Παρασκευή, 29 Μαρτίου 1963

Ο ΚΟΣΜΟΣ
ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΧΕΙΡΟΣ!

Τό συγχαρητήριον τηλεγράφημα τοῦ Προέδρου Κέννεδυ πρός τόν Βασιλέα, ἐπί 100ετηρίδι τῆς Δυναστείας, ἀναφέρει καί τά ἑξῆς: «…Ἡ θερμότης τῆς ὑποδοχῆς ἧς ἔτυχον, ὡς καί ἡ πρόοδος καί σταθερότης αἵτινες εἶναι ἔκδηλοι εἰς τήν χώραν σας, ἐνεποίησαν βαθυτάτην ἐντύπωσιν εἰς τήν κ. Κέννεδυ, τόν Ἀντιπρόεδρον καί τήν κ. Τζόνσον, κατά τάς προσφάτους εἰς Ἑλλάδα ἐπισκέψεις των». Ὥστε τήν πρόοδον καί τήν σταθερότητα τῆς Ἑλλάδος δέν τάς πληροφορεῖται ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἀπό τόν ἐν Ἀθήναις πρεσβευτήν του, ἀλλ’ ἀπό τήν… κυρίαν Τζάκυ! Καλά λέγουν, λοιπόν, μερικοί νά στείλωμεν ὡς πρέσβυν εἰς Ἡν. Πολιτείας τόν κ. Χατζηδάκιν, μέ… τά Παιδιά τοῦ Πειραιᾶ!

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΦΥΠΝΙΣΘΗ
ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΝ ΑΙΤΝΑ
ΚΑΤΑΝΗ.–

Πυκνά νέφη καπνοῦ ἐξήρχοντο χθές ἐκ τοῦ ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας, ἐνῷ ταυτοχρόνως ἐξεχύνετο πυρακτωμένη λάβα ἐκ τοῦ βορειοανατολικοῦ κρατῆρος τοῦ ἡφαιστείου. Ἐμπειρογνώμονες τοῦ Ἰνστιτούτου Ἡφαιστειολογικῶν Μελετῶν τῆς Κατάνια, ἀπέκλεισαν ἀπολύτως τό ἐνδεχόμενον, ὅτι ἡ ἔκρηξις τοῦ ἡφαιστείου τῆς Αἴτνας ἔχει οἱανδήποτε σχέσιν μέ τήν σεισμικήν δόνησιν, ἡ ὁποία ἐσημειώθη χθές τήν πρωίαν εἰς παρακειμένην τοῦ ἡφαιστείου περιοχήν. Ἐκ τῆς λάβας δέν ἀπειλοῦνται καταστροφαί.

Απόψεις

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.