Παρασκευή, 29 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ!

Τό συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοῦ Προέδρου Κέννεδυ πρός τόν Βασιλέα, ἐπί 100ετηρίδι τῆς Δυναστείας, ἀναφέρει καί τά ἑξῆς: «…Ἡ θερμότης τῆς ὑποδοχῆς ἧς ἔτυχον, ὡς καί ἡ πρόοδος καί σταθερότης αἵτινες εἶναι ἔκδηλοι εἰς τήν χώραν σας, ἐνεποίησαν βαθυτάτην ἐντύπωσιν εἰς τήν κ. Κέννεδυ, τόν Ἀντιπρόεδρον καί τήν κ. Τζόνσον, κατά τάς προσφάτους εἰς Ἑλλάδα ἐπισκέψεις των». Ὥστε τήν πρόοδον καί τήν σταθερότητα τῆς Ἑλλάδος δέν τάς πληροφορεῖται ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἀπό τόν ἐν Ἀθήναις πρεσβευτήν του, ἀλλ’ ἀπό τήν… κυρίαν Τζάκυ! Καλά λέγουν, λοιπόν, μερικοί νά στείλωμεν ὡς πρέσβυν εἰς Ἡν. Πολιτείας τόν κ. Χατζηδάκιν, μέ… τά Παιδιά τοῦ Πειραιᾶ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΥΠΝΙΣΘΗ
ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΑΙΤΝΑ
ΚΑΤΑΝΗ.–

Πυκνά νέφη καπνοῦ ἐξήρχοντο χθές ἐκ τοῦ ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας, ἐνῷ ταυτοχρόνως ἐξεχύνετο πυρακτωμένη λάβα ἐκ τοῦ βορειοανατολικοῦ κρατῆρος τοῦ ἡφαιστείου. Ἐμπειρογνώμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Ἡφαιστειολογικῶν Μελετῶν τῆς Κατάνια, ἀπέκλεισαν ἀπολύτως τό ἐνδεχόμενον, ὅτι ἡ ἔκρηξις τοῦ ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας ἔχει οἱανδήποτε σχέσιν μέ τήν σεισμικήν δόνησιν, ἡ ὁποία ἐσημειώθη χθές τήν πρωίαν εἰς παρακειμένην τοῦ ἡφαιστείου περιοχήν. Ἐκ τῆς λάβας δέν ἀπειλοῦνται καταστροφαί.

Απόψεις

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.