500 δρχ. εἰς τούς πολιτικούς, στρατιωτικούς καί ναυτικούς συνταξιούχους τοῦ Δημοσίου, τούς ἐξελθόντας τῆς ὑπηρεσίας, λόγῳ φυματιώσεως. Τό ἀνωτέρω ἐπίδομα χορηγεῖται καί εἰς τούς συνταξιούχους τῶν Σιδηροδρόμων τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους, τούς ἐξελθόντας τῆς ὑπηρεσίας, λόγῳ φυματιώσεως.

Απόψεις

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924